Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Sản lượng xuất khẩu cá tra tiếp tục bị giảm

Sản lượng xuất khẩu cá tra tiếp tục bị giảm

26/06/2015
Mức trung cấp

Tra fish exports continue to fall

Tra fish export turnover this year would be US$1.7 billion, posting a four per cent year-on-year drop due to difficulties in imported markets and tighter regul-ations.

The Viet Nam Association of Seafoods Exporters and Producers (VASEP), quoting statistics from the General Department of Customs, said that for the four months to May 15, the total export revenue of tra fish fell 9.3 per cent from the same period last year to $544.8 million.

The statistics further revealed that the export turnover to China had surged 46 per cent, and Canada went up 12.5 per cent as against the corresponding period last year, while exports to the US increased slightly by 8.8 per cent.

However, the export value of tra fish to the EU saw a sharp decrease of 16 per cent, to Mexico of 21 per cent and Colombia of 8 per cent.

According to VASEP, in the US, the export value of tra fish represented a strong reduction of 23 per cent in January due to anti-dumping operations by the US Department of Commerce.

The rising US dollar also had importers hesitating while buying even as they requested a price reduction. The average export price of tra fish to the US in the first quarter fell 5 US cent over the same period last year.

The association said the difficulties to the Viet Nam's biggest importer, who accounted for 22 per cent of the country's total exports, was a key reason for the drastic reduction in the tra fish price.

The tra fish price saw a decrease of VND300 to VND500 a week since the end of February. By the end of May, it was between VND20,000 and VND25,000 per kilogramme – the lowest level so far this year.

In the EU, Viet Nam's second biggest importer, the export value in the first half of last month dropped 16 per cent against the same period of the previous month. The tra fish exports to the market were not expected to improve in the next few months.

VASEP said the main reason for the decrease in exports in the market was because the importers cut down on their imports. The strong drop in the value of the euro against US dollar has proved difficult for importers, it added.

Source: Vietnam News

 

 

Sản lượng xuất khẩu cá tra tiếp tục bị giảm

Kim ngạch xuất khẩu cá tra năm nay là 1,7 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kì năm trước do khó khăn về thị trường nhập khẩu và yêu cầu chặt chẽ hơn.

Hiệp hội Xuất khẩu và Sản xuất thủy, hải sản Việt Nam (VASEP), trích dẫn số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong vòng bốn tháng đến ngày 15 tháng 5, tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái là 544,8 triệu USD.

Các số liệu thống kê tiết lộ thêm rằng kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng 46%, và Canada đã tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu sang Mỹ tăng nhẹ với khoảng 8,8%.

Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu cá tra sang EU cho thấy sự giảm mạnh là 16%, đến Mexico là 21% và Colombia là 8%.

Theo VASEP, tại Mỹ, giá trị xuất khẩu cá giảm mạnh là 23% trong tháng Một do hoạt động chống bán phá giá của Bộ Thương mại Mỹ.

Sự tăng giá của đồng đô la Mỹ cũng làm cho các nhà nhập khẩu do dự khi mua hàng ngay cả khi họ được yêu cầu giảm giá. Giá xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong quý đầu tiên trung bình giảm 5 US cent so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiệp hội cho biết các nhà nhập khẩu là khó khăn lớn nhất của Việt Nam, những người chiếm 22% của tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, là một nguyên nhân chính làm giảm đáng kể giá cá tra.

Giá cá tra cho thấy sự giảm từ 300 đồng đến 500 đồng trong một tuần kể từ cuối tháng Hai. Đến cuối tháng, giá giao động trong khoảng 20.000 và 25.000 đồng một kg - mức thấp nhất trong năm nay.

Ở EU, khu vực nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, giá trị xuất khẩu trong nửa đầu của tháng trước giảm xuống 16% so với cùng kỳ tháng trước. Xuất khẩu cá tra sang thị trường này không mấy khả quan trong vài tháng tới.

VASEP cho biết, lý do chính cho sự sụt giảm giá trị xuất khẩu trên thị trường là do các nhà nhập khẩu cắt giảm số lượng nhập khẩu. Sự sụt giảm mạnh về giá trị của đồng Euro so với đồng đô la Mỹ đã đưa ra khó khăn cho các nhà nhập khẩu.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục