Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Facebook
  4. Số lượng người dùng Facebook ở Việt Nam nhảy vọt lên con số 30 triệu

Số lượng người dùng Facebook ở Việt Nam nhảy vọt lên con số 30 triệu

27/06/2015
Mức căn bản

Vietnam’s Facebook users jump to 30 million

Each Vietnamese user spends an average of 2.5 hours Facebooking every day

In Vietnam, Facebook had 30 million monthly active users as of the first quarter of this year, up from more than 10.6 million in late 2012, according to the Internet World Stats.

The p makes the country one of Facebook’s fastest-growing markets.

Among the 30 million users, 27 million use mobile devices to access the social network.

The latest statistics show 20 million Vietnamese access the social network on a daily basis, 13 percent higher than the global daily usage of social network.

Even government officials have launched their own Facebook pages.

Around 75 percent of Vietnamese Facebook users are aged from 18 to 34.

Each Vietnamese user spends an average of two and a half hours on Facebook every day, twice the time for TV, according to the data.

Source: Thanhnien News

 

 

Số lượng người dùng Facebook ở Việt Nam nhảy vọt lên con số 30 triệu

Mỗi người Việt dành ra trung bình 2,5 giờ để lướt facebook mỗi ngày

Tại Việt Nam, Facebook đã có hơn 30 triệu người sử dụng hàng tháng vào quý đầu tiên của năm nay, tăng hơn 10,6 triệu tài khoản vào cuối năm 2012, theo Internet World Stats.

Số lượng người dùng làm cho nước ta trở thành một trong những thị trường phát triển nhanh nhất của Facebook.

Trong số 30 triệu người sử dụng, có 27 triệu tài khoản đã thông qua thiết bị di động để truy cập vào các mạng xã hội.

Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy có 20 triệu người Việt truy cập vào mạng xã hội mỗi ngày, cao hơn 13% so với việc sử dụng trên toàn cầu.

Ngay cả các quan chức chính phủ có các trang Facebook của mình.

Khoảng 75% người Việt dùng Facebook đang ở độ tuổi 18-34.

Mỗi người Việt dành trung bình hai tiếng rưỡi để lướt Facebook mỗi ngày, gấp đôi thời gian dành cho truyền hình, theo các dữ liệu thu thập.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục