Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Sinh viên có bằng Thạc sĩ không thể tìm được việc do làm thiếu kỹ năng

Sinh viên có bằng Thạc sĩ không thể tìm được việc do làm thiếu kỹ năng

24/09/2015
Mức trung cấp

Master’s degree grads lack skills, can’t find jobs

The majority of employers are not hiring candidates with low working skills even if they have advanced degrees.

Tran Anh Tuan, a renowned labor expert, noted that more and more workers with higher education were unemployed. They focused on studying to obtain more knowledge, but do not pay appropriate attention to upgrading working skills.

The director of a Hanoi-based trading company noted that candidates with high education often have low skills.

“In general, the candidates with master’s degree will not be shortlisted at our recruitment campaigns. We are a trading company, and we don’t need workers with ‘overly high’ education. We more highly appreciate the candidates with skills and experience,” he said.

“Except businesses which specialize in carrying out research or high-technology firms, the majority of businesses don’t need workers with a master’s degree or doctorate,” he noted.

Dr. Huynh Thanh Hung, vice president of the HCM City Forestry and Agriculture, noted that many new university graduates were jobless because they required high salaries which cannot be paid by employers. 

However, continuing study remains the choice of many university graduates. Some believe that higher education will give them more privileges, while others continue studying because they find it hard to look for jobs.

Tran Thi Mai from the HCM University of Social Sciences and Humanity confirmed that the number of postgraduates attending training courses for master’s degree had increased year after year.

Every year, the school enrolls 550 postgraduates for master’s training courses in different majors. The tuition is about VND10 million a year and a training course lasts two to three years on average.

Many university graduates, instead of working to get experience and skills, decide to continue studying, hoping that higher degree levels will help them get promotions in their future jobs.

With a master’s degree, they will have deeper knowledge, which make them more qualified in employers’ eyes. 

However, as an analyst commented, they missed job opportunities in the last 2-3 years when they studied for their master’s degree, and they lag behind their friends two to three years in experience.

Dr of Educational Psychology Nguyen Tung Lam noted that it would be better if people continue studying for a master’s degree after a period of work, because this would allow them to obtain theoretical knowledge which they can apply in their work.

Source: VIETNAMNET

 

 

Sinh viên có bằng Thạc sĩ không thể tìm được việc do làm thiếu kỹ năng

Đa số các nhà tuyển dụng không tuyển những ứng viên có kỹ năng làm việc kém, thậm chí ngay cả khi họ có bằng cấp cao.

Ông Trần Anh Tuấn, một chuyên gia về lao động nổi tiếng, lưu ý rằng ngày càng có nhiều người tốt nghiệp cử nhân bị thất nghiệp. Họ tập trung vào việc học tập để có được nhiều kiến thức, nhưng không dành ra thời gian để nâng cao kỹ năng làm việc.

Giám đốc một công ty thương mại ở Hà Nội lưu ý rằng các ứng cử viên có học vấn cao thường có kỹ năng thấp.

"Nhìn chung, các ứng viên có trình độ thạc sĩ sẽ không lọt vào danh sách trong các chiến dịch tuyển dụng của chúng tôi. Chúng tôi là một công ty thương mại và chúng tôi không cần người lao động có bậc giáo dục 'quá cao'. Chúng tôi đánh giá cao những ứng viên có kỹ năng và kinh nghiệm" ông nói.

"Ngoại trừ các doanh nghiệp chuyên thực hiện các nghiên cứu hoặc các doanh nghiệp công nghệ cao, phần lớn các công ty không cần công nhân có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ" ông lưu ý.

TS Huỳnh Thanh Hùng, phó chủ tịch Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý rằng nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đại học thường không có việc làm vì họ yêu cầu mức lương cao mà người sử dụng lao động không thể trả được.

Tuy nhiên, tiếp tục học tập vẫn là lựa chọn của nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học. Một số người tin rằng giáo dục bậc đại học sẽ mang lại cho họ nhiều lợi thế hơn, những người khác tiếp tục học tập vì họ không tìm đươc việc làm phù hợp.

Trần Thị Mai đến từ trường Đại học Khoa học Xã hội HCM và Nhân văn đã xác nhận rằng số lượng nghiên cứu sinh theo học các khóa đào tạo để lấy bằng thạc sĩ tăng lên hàng năm.

Mỗi năm, trường tuyển 550 học viên cao học cho các khóa học đào tạo thạc sĩ của các chuyên ngành khác nhau. Học phí là khoảng 10 triệu đồng một năm và một khóa đào tạo trung bình kéo dài 2-3 năm.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học, thay vì làm việc để có được kinh nghiệm và kỹ năng, họ quyết định tiếp tục học tập, hy vọng rằng với bằng cấp cao hơn sẽ giúp họ được thăng tiến trong công việc tương lai của họ.

Với bằng thạc sĩ, họ sẽ có kiến thức sâu sắc hơn, khiến cho họ đủ điều kiện hơn trong mắt nhà tuyển dụng

Tuy nhiên, như một nhà phân tích nhận xét, họ đã bỏ lỡ cơ hội việc làm trong 2-3 năm khi họ học tập cho bằng thạc sĩ và bị tụt hậu so với bạn bè từ hai đến ba năm kinh nghiệm làm việc.

Tiến sĩ Tâm lý học giáo dục ông Nguyễn Tùng Lâm lưu ý rằng sẽ là tốt hơn nếu mọi người tiếp tục học văn bằng thạc sĩ sau một thời gian làm việc, bởi vì điều này sẽ cho phép họ có được kiến thức lý thuyết mà họ có thể áp dụng trong công việc của họ.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục