Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Sản phẩm của Apple bị kiểm duyệt mã nguồn tại Trung Quốc

Sản phẩm của Apple bị kiểm duyệt mã nguồn tại Trung Quốc

15/03/2015
Mức trung cấp

Apple's Products to Undergo 'Security Inspection' by China

In a move to gain better access to the tech market in China, Apple has agreed to offer its line of products for Internet security evaluation by the Chinese regime, reported the state-run Beijing News on Jan. 21.

Negotiations between Apple CEO Tim Cook and Lu Wei, the director of the China's Internet Information Office, which is in charge of censoring the Internet, took place in December last year in the United States. Apple wanted to increase the sale of iPhones, iPads, and Macs in China, while China said it wanted a guarantee from Apple that users' information and privacy can be protected, and national security would not be compromised.

According to the Beijing News, the following dialogue took place.

"The speculation that we would provide third parties backdoors to access to users' information is completely false," Cook said. "We never did and we will never do such a thing.

"What you said doesn't count," Wu responded. "Your new products must undergo security inspections by us. We must draw our own conclusions, so that users can feel secure using these products."

Then Cook gave his consent that Apple would cooperate fully to China's Internet security evaluation.

"Apple might hand over its source code to the Chinese government," said Charlie Smith (a pseudonym), one of the activists of GreatFire.org in an email. Great Fire is a non-profit organization that monitors online censorship in China.

"Apple might hand over its source code to the Chinese government"— Charlie Smith, Internet activist

If Beijing obtains Apple's source code, "It might make it easier for China to find vulnerabilities in its product, which might be used to compromise Apple devices," Smith added.

The source code would also allow a Chinese manufacturer to produce devices with pirated Apple code.

Smith continued: "But there is no way that they will open-source it to the general public."

It is without a doubt that Apple will grant China the right to long-term oversight of its products, because of Apple's market share in China, according to Smith.

Apple did not immediately respond to questions sent by email, inquiring about what types of inspections the Chinese regime will be allowed to conduct on its products.

By Frank FangEpoch Times 

 

 

Sản phẩm của Apple phải chịu qua "kiểm tra an ninh" của Trung Quốc

Trong một động thái để tiếp cận tốt hơn thị trường công nghệ ở Trung Quốc, Apple đã đồng ý cho phép các dòng sản phẩm của họ chịu qua sự đánh giá về an ninh Internet từ chính quyền Trung Quốc, thông tin này được đăng trên tờ Thời báo Bắc Kinh ngày 21 tháng Một.

Những cuộc đàm phán giữa Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Apple là Tim Cook và Lưu Vĩ,  chủ nhiệm Văn phòng thông tin Internet của Trung Quốc, có nhiệm vụ kiểm duyệt Internet, diễn ra năm ngoái tại Mỹ. Apple muốn tăng số lượng của Iphone, Ipad và Mac ở Trung Quốc, trong khi Trung Quốc muốn đảm bảo từ Apple rằng thông tin và quyền riêng tư của người sử dụng được bảo vệ, và an ninh quốc gia không bị xâm phạm.

Theo tờ Tin tức Bắc Kinh, đoạn hội thoại sau đây đã diễn ra.

Cook nói "Suy đoán rằng chúng tôi sẽ bí mật cung cấp cho bên thứ ba quyền truy cập thông tin của người sử dụng là hoàn toàn sai. Chúng tôi chưa từng làm và sẽ không bao giờ làm chuyện đó."

Vĩ nói "Những gì ông nói không được tính. Những sản phẩm mới phải trải qua các cuộc kiểm tra an ninh của chúng tôi. Chúng tôi phải đưa ra kết luận, để người dùng cảm thấy an toàn khi sử dụng những sản phẩm này".

Sau đó Cook đã đồng ý là Apple sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc kiểm tra an ninh Internet của Trung Quốc.

Charlie Smith (bút danh) của một nhà hoạt động của trang Greatfire.org trong một email viết rằng : "Apple có thể phải giao mã nguồn cho chính phủ Trung Quốc". Great Fire là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi hoạt động kiểm duyệt Internet của Trung Quốc.

"Apple có thể phải giao mã nguồn cho chính phủ Trung Quốc" – Charlie Smith, nhà nhà động Internet.  

Nếu Bắc Kinh có mã nguồn của Apple, " Trung Quốc có thể dễ dàng hơn để tìm ra các lỗ hổng trong sản phẩm của họ, nó cũng có thể được sử dụng để tạo quyền kiểm soát lên các thiết bị của Apple", Smith bổ sung.

Mã nguồn sẽ cho phép một nhà sản xuất Trung Quốc sản xuất ra những thiết bị với mã ăn cắp của Apple.

Smith tiếp tục "Nhưng họ sẽ không đời nào biến nó thành mã nguồn mở ( open source) cho cộng đồng".

Theo Smith, bởi vì thị phần của Apple tại Trung Quốc , không có gì bất ngờ khi Apple sẽ đồng ý cho Trung Quốc quyền giám sát lâu dài sản phẩm của mình.

Apple không trả lời ngay câu hỏi được gửi đến qua email, hỏi về loại hình kiểm tra nào chính quyền Trung Quốc sẽ áp dụng cho sản phẩm của họ.

Dịch bởi: DK Lam

 

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục