Bài viết liên quan:

The lion, the bear and the fox

Just as a great Bear rushed to seize a stray kid, a Lion leaped from another direction upon the same prey.

The two fought furiously for the prize until they had received so many wounds that both sank down unable to continue the battle.

Just then a Fox dashed up, and seizing the kid, made off with it as fast as he could go, while the Lion and the Bear looked on in helpless rage.

"How much better it would have been," they said, "to have shared in a friendly spirit."

Those who have all the toil do not always get the profit.

Source: Aesop Fables

 

 

Sư tử, gấu và cáo

Trong lúc Con gấu lớn lao ra bắt một con dê con bị lạc bầy thì con sư tử kia cũng nhảy ra vồ lấy một con mồi theo hướng khác.

Trận đấu dữ dội diễn ra cho đến khi cả hai có nhiều vết thương thì cuộc chiến kết thúc vì không con nào có thể chiến đấu tiếp .

Vừa lúc đó một con cáo từ đâu xông tới, bắt ngay lấy con mồi, tha con mồi chạy biến đi nhanh hết sức có thể. Trong khi đó sư tử và gấu gấu nhìn nó chạy đi trong sự tức giận mà không làm gì được.

Chúng cùng nhìn nhau mà nói rằng:" Đã tốt hơn nếu chúng ta biết chia sẻ nhau với tinh thần đoàn kết.

Chưa hẳn ra sức thật nhiều sẽ có kết quả tốt đẹp 

 

Dịch bởi: cepnguyen, nguyenthao, smilea166