Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. TOP 10 sự thật về những trận động đất

TOP 10 sự thật về những trận động đất

28/05/2015
Mức căn bản

Top 10 facts about earthquakes

NEPAL is struggling to cope with the effects of two devastating earthquakes in the past month leaving over 8,500 dead and millions in need of assistance.

1. Some 14,000 women from zones affected by the Nepalese earthquakes will give birth this month. 

2. The biggest earthquake ever felt in Britain was in 1580. It caused a tsunami that sank around 150 ships and drowned 120 people in Dover. 

3. That was probably the quake referred to in Shakespeare’s Romeo and Juliet when the Nurse says, “Tis since the earthquake now eleven years.” The line is thought to have been written in 1591. 

4. In 1931, an earthquake knocked the waxwork head off Dr Crippen at Madame Tussauds, London. 

5. An earthquake starts underground at a point called the focus; the epicentre is the point at the Earth’s surface above the focus.

6. In China in 1556, a quake killed 830,000 people. 

7. An old African belief attributes earthquakes to a wife calling the name of her mother-in-law. 

8. According to recent research, both rats and toads flee an area before an earthquake hits. 

9. In Japan mythology, a giant catfish called Namazu is responsible for earthquakes. 

10. Donations can be made to the Nepal disaster appeal at www.dec.org.uk or phone 0370 60 60 900, or over the counter at any high street bank.

Source: Daily Express

 

 

Top 10 sự thật về những trận động đất

NEPAL đang phải vật lộn để đối phó với những ảnh hưởng của hai trận động đất tàn phá đất nước trong tháng vừa qua làm hơn 8.500 người chết và hàng triệu người đang cần sự giúp đỡ.

1. 14.000 người phụ nữ sống trong các vùng bị ảnh hưởng bởi các trận động đất ở Nepal sẽ sinh con trong tháng này.

2. Trận động đất lớn từ trước đến nay đã xảy ra ở Anh là vào năm 1580. Nó gây ra một cơn sóng thần đánh chìm khoảng 150 tàu và làm chết đuối 120 người ở Dover.

3. Đó có lẽ là trận động đất được nêu trong tác phẩm Romeo và Juliet của Shakespeare khi các y tá nói, "Trận động đất diễn ra kể từ đó đến bây giờ khoảng mười một năm." Các dòng trên được cho là được viết vào năm 1591.

4. Năm 1931, một trận động đất đã là gãy đầu tượng sáp của Dr Crippen tại bảo tàng Madame Tussauds, London.

5. Một trận động đất bắt đầu dưới lòng đất tại một điểm gọi là trọng tâm; tâm chấn là các điểm trên bề mặt của Trái đất nằm phía trên trọng tâm.

6. Năm 1556 ở Trung Quốc, một trận động đất đã giết chết 830.000 người.

7. Một niềm tin cũ ở châu Phi, từ động đất được dùng để một người vợ gọi tên của mẹ chồng cô.

8. Theo một nghiên cứu gần đây, cả chuột và cóc chạy trốn khỏi khu vực sắp bị động đất tấn công.

9. Thần thoại Nhật Bản nói rằng, một con cá trê khổng lồ được gọi là Namazu chịu trách nhiệm cho những trận động đất.

10. Những sự ủng hộ để giúp khắc phục thảm họa tại Nepal có thể gửi đến thông qua www.dec.org.uk hoặc số điện thoại 0370 60 60 900, hoặc bất kỳ ngân hàng nào.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục