Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Sinh viên đại học không hài lòng về con đường sự nghiệp

Sinh viên đại học không hài lòng về con đường sự nghiệp

09/09/2015
Mức trung cấp

University students unhappy about career path

Many students are unhappy even though they have successfully enrolled in universities, because they have to follow subjects of learning for which they have no passion.

Prior to that, he registered to study at the pharmacy school. However, with a 26 score, he realized that he did not have opportunities to obtain a seat at the prestigious school. 

Therefore, he decided to study automation, though he really did not want to.

“I dream of becoming a pharmacist. But I think I will not have opportunities to study at the Hanoi Pharmaceutical University,” he said.

“It will be a big waste of my parents’ money if I have to prepare for the national exam once again,” he said.

“I have no other choice. I have to apply for the automation faculty if I want to follow university education,” he said.

Phuong Anh, a student hom reporters met at the Hanoi Economics University on August 20, said she decided to register to study at the school as a last resort. 

Anh wants to study at medical or pharmaceutical schools, but she failed to enter either school. 

“The Hanoi Economics University is also a good school, though I prefer to attend medical school,” Anh explained. 

“I will try to study economics and I may like the discipline, who knows,” she said. “If I still don’t like it, I will repeat the exam next year.”

Nguyen Thi Ha from Dan Phuong district in Hanoi said she felt sorry for the son who could not study information technology as he wanted.

“He failed to enroll in both the Hanoi University of Technology and Hanoi National University,” she explained. 

Therefore, Ha decided that her son will apply for the Hanoi University of Education. 

“He would rather study there and obtain a bachelor’s degree than go to vocational school. Higher education is always better,” she said.

An educator noted that it is exam scores, not students’ passion, which had decisively affected students’ decisions on schools. Research shows that people do not work well if they don’t have passion for the subject.

A report shows that 10,000 students applied for Hanoi Economics University, but 3,000 students canceled the applications later. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Sinh viên đại học không hài lòng về con đường sự nghiệp

Nhiều sinh viên không hài lòng ngay cả khi họ đã ghi danh thành công tại các trường đại học, bởi vì họ phải học những môn học mà họ không có niềm đam mê.

Trước đó, anh đăng ký vào trường dược. Tuy nhiên, với số điểm 26, anh nhận ra rằng mình không có cơ hội để vào học ở một trường học có uy tín.

Do đó, anh quyết định học về tự động hóa, mặc dù anh thực sự không muốn.

"Tôi mơ ước trở thành một dược sĩ. Nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội học tập tại trường Đại học Dược Hà Nội" anh nói.

"Đó sẽ là sự lãng phí lớn tiền của bố mẹ nếu tôi thi lại 1 lần nữa" anh nói.

"Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi cần phải ứng tuyển vào ngành tự động hóa nếu tôi muốn theo học đại học" anh cho biết.

Phương Anh, một sinh viên mà phóng viên gặp tại trường Đại học Kinh tế Hà Nội vào ngày 20 tháng 8, cho biết cô đã quyết định đăng ký vào học tại trường này như là phương án cuối cùng.

Phương Anh muốn học tại trường y, dược, nhưng cô không thể ứng tuyển vào một trong hai trường.

"Trường Đại học Kinh tế Hà Nội cũng là một trường học tốt, mặc dù tôi thích đi học y tế" Phương Anh giải thích.

"Tôi sẽ cố gắng học về kinh tế và tôi cũng sẽ rèn luyện tốt, ai mà biết được" cô nói. "Nếu tôi vẫn không thích nó, tôi sẽ tham gia vào kỳ thi năm sau."

Nguyễn Thị Hà, huyện Đan Phượng tại Hà Nội cho biết, cô cảm thấy rất tiếc cho con trai mình vì cậu không thể học về công nghệ thông tin như mong muốn.

"Con trai tôi đã trượt cả hai trường Đại học công nghệ Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội" cô giải thích.

Vì vậy, chị Hà quyết định con trai mình ứng tuyển vào trường Đại học sư phạm Hà Nội.

"Con tôi nên học ở đó và lấy bằng cử nhân hơn là đi học nghề. Đại học luôn luôn tốt hơn" cô nói.

Một nhà giáo dục lưu ý rằng nếu vì điểm thi, chứ không phải đam mê của học sinh điều ảnh hưởng trực tiếp đến việc quyết định chọn trường của học sinh. Nghiên cứu cho thấy rằng con người sẽ làm việc không tốt nếu họ không có niềm đam mê cho việc đó.

Một báo cáo cho thấy có 10.000 sinh viên ứng tuyển cho Đại học Kinh tế Hà Nội, nhưng 3.000 sinh viên trong số đó sẽ hủy bỏ đơn ứng tuyển sau này.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục