Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Sẽ kiểm soát khí thải đối với người điều khiển xe gắn máy

Sẽ kiểm soát khí thải đối với người điều khiển xe gắn máy

18/06/2015
Mức căn bản

Pilot bike emissions control plan to start in 2017

"We plan to carry out the pilot scheme in certain cities and provinces at the end of 2017 before expanding it to other parts of the nation," he told the Daily...

According to Hinh, the Government has agreed on tighter controls on emissions from motorcycles and the agency is refining the scheme for the Ministry of Transport to submit it to the Government for consideration and approval.

“We plan to carry out the pilot scheme in certain cities and provinces at the end of 2017 before expanding it to other parts of the nation,” he told the Daily last week.

Vietnam is applying Euro 2 emission standards to limit environmental pollution caused by vehicles and will introduce Euro 3 standards for motorcycles and Euro 4 standards for autos in 2017. In 2020, autos will have to meet Euro 5 standards.

According to statistics of the Ministry of Transport, there are around two million autos and 40 million motorcycles nationwide. More than half of the motorcycles do not meet emissions standards.

Asked to comment on concern about big motorcycles on expressways if they are not tested properly, Hinh said the Ministry of Transport has left open the possibility of allowing such bikes on expressways but all imported motorcycles must meet registry requirements of Vietnam before they are licensed on the road.

“Speed limits applicable to heavy duty motorcycles will be decided on road conditions and traffic controls,” Hinh said.

Source: The SaiGontimes

 

 

Sẽ kiểm soát khí thải đối với người điều khiển xe gắn máy

"Chúng tôi có kế hoạch để thực hiện Đề án thí điểm ở các tỉnh thành phố nhất định vào cuối năm 2017 trước khi mở rộng tới các tỉnh thành khác trên cả nước" ông nói với tờ Daily...

Theo ông Hinh, Chính phủ đã đồng ý về việc kiểm soát chặt chẽ hơn lượng khí thải từ xe máy và cơ quan này đang điều chỉnh chương trình cho Bộ Giao thông vận tải để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

"Chúng tôi có kế hoạch để thực hiện Đề án thí điểm ở các tỉnh thành phố nhất định và vào cuối năm 2017 trước khi mở rộng tới các tỉnh thành khác trên cả nước" ông nói với tờ Daily vào tuần trước.

Việt Nam đang áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 2 nhưng để hạn chế ô nhiễm môi trường do các phương tiện sẽ đưa ra tiêu chuẩn Euro 3 cho xe máy và Euro 4 tiêu chuẩn cho xe ô tô vào năm 2017. Đến năm 2020, xe ô tô sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn Euro 5.

Theo thống kê của Bộ Giao thông vận tải, có khoảng hai triệu ôtô và 40 triệu xe máy trên toàn quốc. Hơn một nửa số xe máy không đáp ứng được các tiêu chuẩn khí thải.

Khi được hỏi nhận xét về mối lo ngại về các loại xe máy phân khối lớn trên đường cao tốc nếu họ không được kiểm tra đúng, ông Hinh cho biết, Bộ Giao thông vận tải đã để ngỏ khả năng cho phép loại xe gắn máy như vậy lưu thông trên đường cao tốc, nhưng tất cả các xe máy nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu đăng ký của Việt Nam trước khi được cấp phép lưu hành trên đường bộ.

"Tốc độ giới hạn đối với xe máy phân khối lớn sẽ được quyết định vào điều kiện đường xá và người điều khiển" ông Hinh nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục