Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Rajesh Sharma- thầy giáo đặc biệt

Rajesh Sharma- thầy giáo đặc biệt

29/04/2015
Mức trung cấp

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Rajesh Sharma- thầy giáo đặc biệt

Story of a special teacher 

Sometimes it's hard to believe that the actions of one person can actually make a difference in the lives of others. The world's problems seem too big for any one of us to do something about.

But the story of Rajesh Sharma, a shopkeeper in New Delhi, shows us that just one person can make a world of difference to the people around them.

One day, Rajesh was walking by a construction site in his neighborhood when he saw something that stopped him in his tracks.

The construction workers' children were playing in the dust and rubble of the construction site. Why weren't they in school, Rajesh wondered?

When Rajesh talked to the parents of the kids he saw playing, they told him they wanted their kids to be educated, but all the schools were too far away, and they could not afford to send them there.

This convinced Rajesh to do something incredible: he decided to open a school. But there were some major problems to tackle.

Rajesh wasn't a teacher. And he didn't have a school or even a classroom. There was no government funding, no books, no pencils or paper, no chairs or desks.

But this didn't deter Rajesh. As the saying goes, drastic times call for drastic measures. So he found a space under a bridge and set up a makeshift classroom.

And he started with just two or three children. Before long, he was teaching 140 students in his school under the bridge.

Rajesh started his school six years ago and has never looked back since. Five days a week, he leaves the general store that he owns and sets out to teach these hundreds of underprivileged children.

He's persuaded local farm hands, laborers, rickshaw pullers, and shopkeepers to send their kids – who would have never been able to attend school – to his school under the bridge.

There's no question that illiteracy is a huge problem around the world today: one out of every five people cannot read or write, and two-thirds of those people are girls or women.

Social and economic factors, like poverty and lack of resources, along with gender bias are often to blame for children not being able to attend school.

To most of us, the illiteracy problem would seem too great for just one person to combat. To Rajesh, however, the problem seemed too crucial not to try to solve.

And his actions show us something important – that one person does have the power to make meaningful change happen.

Source: DeepEnglish

 

 

Câu chuyện về người thầy đặc biệt

Đôi khi thật khó để tin răng hành động của một người có thể làm thay đổi đến cuộc sống của người khác. Những vấn đề của thế giới dường như quá nhiều cho bất cứ một ai trong chúng ta làm về một vài điều gì đó.

Nhưng câu chuyện của Rajesh Sharma, một nhân viên bán hàng ở New Delhi, chỉ cho chúng ta thấy rằng chỉ với một người cũng có thể mang đến một thế giới tuyệt vời đến những người xung quanh của họ.

Vào một ngày nọ,khi Rajesh đang đi bộ đến công trường xây dựng trong khu phố của mình ngay lúc đó ông ấy nhìn thấy một thứ gì đó khiến ông ấy ngừng lại.

Những đứa bé con của những người công nhân đang chơi đùa quanh bụi và đống đổ nát của công trường,Tại sao bọn trẻ lại không đến trường?,Rajesh tự hỏi?

Khi Rajesh đến nói chuyện này với ba mẹ của chúng rằng ông nhìn thấy bọn trẻ đang chơi đùa,họ nói với ông rằng họ rất muốn con họ được đi học,nhưng tất cả các trường học cách quá xa,và họ không thể đủ khả năng gửi chúng đến đó.

Chính điều này đã thôi thúc Rajesh làm một thứ gì đó lạ thường: ông đã quyết định mở trường học.Nhưng có một vài vấn đề lớn cần giải quyết.

Thứ nhất Rajesh không phải là giáo viên.Và ông ấy cũng không có trường học hay thậm chí là một lớp học.Không có sự tài trợ của chính phủ,không sách,không bút chì hay giấy,không có ghế cũng như bàn.

Nhưng đó là điều không ngăn cản được Rajesh. Khi chúng ta tiếp tục. Sức mạnh thời gian tìm ra sức mạnh giải pháp. Vì thế anh ấy đã tìm một địa điểm ở dưới một cái cầu và sắp xếp tạm một lớp học.

Và anh ấy bắt đầu chỉ với 2 hoặc 3 đứa trẻ. Cho một thời gian dài, anh ấy đã dạy 140 học sinh ngôi trường ở dưới cầu

Rajesh bắt đầu dạy học cách đây sáu năm và ông không bao giờ nhìn lại khoảng thời gian đó. Cứ một tuần năm ngày, ông lại rời cửa hàng của mình và đến dạy cho hàng trăm trẻ em nghèo.

Ông ấy đã thuyết phục những người làm nông ở địa phương,lao động,người kéo xe,và những chủ hiệu để họ gửi con cái của họ-những đứa trẻ không được đi học-đến với ngôi trường dưới cây cầu của ông ấy.

Không có sự quan tâm về nạn mù chữ là một vấn đề rất lớn trên toàn thế giới hiện nay: cứ trong năm người lại có một người không thể đọc hay viết được và hai phần ba những người này đều là nữ.

Các yếu tố kinh tế và xã hội, như cảnh nghèo đói và thiếu nguồn lực, cùng với những định kiến tôn giáo thường đổ lỗi cho việc trẻ em không thể đến trường.

Đối với hầu hết trong chúng ta, vấn đề mù chữ dường như là môt vấn đề quá lớn để một người có thể làm điều gì đó để thay đổi. Tuy nhiên,đối với Rajesh, vấn đề này có vẻ rất quan trọng không phải nằm ở chỗ cố gắng tìm ra hướng giải quyết.

Mà chính qua những hành động đã chỉ cho chúng ta thấy những điếu ấy thật sự quan trọng - rằng chỉ một người cũng có đủ năng lượng để làm thay đổi một điều gì đó có ý nghĩa.

 

Dịch bởi: tiamo, GiangLe

 

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục