Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Singapore dẫn đầu ASEAN trong đầu tư tại Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 6

Singapore dẫn đầu ASEAN trong đầu tư tại Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 6

26/07/2015
Mức trung cấp

Singapore leads ASEAN in investment in Vietnam in Jan-Jun

Singaporean investors topped those from other Southeast Asian countries in investing in Vietnam with 1,428 projects worth US$32.2 billion in the first half of this year, according to ps released by the Foreign Investment Agency (FIA) under the Ministry of Planning and Investment this week.

Singaporean-owned projects accounted for 54.25 percent of the total number and 60.8 percent of the registered capital when it comes to projects run by investors from Southeast Asia by the end of June, the FIA said in a report on Monday.

Malaysia came second with 499 projects with a total investment of $12.06 billion, making up 19 percent of the count and 22.1 percent of the capital.

It was followed by Thailand with 392 projects worth totally $6.8 billion, accounting for 15 percent of the number and 12.5 percent of the registered capital.

Thailand was tailed by Brunei, Indonesia, the Philippines, Laos, and Cambodia.

As of June, investors from the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) had 2,632 operational projects totaling $54.6 billion in Vietnam.

A project financed by an investor from ASEAN countries was worth $20.7 million, 48.9 percent, or around $6.8 million, higher than the average of a foreign-invested project.

The ASEAN investment in Vietnam was mostly put in manufacturing and processing industries, with 1,009 projects worth $22.2 billion, accounting for 40.8 percent of the total investment.

ASEAN investors have invested in 55 out of 63 provinces and cities in Vietnam, with their funds mostly channeled into large cities that have better infrastructure.

Ho Chi Minh City was the top destination in the first six months, with 1,144 projects worth $15.07 billion, representing 27.6 percent of the total investment.

The southern economic hub was followed by Hanoi (417 projects, $8.58 billion, and 15.7 percent of the total investment) and the southern province of Ba Ria - Vung Tau (67 projects, $6.19 billion, and 11.3 percent of the total investment).

ASEAN is currently transforming itself into a new stage of development, aiming to form an EU-style ASEAN Economic Community by the end of this year.

Source: Tuoitre News

 

 

Singapore dẫn đầu ASEAN trong đầu tư tại Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 6

Các Nhà đầu tư Singapore đứng đầu trong số những nhà đầu tư từ các nước Đông Nam Á khác trong việc đầu tư vào Việt Nam với 1.428 dự án trị giá 32,2 tỷ USD trong nửa đầu năm nay, theo báo cáo phát hành bởi Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tuần này.

Các dự án thuộc sở hữu của Singapore chiếm 54,25% trong tổng số lượng và 60,8% của vốn đăng ký khi nói đến các dự án thuộc các nhà đầu tư từ khu vực Đông Nam Á vào cuối tháng sáu, FIA cho biết trong một báo cáo hôm thứ Hai.

Malaysia đứng thứ hai với 499 dự án với tổng vốn đầu tư 12,06 tỷ USD chiếm 19% trong số lượng và 22,1% số vốn.

Tiếp theo là Thái Lan với 392 dự án, trị giá 6,8 tỷ USD, chiếm 15% về số lượng và 12,5% về vốn đăng ký.

Tiếp theo đó lần lượt là Brunei, Indonesia, Philippines, Lào, và Campuchia.

Tính đến tháng 6, các nhà đầu tư trong ASEAN đã có 2.632 dự án đi vào hoạt động với tổng giá trị 54,6 tỷ USD ở Việt Nam.

Một dự án được tài trợ bởi một nhà đầu tư đến từ các nước ASEAN có giá trị 20.7 triệu USD, chiếm 48,9% hay khoảng 6.8 triệu USD, cao hơn mức trung bình của một dự án đầu tư nước ngoài.

Đầu tư từ các nước ASEAN vào Việt Nam chủ yếu vào các ngành công nghiệp sản xuất và chế biến, với 1.009 dự án trị giá $ 22,2 tỷ USD, chiếm 40,8% của tổng vốn đầu tư.

Các nhà đầu tư ASEAN đã đầu tư vào 55 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam, với kinh phí chủ yếu đưa vào các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng tốt.

Thành phố Hồ Chí Minh là điểm thu hút hàng đầu trong sáu tháng đầu năm, với 1.144 dự án trị giá 15,07 tỷ USD, chiếm 27,6% của tổng vốn đầu tư.

Xếp thứ 2 Hà Nội (với 417 dự án, 8,58 tỷ USD, và 15,7% của tổng vốn đầu tư) và Bà Rịa - Vũng Tàu (67 dự án, 6,19 tỷ USD, và 11,3% của tổng vốn đầu tư).

ASEAN hiện đang chuyển mình sang một giai đoạn mới của sự phát triển, nhằm hình thành một Cộng đồng Kinh tế ASEAN kiểu Châu Âu vào cuối năm nay.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục