Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. Rạn san hô của Đảo Phú Quốc đang chết dần

Rạn san hô của Đảo Phú Quốc đang chết dần

08/10/2015
Mức trung cấp

Phu Quoc Island’s coral reefs are dying

 Coral reefs on the seabed of Phu Quoc, Vietnam’s largest island, are being destroyed at an alarming rate, Tuoi Tre Newspaper has reported.

Several reporters who recently joined divers and local fishermen on a dive to the seabed saw that the reefs were in a pitiful state.

Dead coral everywhere

If corals die off, the diving tourism industry will no longer exist for Phu Quoc.

"Previously, local residents collected coral for sale but after this act was banned, they stopped harvesting coral this way. But coral could not survive because of the use of rakes and toxic substances used to catch fish,” said a diver named Tam. 

Tam said that fish species are also sharply diminishing in number compared to a few years ago.

Diver Nguyen Van Tien said along the small islands to the north of Phu Quoc, such as Doi Moi, Mong Tay, Bang, or Thay Boi, which were known for stunning coral reefs, coral reefs have died en masse since April 2010, after the incident called "bleaching", which caused a sudden increase of temperature in the seabed.

According to Tien, in some places up to 90% of coral are dead. Many tourists were disappointed to witness the ruin of the coral "empire" in Phu Quoc, and Tien quit his job as a tour guide diver.

"The coral reefs in the north of the island and some distant points to the south are still at peace," a diver said.

"Only 30 percent of the corals at the depth of over 5-6 m are alive compared to that of eight years ago. In many places like Ky Lan, all coral is dead,” said a diver.

Some reporters dived to the depth of 10m, 15m and 20m around the islands to the south of An Thoi and what they immediately saw was rubbish, not coral. Corals and dead corals were surrounded by all kinds of waste, from wires to nets and plastic bags and cups. 

The Management Board of Phu Quoc Reserve said climate change and the rise of water temperature had caused coral death. But pollution is the main cause, it said.

"Pollution is caused by the development of tourism, the increase of sewage and garbage discharged into the environment, and fish catching activities," said Cuong, Director of the Management Board of Phu Quoc Reserve.

The death of coral also affects the life of other marine creatures.

Diving tourism threatened

An experienced diver said: "I took 100 foreign visitors to dive under the sea, and when they returned, all 100 people were not pleased to see the ruin of coral reefs and marine resources."

Mr. Tran Minh Dao, counselor of a diving center on Phu Quoc Island, said an Australian couple from the Great Barrier, which is the home to the largest coral reef in the world, booked a diving tour to see corals in Phu Quoc as they had heard that Phu Quoc coral reefs were very beautiful and diverse.

But after a day touring near the shore, the couple canceled the diving tour. The husband explained that they had seen tourists trampling coral reefs. The couple decided to sit on the boat and the wife bursted out crying.

"I have many friends who love Phu Quoc sea, for example, two German friends. They occasionally went to Phu Quoc for diving and ... collecting garbage at the seabed,” Dao said.

“Sometimes I measured water temperature at the seabed and it was up to 30 degrees Celsius, but coral develops well in the environment below 26 degrees Celsius. I worry that if corals die off, the diving tourism industry will no longer exist," he said.

The coral conservation zone is in the southern area of Phu Quoc Island, covering an area of around 10,000 hectares. In this area there are 108 species of coral, both hard and soft.

Five years ago Phu Quoc coral experienced widespread destruction (the phenomenon called bleaching), in which 56.6% of coral died. Observation data in 2014 shows that the amount of newly dead coral in many places was even more than live coral.

Source: VIETNAMNET

 

 

Rạn san hô của Đảo Phú Quốc đang chết dần

Rạn san hô dưới đáy biển của Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, đang bị phá hủy với tốc độ đáng báo động, báo Tuổi Trẻ đã báo cáo.

Một số phóng viên vừa cùng các thợ lặn và ngư dân địa phương trong một lần lặn xuống đáy biển đã thấy rằng các rạn san hô đang ở trong trạng thái đáng thương.

San hô chết ở khắp mọi nơi

Nếu san hô chết hết, ngành công nghiệp du lịch lặn sẽ không còn tồn tại ở Phú Quốc.

"Trước đây, người dân địa phương thu thập san hô để bán nhưng sau khi hành động này bị cấm, họ dừng thu hoạch san hô theo cách này. Nhưng san hô không thể tồn tại vì việc sử dụng lưới cào và các chất độc hại được sử dụng để đánh bắt cá" một thợ lặn tên là Tam nói.

Ông Tam nói rằng các loài cá cũng mạnh giảm dần về số lượng so với một vài năm trước đây.

Thợ lặn Nguyễn Văn Tiến cho biết dọc theo các đảo nhỏ ở phía bắc của Phú Quốc, chẳng hạn như Đồi Mồi, Móng Tay, Hòn Bàng hoặc hòn Thầy bói, được biết đến với các rạn san hô tuyệt đẹp, các rạn san hô đã bắt đầu chết kể từ tháng 4 năm 2010, sau sự cố được gọi là "tẩy trắng" đã gây ra sự gia tăng đột ngột nhiệt độ ở đáy biển.

Theo ông Tiến, ở một số nơi san hô đã chết lên đến 90%. Nhiều du khách đã rất thất vọng khi chứng kiến sự hủy hoại này ở Phú Quốc và anh Tiên từ bỏ công việc của mình - một hướng dẫn viên lặn.

"Các rạn san hô ở phía bắc của hòn đảo và một số điểm ở xa về phía nam vẫn bình an" một thợ lặn cho biết.

"Chỉ có 30% san hô ở độ sâu hơn 5-6 m còn sống so với tám năm trước đây. Ở nhiều nơi, như hòn Kỳ Lân, tất cả san hô đã chết" một thợ lặn nói.

Một số phóng viên lặn đến độ sâu 10m, 15m và 20m xung quanh các hòn đảo phía Nam An Thới và những gì họ ngay lập tức nhìn thấy là rác chứ không phải san hô. San hô và san hô chết được bao quanh bởi nhiều loại chất thải, từ các loại dây để làm lưới tời túi và cốc nhựa.

Ban quản lý dự trữ Phú Quốc cho biết biến đổi khí hậu và sự gia tăng của nhiệt độ nước đã gây ra cái chết của san hô. Nhưng ô nhiễm mới là nguyên nhân chính, đơn vị này cho biết.

"Ô nhiễm có nguyên nhân từ sự phát triển của du lịch, sự gia tăng nước thải và rác thải ra môi trường và các hoạt động đánh bắt cá" Ông Cường, Giám đốc Ban quản lý dự trữ Phú Quốc nói.

Cái chết của san hô cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của các loài sinh vật biển khác.

Du lịch lặn biển bị đe dọa

Một thợ lặn giàu kinh nghiệm cho biết: "Tôi có 100 du khách nước ngoài muốn lặn biển và khi họ trở về, tất cả 100 người đã không hài lòng khi thấy các đống đổ nát của các rạn san hô và các nguồn tài nguyên biển ".

Ông Trần Minh Đạo, nhân viên tư vấn của một trung tâm lặn biển ở đảo Phú Quốc cho biết một cặp đôi người Australia đến từ Great Barrier đó là nhà của rạn san hô lớn nhất thế giới, đã đặt một tour du lịch lặn biển để xem san hô ở Phú Quốc vì họ đã nghe nói rằng các rạn san hô Phú Quốc rất đẹp và đa dạng.

Nhưng sau một chuyến tham quan gần bờ, cặp vợ chồng đã hủy bỏ các tour lặn biển. Người chồng giải thích rằng họ đã nhìn thấy khách du lịch chà đạp rạn san hô. Cặp vợ chồng đã quyết định ngồi trên thuyền và người vợ thì khóc.

"Tôi có nhiều bạn bè, những người yêu biển Phú Quốc, ví dụ, hai người bạn Đức. Họ thỉnh thoảng đến Phú Quốc để lặn và... thu gom rác thải tại đáy biển" ông Đạo cho biết.

"Đôi khi tôi đo nhiệt độ nước ở đáy biển và nó đã lên đến 30 độ C, nhưng san hô chỉ phát triển tốt trong môi trường dưới 26 độ C. Tôi lo lắng rằng nếu san hô chết hết, ngành công nghiệp du lịch lặn sẽ không còn tồn tại" ông nói.

Khu bảo tồn san hô là ở khu vực phía nam của đảo Phú Quốc, có diện tích khoảng 10.000 ha. Trong khu vực này có 108 loài san hô, cả cứng và mềm.

Năm năm trước đây san hô ở Phú Quốc đả phải trải qua sự tàn phá trên diện rộng (hiện tượng gọi là tẩy trắng), trong đó 56,6 % san hô đã chết. Số liệu quan trắc trong năm 2014 cho thấy rằng số lượng san hô mới chết ở nhiều nơi thậm chí còn nhiều hơn san hô sống.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục