Bài viết liên quan:

A LION AND A MOUSE

It was a hot summer day. Sun was shining bright up in the sky. A lion was sitting under the shade of a big tree and in some time got asleep. Nearby that tree, there was a hole, in which there lived a mouse. When the lion was sleeping, the mouse came out of its hole and saw him asleep.

Unaware of the lion's strength, it got tickled by an idea. It thought of waking up the lion by running over his body just for fun.

Unfortunately, the lion seized it in his strong paw. The mouse pleaded for its life. Being generous by nature, the lion set it free. The mouse promised to help the lion if it ever got the chance. The lion laughed aloud at this. After all, how could a tiny mouse help the king of the jungle?

A few days later, the mouse was passing through the jungle when he saw the same lion trapped in a hunter's net. Immediately, it set to work, gnawing at the ropes. Very soon the tiny mouse had ser the lion free.

Remember, mercy never goes unrewarded.

Source: Kids Front

 

 

 

Con sư tử và con chuột

Một ngày mùa hè nóng nức. Mặt trời tỏa nắng khắp bầu trời .Một con sư tử đang nằm ẩn dưới bóng của một cái cây lớn và thỉnh thoảng ngủ quên. Gần cái cây đó, có một cái hang của con chuột đang sinh sống. Khi con sư tử ngủ ngon giấc, con chuột ra khỏi hang và thấy sư tử ngủ.

Không nhận ra sức mạnh của con sư tử, nó nảy sinh một ý tưởng hay trong đầu. Nó nghĩ cách đánh thức sư tử bằng cách đùa giỡn xung quanh thân sư tử.

Không may, sư tử tỉnh và ghì chặt con chuột trong bộ móng vuốt sắc nhọn, con chuột xin tha mạng. Với sự tốt bụng, con sư tử tha cho lần này. Chuột hứa giúp đỡ sư tử nếu có cơ hội. Nghe xong, Sư tử liền cười to: "Haha! Làm sao mà một chú chuột như nhà ngươi lại có thể giúp được chúa tể của rừng xanh đây?"

Vài ngày sau, chú chuột đi dạo quanh trong rừng và thấy Sư tử đã bị mắt bẫy của những người thợ săn. Ngay lập tức, nó bắt tay vào gặm nhắm những sợi dây thừng. Và nhanh chóng, chú chuột đã giúp sư tử thoát khỏi đó.

Hãy nhớ rằng, tình hương sẽ không bao giờ bị lãng quên.

 

Dịch bởi: nguyenthao, Pamoon2902