Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Quy hoạch đô thị tốt hơn giúp giảm ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn của Việt Nam

Quy hoạch đô thị tốt hơn giúp giảm ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn của Việt Nam

06/01/2016
Mức trung cấp

Better urban planning to help reduce traffic jams in Vietnam's big cities

Nguyen Van Thach, head of the Traffic Safety Department under the Ministry of Transport talks with online newspaper VietNamNet about traffic jams.

In 2015, traffic jams in Ha Noi and HCM City have become more and more terrible. Experts blamed bad urban planning. What is your opinion?

It is true. Bad urban planning in the two big cities has caused terrible traffic congestion. To solve this problem, cutting down the population density in the city centres by removing hospitals, universities and factories to the suburban areas was necessary. However, the moving plans in both cities have been slow.

In Ha Noi, some factories and plants moved out of the town but the land was used for constructing high-rise buildings and shopping malls which heaped more pressure on the city's traffic.

For example, people have been suffering horrible traffic congestion every day at Nga Tu So intersection of Thanh Xuan District where a new residential area and shopping centre were built on land where a factory used to be.

Infrastructure has not developed as fast as the increase of personal means of transport. How will the traffic situation in Ha Noi and HCM City next year develop?

I think the two cities will suffer worse congestion in 2016 and 2017. My evaluation is based on the rapid increase of population and personal vehicles and incomplete metro and sky-train projects.

A city with 1 million people must have a metro. But neither Ha Noi with more than 7 million people and HCM City populated with 10 million people has an urban train.

The number of personal vehicles has been increasing day by day. According to statistics, by November this year, there have been 43.9 million motorbikes and 2.6 million cars nationwide. Most of them are using in Ha Noi and HCM City.

The number has risen by 2.7 times against 2005. It means the number of personal vehicles rose 10 per cent yearly while the infrastructure facilities have not considerably developed.

Ha Noi plans to limit personal vehicles to ease congestion. Do you think the plan should be applied in Ha Noi and HCM City? If applied, do you think motorbikes or cars should be limited?

In my opinion, limits on personal vehicles in the two cities must be applied right now because there is not enough road for use. With the speed of population growth and personal vehicles in Ha Noi and HCM City currently, we cannot wait until the year 2030 when the public transport systems are complete.

Initially, personal cars must be limited because they take more space than motorbikes.

Limits on motorbikes might wait until urban trains and metros are operating their main routes.

Limits on cars may be applied in areas which usually suffer congestion in peak hours.

Do you think recent measures taken to ease congestion in Ha Noi have been effective?

Recently Ha Noi decided to cut down some bus routes in rush hours and mobilise the mobile police force to instruct people in rush hours. However, these were temporary solutions.

In the long term, better urban planning is the key solution.

Source: VIETNAMNET

 

 

Quy hoạch đô thị tốt hơn giúp giảm ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn của Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Thạch Cục trưởng Cục An toàn giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải nói với VietNamNet về ùn tắc giao thông.

Trong năm 2015, ùn tắc giao thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên ngày càng khủng khiếp hơn. Các chuyên gia đổ lỗi cho việc quy hoạch đô thị không tốt. Ý kiến của ông là gì?

Đúng. Quy hoạch đô thị không tốt tại hai thành phố lớn này đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông khủng khiếp. Để giải quyết vấn đề này, việc giảm mật độ dân số ở trung tâm thành phố bằng cách di dời các bệnh viện, trường đại học và các nhà máy đến khu vực ngoại thành là cần thiết. Tuy nhiên, kế hoạch di dời ở cả hai thành phố đều bị chậm.

Tại Hà Nội, một số nhà máy và xí nghiệp đã được di dời ra ngoài khu vực đô thị, nhưng đất này đã được sử dụng để xây dựng các tòa nhà cao tầng và trung tâm mua sắm đã gây ra thêm áp lực về giao thông của thành phố.

Ví dụ là người dân đã phải chịu đựng tình trạng kẹt xe khủng khiếp mỗi ngày tại Ngã Tư Sở một điểm giao thông nóng của Quận Thanh Xuân, nơi có một khu dân cư và trung tâm mua sắm mới được xây dựng trên đất mà một nhà máy đã từng sử dụng.

Cơ sở hạ tầng chưa phát triển nhanh bằng sự gia tăng của số lượng phương tiện giao thông cá nhân. Tình hình giao thông tại Hà Nội và TP HCM sẽ phát triển như thế nào trong năm tới?

Tôi nghĩ rằng tình trạng tắc nghẽn tại hai tình trạng này sẽ trở nên tồi tệ hơn trong năm 2016 và 2017, đánh giá của tôi là dựa trên sự gia tăng nhanh chóng của dân số và phương tiện cá nhân, các dự án tàu điện ngầm và tàu điện trên không chưa hoàn thiện.

Một thành phố với 1 triệu người phải có một tàu điện ngầm. Nhưng cả Hà Nội với hơn 7 triệu người và TP HCM với 10 triệu người chỉ có một tuyến xe lửa đô thị.

Số lượng xe cá nhân tăng lên từng ngày. Theo thống kê, vào tháng Mười năm nay, đã có 43,9 triệu xe máy và 2,6 triệu xe hơi trên toàn quốc. Hầu hết trong số chúng đang được sử dụng tại Hà Nội và TP HCM.

Con số này đã tăng 2,7 lần so với năm 2005. Có nghĩa là số lượng xe cá nhân tăng 10% hàng năm trong khi cơ sở hạ tầng chưa phát triển đáng kể.

Hà Nội có kế hoạch hạn chế các loại phương tiện cá nhân để giảm ùn tắc. Ông có nghĩ rằng kế hoạch này cần được áp dụng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh? Nếu được áp dụng, ông nghĩ xe máy hay ô tô nên được giới hạn?

Theo quan điểm của tôi, việc giới hạn các phương tiện cá nhân ở hai thành phố phải được áp dụng ngay từ bây giờ vì đường phố không đủ để sử dụng. Với tốc độ tăng trưởng dân số và phương tiện cá nhân ở Hà Nội và TP HCM hiện nay, chúng ta không thể chờ đợi cho đến năm 2030 khi hệ thống giao thông công cộng được hoàn chỉnh.

Ban đầu, xe ô tô cá nhân phải được giới hạn bởi vì chúng chiếm nhiều không gian hơn so với xe máy.

Giới hạn đối với xe máy có thể chờ đợi cho đến khi tàu hỏa và các tuyến metro đô thị bắt đầu hoạt động trên các tuyến đường chính.

Giới hạn đối với xe ô tô có thể được áp dụng tại các khu vực thường bị tắc nghẽn trong giờ cao điểm.

Ông có nghĩ rằng các biện pháp gần đây được thực hiện để giảm ùn tắc tại Hà Nội đã có hiệu quả?

Gần đây Hà Nội đã quyết định cắt giảm một số tuyến xe buýt vào giờ cao điểm, huy động các lực lượng cảnh sát cơ động để hướng dẫn mọi người trong giờ cao điểm. Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp tạm thời.

Về lâu dài, quy hoạch đô thị tốt hơn mới là giải pháp then chốt.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục