Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. TOP 10 sự thật về ADN

TOP 10 sự thật về ADN

16/05/2015
Mức căn bản

Top 10 facts about DNA

World DNA Day, celebrating the publicatio, is on April 25, 1953 of the discovery of the double-helix structure of the DNA molecule.

DNA

We share 70 per cent of our DNA with a slug

1. Besides standing for Deoxyribonucleic Acid, DNA can be an abbreviation for Does Not Apply, Did Not Attend or Data Not Available.

2. DNA contains the genetic instructions for the development and functioning of an organism; RNA has the instructions for fulfilling DNA's blueprint.

3. Nucleic acids, such as DNA and RNA, were first isolated by Friedrich Miescher in 1867, but he did not suspect their role in heredity at the time.

4. You could fit 25,000 strands of DNA side by side into the width of a single human hair.

5. The DNA of anyone is 99.9 per cent identical to that of anyone else. It's the other 0.1 percent that makes one person different from another.

6. Stephen Hawking's DNA is saved in digital form on a large memory device called the Immortality Drive on the International Space Station.

7. It also has the DNA of discredited cyclist Lance Armstrong and a Playboy model among others.

8. We share 70 per cent of our DNA with a slug.

9. The first animal to have its DNA completely sequenced was a nematode worm in 1998.

10. All life-forms have DNA, but the only animal with 'dna' in its name is the echidna. 

Source: Express.co.uk

 

 

Top 10 sự thật về DNA

Nhân ngày thế giới DNA, được tổ chức nhằm kỉ niệm ngày 25 tháng 4 năm 1953, ngày nhân loại đã khám phá ra cấu trúc xoắn kép của phân tử DNA.

Chúng ta có 70% DNA giống với một con ốc sên.

1. Ngoài từ viết tắt của chữ Deoxyribonucleic Acid, DNA còn được viết tắt cho chữ Does Not Apply (đừng áp dụng cho), Did Not Attend (đừng có tham dự) hoặc Data Not Available (dữ liệu không có).

2. DNA chứa sự hướng dẫn di truyền cho việc phát triển và thực hiện chức năng của một cơ quan nào đó; RNA chứa sự hướng dẫn việc hoàn thành thiết kế DNA.

3. Axit nucleic, ví dụ như là DNA và RNA, lần đầu tiên được tách ra bởi Friedrich Miescher vào năm 1867, nhưng ông không ngờ được vai trò của chúng trong sự di truyền tại thời điểm đó.

4. Bạn có thể xếp đầy 25,000 sợi DNA vào bên trong chiều rộng của một sợi tóc.

5. DNA của một người bất kỳ thì 99,9% là giống với DNA của người khác. Chỉ có 0,1% còn lại khiến cho DNA của người đó khác với DNA của những người khác.

6. DNA của Stephen Hawking được lưu lại dưới dạng số trên bộ thiết bị nhớ lớn được gọi là sự truyền động bất hủ trên trạm vũ trụ quốc tế.

7. Có sự nghi ngờ về DNA của tay đua xe đạp Lance Armstrong và một người mẫu Playboy với những người khác.

8. Chúng ta có 70% DNA giống với một con ốc sên.

9. Con vật đầu tiên có DNA được sắp xếp theo trình tự hoàn chỉnh là loại giun tròn năm 1998.

10. Tất cả các sự sống có DNA, nhưng chỉ có duy nhất 1 loài động vật với "dna" trong cái tên của nó là con nhím (echidna)

 

Dịch bởi: hatranthanh7

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục