Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Sự gia tăng số lượng học sinh là một vấn đề đối với thành phố Hồ Chí Minh

Sự gia tăng số lượng học sinh là một vấn đề đối với thành phố Hồ Chí Minh

21/09/2015
Mức căn bản

Rising student numbers a problem for HCMC

 This new school year there are nearly 1.54 million students in Ho Chi Minh City, 85,000 more than last year. Pre-school has seen the highest growth, by 26,000 children, followed by primary school with 25,000.

Districts on the outskirts of the city have seen sudden increases, such as Binh Tan (12,600),  Binh Chanh (11,000), and District 12 (8,300).

High student numbers breaks the standard of 45 classes per school in primary school. For example, Vinh Loc A Primary School in Binh Chanh district has 61 classes, with each class having 50 students or more.

Many other schools have over 50 classes, and some even have over 60 students in each class.

According to Mr. Ngo Van Tuyen, Head of the Binh Tan Department of Education, the area standard is 8 to 10 sq m per student but in the district it is 3.4 sq m in primary schools and 5.8 sq m in secondary schools.

This reduces education quality and teachers must work more as enrollment numbers increase.

Mr. Nguyen Tri Dung, Head of Binh Chanh Department of Education, said they are concerned about building new classrooms for students.

There is also a shortage of teachers and staff in Binh Chanh, with only half of all positions being filled.

To prepare for this school year, Ho Chi Minh City has built 44 new schools but it cannot keep up with rising demand. Mr. Le Hoang Quan, Chairman of the Ho Chi Minh City People's Committee, said previously that the city has spent VND17 trillion ($765.5 million) on schools but it is still not enough.

Source: VIETNAMNET

 

 

Sự gia tăng số lượng học sinh là một vấn đề đối với thành phố Hồ Chí Minh

Năm học mới này có gần 1,54 triệu học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh, tăng hơn 85.000 so với năm ngoái. Các trường mẫu giáo đã chứng kiến sự tăng trưởng cao nhất, 26.000 trẻ, tiếp theo cấp tiểu học với 25.000 em.

Các huyện ở vùng ngoại ô của thành phố có sự gia tăng đột ngột như Bình Tân (12.600 em), Bình Chánh (11.000 em) và Quận 12 (8300 em).

Số lượng học sinh trung học lớn khiến tiêu chuẩn 45 lớp học mỗi trường tiểu học bị phá vỡ. Ví dụ, Trường Tiểu học Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh có tới 61 lớp, mỗi lớp có 50 học viên trở lên.

Nhiều trường khác có hơn 50 lớp học và một số thậm chí còn có hơn 60 học sinh trong mỗi lớp.

Theo ông Ngô Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Giáo dục Bình Tân, diện tích tiêu chuẩn là 8-10 m vuông cho mỗi học sinh, nhưng diện tích trong quận này là 3,4 m vuông cho các trường tiểu học và 5,8 m vuông ở trường trung học.

Điều này làm giảm chất lượng giáo dục và giáo viên phải làm việc nhiều hơn vì số học sinh tăng cao.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Bình Chánh cho biết họ đang cân nhắc về việc xây dựng phòng học mới cho học sinh.

Ngoài ra, quận Bình Chánh còn thiếu giáo viên và nhân viên.

Để chuẩn bị cho năm học này, Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng 44 trường học mới nhưng không thể theo kịp với nhu cầu gia tăng. Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trước đó rằng thành phố đã dành 17 nghìn tỷ đồng cho các trường học nhưng con số đó vẫn là chưa đủ.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục