Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam vẫn bán chạy giữa hàng loạt các sản phẩm nước ngoài

Sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam vẫn bán chạy giữa hàng loạt các sản phẩm nước ngoài

12/08/2015
Mức trung cấp

Vietnamese high-tech products still sell well amid foreign products

The smart device sales boom in Vietnam, especially smartphones, has prompted many Vietnamese businesses to join the playing field, where the majority of players are foreign companies.

However, Vietnam-made products still can cement their firm positions in the home market if their owners can follow professional marketing strategies.

The Vietnamese hi-tech product that is now attracting the highest attention from the public is BPhone – a product of BKAV Group (Bach Khoa Anti-virus Center). 

Though BKAV has had to recall 3,000 delivered BPhones to perfect the operating system and camera software, and it has delayed the delivery time, BPhone still can list itself among the best sellers. 

Nearly 12,000 BPhones were ordered online just a short time after the product was launched.

Vong Thanh Cuong, the founder and managing director of Boomerang, a well-known name in social media, said the number of comments about BPhone since May 25 had reached 768,542, triple the number of comments about the iPhone.

The negative feedback about BPhones accounted for 36 percent of the total comments at the time before the delivery trouble began, while the proportion rose to 58 percent after that. 

However, Boomberang has found that the negative feedback mostly came from high-tech product fans, while the majority of popular users like the BPhone.

The success of BPhone shows that with right marketing strategy and a high-quality product, Vietnamese high-tech products can sell well.

“Vietnamese don’t turn their back on Vietnamese-made high-tech products. They will use Vietnam-made products if the products have reasonable quality and prices,” Cuong commented.

Mobiistar, another Vietnamese brand, has also become well known in the Vietnamese market. A report from FPT Shop, a distribution brand, showed that Mobiistar ranks third in the list of five bestsellers in its distribution chain.

GeeAudio, a project to develop headsets for smart mobile devices run on Android and iOS operating systems, could also become well known.

Mai Phu Phong, the owner of PhonGee Shop, said a set of headphones for Apple and Samsung products is priced at VND800,000 on the market. 

Therefore, if GeeAudio’s products can satisfy the users’ requirements, they can be sold at about VND1 million.

An analyst said Vietnamese manufacturers need to win consumers’ confidence.

Mobiistar, for example, has decided to cooperate with famous rocker Pham Anh Khoa to develop its products. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam vẫn bán chạy giữa hàng loạt các sản phẩm nước ngoài

Sự bùng nổ doanh số bán các thiệt bị thông minh ở Việt Nam, đặc biệt là điện thoại thông minh, đã khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào sân chơi này, nơi mà đa số người chơi là các công ty nước ngoài.

Tuy nhiên, các sản phẩm của Việt Nam vẫn có thể tìm được vị trí vững chắc của mình trong thị trường trong nước nếu chủ sở hữu của chúng có thể làm theo các chiến lược marketing chuyên nghiệp.

Sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam hiện nay đang thu hút sự chú ý lớn nhất từ công chúng là BPhone - một sản phẩm của tập đoàn BKAV ( Trung tâm Bách Khoa Anti- virus).

Mặc dù BKAV đã phải thu hồi 3.000 BPhones để hoàn thiện hệ thống điều hành và phần mềm máy ảnh và phải trì hoãn thời gian giao hàng, BPhone vẫn có thể được liệt kê trong số những người bán hàng tốt nhất.

Gần 12.000 BPhones được đặt hàng trực tuyến chỉ một thời gian ngắn sau khi sản phẩm đã được ra mắt.

Vòng Thanh Cường, người sáng lập và giám đốc điều hành của Boomerang, một cái tên nổi tiếng trong giới truyền thông xã hội, cho biết số lượng các bình luận về BPhone kể từ ngày 25 tháng 5 đã lên tới 768.542, gấp ba số ý kiến về iPhone.

Các thông tin phản hồi tiêu cực về BPhones chiếm 36% trong tổng số các ý kiến tại thời điểm trước khi những rắc rối về thời điểm giao hàng bắt đầu, tỷ lệ tăng lên 58% sau đó.

Tuy nhiên, Boomberang nhận ra rằng những phản hồi tiêu cực chủ yếu đến từ người hâm mộ các sản phẩm công nghệ cao, trong khi những người còn lại thích Bphone

Sự thành công của BPhone cho thấy rằng với chiến lược tiếp thị đúng đắn và một sản phẩm chất lượng cao, sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam có thể bán tốt.

"Người Việt không quay lưng với các sản phẩm công nghệ cao do Việt Nam sản xuất. Họ sẽ sử dụng sản phẩm do Việt Nam sản xuất nếu các sản phẩm có chất lượng và giá cả hợp lý" ông Cường nhận xét.

Mobiistar, một thương hiệu Việt, cũng đã trở nên nổi tiếng trên thị trường Việt Nam. Báo cáo từ FPT Shop, một thương hiệu phân phối lớn, cho thấy Mobiistar đứng thứ ba trong danh sách hàng bán chạy nhất của năm trong chuỗi phân phối của họ.

GeeAudio, một dự án phát triển tai nghe cho các thiết bị di động thông minh chạy trên hệ điều hành Android và iOS, cũng có thể trở nên nổi tiếng.

Mai Phú Phong, chủ sở hữu của PhonGee Shop, cho biết một bộ sản phẩm tai nghe cho Apple và Samsung trên thị trường có giá 800.000 đồng.

Vì vậy, nếu sản phẩm GeeAudio có thể đáp ứng yêu cầu của người sử dụng, chúng có thể được bán ra với giá khoảng 1 triệu đồng.

Một nhà phân tích cho biết các nhà sản xuất Việt Nam cần phải chiến thắng sự tự tin của người tiêu dùng.

Mobiistar là một ví dụ, họ đã đã quyết định hợp tác với rocker nổi tiếng Phạm Anh Khoa để phát triển sản phẩm của mình.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục