Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Sinh viên phải thức khuya để đăng ký lớp học

Sinh viên phải thức khuya để đăng ký lớp học

31/01/2016
Mức trung cấp

Students spend sleepless nights to register for classes  

Registering for class schedule has left many university students short of sleep. 

The students of HCM City Banking University have made a short film about the hardships they have to go through to register for schedules and subjects. 

The main characters in the film are students who have to struggle day and night with the internet traffic jams to register. Students are described as combatants, and only the luckiest can succeed.

TM, a first year student of the school, said she usually spends sleepless nights to register. “I live at the dormitory and the internet here goes as slowly as a snail,” she said.

Meanwhile, DPL, another student at the same school, said though she stayed on the internet until late at night on the first day, she could only register to study a subject related to physical education.

The same situation can be seen at many other schools in HCM City which apply the credit-based education system, such as HCM City Open University and HCM City Food Industry University.

“It’s so difficult to register. The tuition has been raised, while the facilities have not been improved,” a student of HCM City Open University said, explaining that the school’s website is usually overloaded.

According to Truong Tien Si, deputy head of the training division of the HCM City Banking University, the school has bought four new servers, extended the bandwidth and opened more portals in an effort to help students access the website more easily.

However, he said, the ‘traffic’ still gets stuck. It is estimated that there were some 15,000 visitors concurrently at times, which were 6-7 times higher than the real number of students who needed to register.

Students who wanted to register as soon as possible tried to access many portals from the same accounts.

Also according to Si, as the number of visitors was too high at some moments, the software sometimes failed. The software is provided by a third party to 40 schools in HCM City.

Other schools, though admitting the problem, said the problem cannot be settled overnight.

Nguyen Thai Son from the HCM City Food Industry University said the congestion was ‘unavoidable’.

“It would be costly to upgrade the network while the number of people accessing is not always high,” he said, adding that it would be better to ask students to access the sites in shifts.

Source: VIETNAMNET

 

 

Sinh viên phải thức khuya để đăng ký lớp học

Việc đăng ký lịch học đã khiến nhiều sinh viên đại học chỉ được ngủ những giấc ngủ ngắn hơn.

Sinh viên của Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện một bộ phim ngắn về những khó khăn mà họ phải trải qua để đăng ký lịch học và môn học.

Các nhân vật chính trong phim là những sinh viên phải đấu tranh cả ban ngày và ban đêm với việc nghẽn mạng khi đăng kí môn học. Sinh viên được mô tả như là một chiến binh và chỉ có người may mắn nhất mới có thể thành công.

TM, một sinh viên năm thứ nhất của trường cho biết cô thường dành ra nhiều đêm không ngủ để đăng ký. "Tôi sống ở ký túc xá và internet ở đây chạy chậm như sên", cô nói.

Trong khi đó, DPL, một học sinh cùng trường cho biết mặc dù cô ấy đã online cho đến đêm khuya vào ngày đầu tiên, cô vẫn chỉ có thể đăng ký học một môn học liên quan đến giáo dục thể chất.

Tình hình tương tự có thể được nhìn thấy ở nhiều trường khác đang áp dụng hệ thống giáo dục theo tín chỉ trong Thành phố Hồ Chí Minh, chẳng hạn như Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

"Thật khó để đăng ký. Học phí đã được nâng lên, trong khi các cơ sở vật chất này lại không được cải thiện", một sinh viên của Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh nói, giải thích rằng trang web của trường thường bị quá tải.

Theo ông Trương Tiến Sĩ, Phó phòng đào tạo của Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường đã mua bốn máy chủ mới, mở rộng băng thông và mở thêm các cổng nhằm giúp sinh viên tiếp cận trang web một cách dễ dàng hơn.

Tuy nhiên 'giao thông' vẫn bị tắc nghẽn. Người ta ước tính rằng có khoảng 15.000 người cùng đồng thời vào trang tại các thời điểm, cao 6-7 lần so với con số sinh viên thực tế cần đăng ký.

Những sinh viên muốn đăng ký càng sớm càng tốt đã cố gắng để truy cập vào cổng thông tin từ các tài khoản tương tự.

Cũng theo ông Sĩ, vì số lượng người dùng quá cao tại một số thời điểm, phần mềm đôi khi bị lỗi. Phần mềm này được cung cấp bởi một bên thứ ba đang phụ trách đến 40 trường học tại thành phố Hồ Chí Minh.

Các trường khác, mặc dù thừa nhận vấn đề, những cũng nói rằng vấn đề không thể được giải quyết qua đêm.

Ông Nguyễn Thái Sơn từ trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc bị tắc nghẽn là "không thể tránh khỏi".

"Sẽ rất tốn kém để nâng cấp mạng lưới, trong khi số lượng người truy cập không phải lúc nào cũng cao" ông nói thêm rằng sẽ tốt hơn nếu yêu cầu sinh viên truy cập vào trang web theo lượt.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục