Bài viết liên quan:

BEAUTY IS NOT ETERNAL

Once there was a gardener having a beautiful garden of flower-plants-mostly rose plants. By chance a lily plant blossomed near a rose-bush.

Lily is believed to yield flowers that never fade and have an everlasting beauty. But the rose flowers have a short life.

The lily said to the rose, "How beautiful you are! What an aroma you possess! No wonder, you are universally a favourite flower. I really envy you.

" The rose replied, "You wouldn't have said so, if you knew the reality. My bloom is very short-lived. I bloom in the morning and by sunset I begin to loose shine. By the next morning I fade completely and then I die. But you are known to have flowers that never fade even if they have been cut. Beauty is only a nine-day wonder."

Source: Kids Front

 

 

 

Vẻ đẹp không phải là vĩnh cửu

Ngày xưa, có một người làm vường sở hữu một khu vườn rất đẹp với rất nhiều loài hoa mà chủ yếu là hoa hồng. Ngạc nhiên là có một cây hoa loa kèn mọc gần một khóm hồng.

Hoa loa kèn tin rằng mình sẽ không bao giờ tàn và có một vẻ đẹp vĩnh cửu trong khi hoa hồng lại tồn tại rất ngắn.

Hoa loa kèn nói với hoa hồng: "Bạn thật đẹp! Mùi thơm của bạn thật quyến rũ! Không có gì ngạc nhiên khi bạn là loài hoa mà mọi người rất ưa thích. Tôi rất muốn được như bạn."

Hoa hồng đáp lại: "nếu như bạn biết sự thực này thì bạn sẽ không nói như vậy. Thời kỳ đẹp nhất của tôi rất ngắn. Tôi chỉ đẹp vào buổi sáng và khi mặt trời mọc thì tôi bắt đầu nở. Sau buổi sáng tôi dần héo đi và sau đó thì chết. Nhưng bạn lại là những bông hoa không bị héo dù cho con người cắt đi. Nhưng vẻ đẹp chỉ vọn vẹn trong 9 ngày."

 

Dịch bởi: HoangTrang95