Bài viết liên quan:

The lion and the ass

One day as the Lion walked proudly down a forest aisle, and the animals respectfully made way for him, an Ass brayed a scornful remark as he passed.

The Lion felt a flash of anger. But when he turned his head and saw who had spoken, he walked quietly on. He would not honor the fool with even so much as a stroke of his claws.

Do not resent the remarks of a fool. Ignore them.

Source: Aesop Fables

 

 

Sư tử và con lừa

Một ngày nọ, một chú Sư Tử tự hào bước đi qua lối nhỏ trong rừng. Những con vật khác đều nhường đường cho nó một cách kính trọng, chỉ có con lừa buông ra lời nhận xét khiếm nhã khi thấy Sư Tử đi qua.

Con sư tử cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng khi nó quay đầu lại và nhìn thấy kẻ vừa nói câu đó, nó lặng lẽ quay đi. Không phải là nó sợ con lừa, chỉ là nó không muốn làm hư bộ móng của nó đối với những kẻ không đáng.

Không nên để tâm đến những lời nhận xét của một kẻ ngốc. Hãy phớt lờ chúng đi!

 

Dịch bởi: hatranthanh7