Bài viết liên quan:

How to Join a Conversation

Have you ever stood on the edge of a conversation not quite knowing how to join in? Here are a few useful steps that can help you, particularly at work where people often gather in groups of two or three during coffee and lunch breaks. Joining conversations takes practice, so don't give up if your first attempt is not successful.    

Steps                                                           

1. Move as close to the group as you can.   Listen until you know what people are talking about.

2.  Listen to what specific people are saying about the topic and use body language to  show that you are interested. Nod a few times. Put some expression on your face.

3.  When there is a suitable pause in the conversation, give your opinion, or make a comment on what someone else in the group has said. Ex. "Yeah, I loved that movie  too. It really kept my attention right up to the end. I didn't know what was going to  happen."

4.   Continue the conversation as if you were already in it. If you show that you are interested , the  other members probably won't have any problems with you joining in.

5    If you don't know what the group is talking about, but it sounds interesting, ask them what they're talking about. Then, listen to what different people have to say about it and continue step two  Ex. " I heard you guys laughing. It sounds like you're have an interesting conversation. What are you talking about?" .

6.   If you join a conversation, but have absolutely no idea what people are talking about, don't  say anything until you have figured out just what they are talking about.  Do not simply rely on the last sentence you heard. 

7.   If you know the people,, they are likely to let you into the conversation. If they hint that you should go away, you should.                          


SPECIAL NOTE: The biggest conversation killer self-consciousness. If you act  as if you don't belong, you will make others uncomfortable, particularly if you don't speak at all. The WORST thing you can do is NOT speak up when there is an obvious opportunity.  


How to Make it Easy for Someone to Join Your Conversation 

 
1.    Pay attention to what is going on around you. Is there someone hovering around the edge of your of your group who looks interested? 

2.   Use body language to let the person know they are welcome. Signal with your head, or open up a space in the group so that the other person can actually move in. 

3.    Make the newcomer feel welcome. Physically include him or her in the group, and make others in the group aware that someone else has joined in. Do NOT exclude the newcomer unless your conversation is private. 

4.    Give the newcomer time to get comfortable with the topic. Then if the person seems a little shy about saying something, give him or her a helping hand. Ex. So, how do YOU feel about the hockey riots, Michelle?

5.    If the newcomer makes a comment, or offers an opinion, respond to it, just as you would to any would to any other person in the group.  

6.    You have now made someone else comfortable about joining in to your conversation. Keep doing it,  and you will have acquired an important social skill.  Maybe someone will be as helpful to you in another situation.

Author: Michelle

Làm thế nào để tham gia vào một cuộc trò chuyện

Bạn đã bao giờ đứng ở ngoài một cuộc trò chuyện mà chưa hẳn đã biết làm thế nào để tham gia vào không? Dưới đây là một vài bước hữu ích có thể giúp bạn, đặc biệt là tại nơi làm việc nơi mà mọi người thường tụ tập thành hai hoặc ba nhóm trong bữa ăn nhẹ có cafe và giờ nghỉ trưa. Tham gia vào các cuộc trò chuyện phải có sự luyện tập, đừng bỏ cuộc nếu sự nỗ lực lần đầu tiên của bạn không thành công.

Các bước

1. Duy chuyển đến càng gần nhóm càng tốt. Nghe  đến khi bạn biết mọi người đang nói cái gì.

2. Lắng nghe những gì từng người  đang nói về chủ đề này và sử dụng ngôn ngữ hình thể để cho thấy rằng bạn cũng quan tâm. Gật đầu một vài lần. Thể hiện một số biểu hiện trên khuôn mặt bạn.

3. Đợi tới khi đoạn hội thoại tạm dừng trong cuộc trò chuyện để đưa ra ý kiến của bạn hoặc bình luận về những gì mà ai đó trong nhóm đã nói. Ví dụ: “ Ừ, tôi thích bộ phim đó quá. Nó thật sự  giữ sự chú ý của tôi đến cuối cùng. Tôi không biết những gì sẽ xảy ra.”

4. Tiếp tục cuộc trò chuyện như thể bạn đã có trong đó. Nếu bạn thấy rằng bạn đang thích thú, các thành viên khác  hầu như chắc chắn sẽ không có bất kỳ vấn đề nào với việc bạn tham gia vào.

5. Nếu bạn không biết những gì nhóm đang nói đến nhưng nó có vẻ thú vị, hãy hỏi họ những gì họ đang nói. Sau đó, lắng nghe những gì từng người có thể nói về nó và tiếp tục bước hai.Ví dụ “ Tôi nghe các bạn đang bật cười. Có vẻ như bạn đang có một cuộc trò chuyện thú vị. Các bạn đang nói gì thế”

6. Nếu bạn tham gia một cuộc trò chuyện nhưng  hoàn toàn không có ý tưởng những gì mọi người đang nói, đừng nói bất cứ điều gì cho đến khi bạn đã tìm ra những gì họ đang nói. 

7. Nếu bạn biết mọi người, họ có thể sẽ cho phép bạn tham gia vào cuộc trò chuyện. Nếu họ gới ý rằng bạn nên đi nơi khác, bạn nên làm theo mặc dù, có thể bạn sẽ không thích điều này.

Lưu ý đặc biệt: Nguyên tắc vàng trong các cuộc thảo luận lớn là hãy kiên nhẫn đợi đến cơ hội để đưa ra ý kiến của mình. Nếu bạn hành động như thể bạn không liên quan tới mọi người và câu chuyện đã diễn ra, bạn sẽ làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Điều tối thiểu mà bạn có thể làm là không nên lên tiếng khi không có một cơ hội rõ ràng.
 

Làm thế nào để cho người khác tham gia cuộc hội thoại của bạn.

1. Hãy chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh bạn. Có người nào đó lảng vảng xung quanh các bạn trong nhóm  giống như ai đó quan tâm tới câu chuyện đang nói không?

2. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể để cho người đó biết rằng họ được chào đón. Thể hiện qua ánh mắt hoặc mở ra một khoảng trống trong nhóm để người khác thật sự có thể tham gia vào.

3. Làm cho người mới cảm thấy được chào đón. Thông thường, mở lời chào đón một thành viên mới cũng là lời nhắc cho các thành viên còn lại. Không loại trừ những người mới trừ khi cuộc trò chuyện của bạn có tính chất riêng tư

4. Cho thời gian người mới đến được thoải mái với chủ đề. Sau đó nếu người đó có vẻ như một chút ngần ngại nói điều gì đó, hãy giúp đỡ họ một tay. Ví dụ như “ Vậy, Bạn cảm nhận như thế nào về cuộc nổi loạn trong trận đấu khúc côn cầu, Michelle?”

5. Nếu người mới đưa ra một bình luận hoặc cung cấp một ý kiến, hãy phản hồi lại ý kiến của họ hoặc gợi ý trả lời cho các thành viên kháC.

6. Kết quả là bạn đã giúp một thành viên mới cảm thấy thoải mái về việc tham gia vào cuộc trò chuyện của bạn. Hãy làm việc đó và bạn sẽ có một kỹ năng xã hội quan trọng. Rồi sẽ tới lúc họ sẽ giúp đỡ bạn trong một tình huống khác.

 

Dịch bởi: Hoài Thương

Trung tâm Anh ngữ CEP