Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Phơi bày: Thanh tra đăng kiểm xe TP Hồ Chí Minh nhận hối lộ để bỏ qua các hành vi vi phạm

Phơi bày: Thanh tra đăng kiểm xe TP Hồ Chí Minh nhận hối lộ để bỏ qua các hành vi vi phạm

29/07/2015
Mức trung cấp

Exposes: Ho Chi Minh City vehicle inspectors take bribes to overlook violations

Inspectors at three vehicle registration and inspection centers in Ho Chi Minh City have been found receiving bribes of up to US$250 from vehicle owners in exchange for looking over their technical violations, a Tuoi Tre (Youth) newspaper investigation has revealed.

Such violations include making changes to vehicle frames to carry more goods, bad brakes, out-of-order gauges, excessive exhaust gas and more.

On June 15, Tuoi Tre correspondents got on a sleeper bus to the 50-01S Vehicle Registration and Inspection Center in Binh Tan District.

When the bus arrived at the entrance to the center, a man named Phuoc appeared and guided the bus driver to park in the yard and wait to carry out vehicle registration and inspection procedures.

Phuoc acted as a broker between inspectors at the center and vehicle owners, many drivers told Tuoi Tre, adding that he could arrange for the vehicle owners to have serious technical violations skipped over by the inspectors through bribery.

The broker then received the bus registration certificate and other papers from the driver and then talked about the actual issues of the vehicle that needed to be overlooked by the inspectors.

Phuoc, a broker between inspectors and drivers, receives money from a driver. Photo: Tuoi Tre

During the registration and inspection process, Phuoc talked privately with an inspector many times.

The vehicle finally passed the inspection, even though changes had been made to it to increase its load capacity, and its actual weight was one ton more than designed.

Phuoc then asked the bus driver to pay VND5.5 million (US$252) but the latter refused, saying the previous agreed price was VND4.5 million ($207).

He explained to the driver that an additional amount of VND1 million ($45.8) was for the deputy head of the center, as the official appeared during the inspection process and noticed that the bus structure had been changed.

After further arguing, the driver finally had to pay VND5.5 million to Phuoc.

On June 19, the Tuoi Tre reporters witnessed a bargain between an inspector named Linh and a truck driver at the 50-03V Vehicle Registration and Inspection Center in Thu Duc District.

At 11:05 am, Linh opened the cabin door of the truck and took out a pack of cigarettes containing VND500,000 ($23) the driver had put in it.

After finding the amount, Linh told the driver to pay him VND500,000 more.

“Can you give me a reduction?” the driver asked and Linh replied, “So is VND800,000 [$37] okay?”

An inspector at the 50-05V Vehicle Registration and Inspection Center in District 12 takes a bribe from the cabin of a truck. Photo: Tuoi Tre

The driver asked for a further reduction and Linh said, “VND700,000 is also okay. Give it to me now.”

The driver then handed Linh two VND200,000 banknotes and Linh said, “Ring me in advance when you come next time.”

After the payment, no inspectors inspected the truck, but a certificate on technical safety and environmental protection was later granted to the driver.

The certificate was signed by the deputy head of the center, Trinh Ly An.

On June 20, a driver told the Tuoi Tre reporters at the same center that he paid Linh VND1 million every six months for such certification.

At 4:22 pm on July 2, Linh asked the driver of a truck to pay him VND1.5 million after detecting that the vehicle had been modified.

After the driver asked for a rebate, Linh agreed to the price of VND1 million, but said the “fee” must be VND2 million ($91.7) next time.

Meanwhile, the bribery at the 50-05V Vehicle Registration and Inspection Center in District 12 took place in a discreet manner, as most drivers inserted several VND100,000 or VND200,000 bills into easy-to-find places in their cabin near the steering wheel.

On the morning of July 2, the Tuoi Tre reporters saw a driver put six VND100,000 banknotes near the handlebars, and an inspector later opened the cabin door and took them.

Source: Tuoitre News

 

 

Phơi bày: Thanh tra đăng kiểm xe thành phố Hồ Chí Minh nhận hối lộ để bỏ qua các hành vi vi phạm

Thanh tra tại ba trung tâm đăng kiểm xe tại thành phố Hồ Chí Minh bị phát hiện nhận hối lộ lên đến 250 USD từ chủ các phương tiện để bỏ qua các hành vi vi phạm của họ, một cuộc điều tra của báo Tuổi Trẻ đã tiết lộ.

Hành vi vi phạm trên bao gồm việc thay đổi khung xe để chở thêm hàng hóa, chất lượng phanh xe (thắng xe) không tốt, đồng hồ đo bị hỏng, khí thải quá mức quy định và nhiều hơn nữa.

Ngày 15 tháng 6, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã lên một chiếc xe giường nằm để đến đăng ký tại một trung tâm ở quận Bình Tân.

Khi chiếc xe tiến vào lối vào trung tâm, một người tên Phước xuất hiện và hướng dẫn các tài xế xe buýt đỗ xe trong sân và chờ đợi để thực hiện đăng ký xe và làm các thủ tục kiểm tra.

Phước đóng vai trò là một người môi giới giữa các thanh tra tại trung tâm và chủ xe, nhiều lái xe nói thêm với phóng viên báo Tuổi Trẻ rằng anh ta có thể dàn xếp cho các chủ sở hữu xe có hành vi vi phạm kỹ thuật nghiêm trọng thông qua hối lộ.

Người môi giới sau đó lấy giấy chứng nhận đăng ký xe và các giấy tờ khác từ người lái xe và sau đó nói chuyện về các vấn đề thực tế của chiếc xe đó cần phải được bỏ qua bởi các thanh tra viên.

Phước, một người môi giới giữa thanh tra và tài xế, nhận tiền từ một tài xế. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trong thời gian đăng ký và quá trình kiểm tra, Phước nói chuyện riêng với một thanh tra viên nhiều lần.

Chiếc xe cuối cùng cũng thông qua việc kiểm tra, mặc dù nó đã được thay đổi kết cấu để tăng khả năng chịu tải và trọng lượng thực tế của nó nặng hơn 1 tấn so với thiết kế.

Sau đó Phước yêu cầu tài xế chiếc xe phải trả 5,5 triệu đồng (252 USD) nhưng bị từ chối, vì giá thỏa thuận trước đó là 4,5 triệu (207 USD).

Anh ta giải thích với tài xế về khoản tiền là 1 triệu đồng (45,8 USD) tăng thêm là để cho phó giám đốc trung tâm, vì ông ta xuất hiện trong quá trình kiểm tra và nhận thấy rằng cấu trúc chiếc xe đã được thay đổi.

Sau khi tranh cãi, người lái xe cuối cùng đã phải trả 5,5 triệu đồng cho Phước.

Ngày 19 tháng 6, các phóng viên báo Tuổi Trẻ đã chứng kiến một cuộc mặc cả giữa một thanh tra có tên là Linh và một người lái xe tải tại có biển số 50-03V tại trung tâm Đăng ký xe và kiểm tra tại quận Thủ Đức.

Vào lúc 11:05 sáng, Linh mở cửa cabin chiếc xe tải và lấy ra một gói thuốc lá có chứa 500.000 đồng (23 USD) mà người lái xe đã đặt vào nó.

Sau khi tìm thấy số tiền, Linh nói với người lái xe phải trả cho anh ta thêm 500.000 đồng.

"Anh có thể bớt một chút cho tôi không? " Lái xe hỏi và Linh trả lời: "Vậy 800.000 đồng được không?"

Một thanh tra tại tại trung tâm Đăng ký và kiểm tra xe tại quận 12 lấy tiền hối lộ từ cabin của một chiếc xe tải. Ảnh: Tuổi Trẻ

Người lái xe hỏi xin được bớt thêm 1 ít và Linh cho biết, "700.000 đồng cũng được. Đưa liền cho tôi luôn."

Lái xe sau đó đưa cho Linh hai tờ mệnh giá 200.000 đồng và Linh cho biết, "Nhớ gọi cho tôi trước khi đến thời gian kiểm tra tiếp theo."

Sau khi thanh toán, mặc dù không có thanh tra kiểm tra xe, nhưng giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau đó đã được cấp cho người lái xe.

Giấy chứng nhận được ký bởi Phó Giám đốc Trung tâm, Trịnh Lý An.

Ngày 20 tháng 6, một người lái xe nói với các phóng viên báo Tuổi Trẻ tại một trung tâm tương tự mà ông đã trả cho Linh thêm 1 triệu đồng mỗi sáu tháng để xác nhận như vậy.

Vào lúc 16:22 ngày 02 tháng 7, Linh yêu cầu người lái xe của một chiếc xe tải trả cho anh ta 1,5 triệu đồng sau khi phát hiện chiếc xe đã được sửa đổi.

Sau khi lái xe đề nghị giảm giá, Linh đã đồng ý với giá 1 triệu đồng, nhưng cho biết "Phí" phải là 2 triệu đồng vào lần tiếp theo.

Trong khi đó, việc hối lộ tại trung tâm Đăng ký và kiểm tra xe tại quận 12 diễn ra một cách kín đáo, hầu hết các lái xe chèn nhiều tờ 100.000 đồng hoặc 200.000 đồng vào những nơi dễ dàng tìm thấy trong cabin xe.

Vào sáng ngày 02 tháng 7, các phóng viên báo Tuổi Trẻ đã thấy một người lái xe để sáu tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng gần tay lái, sau đó một thanh tra mở cửa cabin và lấy chúng.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục