Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Sinh viên thiếu chỗ ở, ký túc xá bỏ hoang

Sinh viên thiếu chỗ ở, ký túc xá bỏ hoang

17/09/2015
Mức trung cấp

Students lack accommodations, dormitories left idle

University students are finding it difficult to rent rooms in large cities, even though the State has spent big money to fund dormitories.

However, it does not look like a student village. The “student village’ signboard is hidden behind numerous advert boards of cafes, food shops and tea shops.

At the entrance gate No 1 which faces Nguy Nhu Kon Tum street, there are many cafes, drug stores and street food shops. The rooms facing Le Van Thiem street have turned into kindergartens and business offices. Restaurants and bars have mushroomed within the campus of the village.

Ngo Thi Thuy, a student of Hacinco Village, noted that the village has been commercialized. 

“While we lack libraries, halls and other material facilities, there are many business offices and shops,” she noted.

Students have to follow very complicated procedures to be able to rent rooms in the village. Thousands of students apply for rented rooms, but not all of them are satisfied because of the limited number of rooms.

According to Dinh Dai Co from Hacinco Village Management Board, about 3,450 students live in the village now and they have to pay VND250,000-350,000 a month.

Co confirmed that the six apartments in A block have been leased to companies as offices because of the unreasonable design of the apartments. 

Each apartment has an area of 150 square meters, large enough for 24 students, but there are only two toilets.

A representative from the Hanoi Construction Department confirmed that the students’ village initially was not designed to serve commercial activities. 

However, as the investor cannot take back the investment capital by renting rooms to students, it has to lease rooms to businesses to earn money. 

While students find it hard to rent rooms at Hacinco Village, the dormitory complex in Hoang Mai district, capable of accommodating 10,000 students, is deserted.

The dormitory was put into operation in January 2015. Each of the rooms has an area of 57 square meters, equipped with modern facilities, but they are unattractive to students.

Each student is told to pay VND205,000 a month in rent to live in a room for eight people. To date, only 500 students have moved there, so the building is running at just 5 percent of designed capacity after eight months of operation.

Le Phuc Loi, head of the Phap Van Students’ Village Management Board, thinks the village cannot attract students because of unfavorable transport conditions. There is only one bus route to the Phap Van – Tu Hiep urban area.

Source: VIETNAMNET

 

 

Sinh viên thiếu chỗ ở, ký túc xá bỏ hoang

Sinh viên đại học đang gặp khó khăn để thuê phòng trọ tại các thành phố lớn, mặc dù Nhà nước đã chi khoản tiền lớn để tài trợ cho các ký túc xá.

Tuy nhiên, nó không giống như một ngôi làng sinh viên. Biển hiệu "làng sinh viên" nằm ẩng sau nhiều loại bảng quảng cáo của các quán cà phê, cửa hàng thực phẩm và các cửa hàng trà.

Tại cổng vào số 1 nằm trên đường Ngụy Như Kon Tum, có rất nhiều quán cà phê, cửa hàng thuốc và quán ăn vỉa hè. Các phòng trọ hướng ra đường Lê Văn Thiêm đã biến thành trường mẫu giáo và văn phòng kinh doanh. Nhà hàng và quán bar đã mọc lên như nấm trong khuôn viên của làng sinh viên.

Chị Ngô Thị Thủy, một sinh viên của làng Hacinco, lưu ý rằng làng đã được thương mại hóa.

"Trong khi chúng tôi thiếu các thư viện, hội trường và cơ sở vật chất khác, thì lại có rất nhiều văn phòng kinh doanh và cửa hàng" chị nhấn mạnh.

Sinh viên phải làm nhiều thủ tục rất phức tạp để có thể thuê phòng ở trong làng. Hàng ngàn sinh viên nộp đơn để thuê phòng trọ, nhưng không phải tất cả trong số họ đều được chấp nhận vì số lượng phòng hạn chế.

Theo ông Đinh Đại Cồ, Ban Quản lý Làng Hacinco, có khoảng 3.450 sinh viên sống hiện đang sống tại ngôi làng này và họ phải trả 250,000-350,000 đồng một tháng.

Ông Cồ khẳng định rằng sáu căn hộ tại block A đã được cho thuê làm văn phòng công ty vì những thiết kế không hợp lý của các căn hộ.

Mỗi căn hộ có diện tích 150 mét vuông, đủ lớn cho 24 sinh viên, nhưng chỉ có hai nhà vệ sinh.

Một đại diện từ Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định rằng ngôi làng sinh viên ban đầu đã không được thiết kế để phục vụ các hoạt động thương mại.

Tuy nhiên, như các nhà đầu tư không thể thu hồi vốn đầu tư bằng cách cho sinh viên thuê phòng, nên đã có cho các doanh nghiệp thuê để kiếm tiền.

Trong khi sinh viên gặp khó khăn để thuê phòng tại làng sinh viên Hacinco, khu phức hợp ký túc xá ở quận Hoàng Mai có khả năng chứa 10.000 sinh viên lại rất hoang vắng.

Ký túc xá đã được đưa vào hoạt động vào tháng Giêng năm 2015. Mỗi phòng có diện tích 57 mét vuông, được trang bị với các tiện nghi hiện đại, nhưng lại không hấp dẫn với sinh viên.

Mỗi học sinh được nói là phải trả 205,000 đồng một tháng tiền thuê nhà để sống trong một căn phòng cho tám người. Cho đến nay, chỉ có 500 học sinh đã di chuyển ở đó, vì vậy công trình chỉ vận hành chỉ 5% công suất thiết kế sau tám tháng hoạt động.

Ông Lê Phúc Lợi, Trưởng Ban Quản lý Làng sinh viên Pháp Vân, cho rằng ngôi làng không thể thu hút được học sinh vì điều kiện giao thông không thuận lợi. Chỉ có một tuyến đường xe buýt đến Pháp Vân - khu đô thị Tứ Hiệp.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục