Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. TOP 10 sự thật về tháng 4

TOP 10 sự thật về tháng 4

06/05/2015
Mức căn bản

Top 10 facts about April

Woman holds up a calendar on April 15

April is National Pet Month and Bowel Cancer Awareness Month

1. In the UK, April is National Pet Month and  Bowel Cancer Awareness Month…  

2. In the US, April is the Awareness Month for  Mathematics, Stress and STD, and throughout the  world it is Jazz Awareness Month.  

3. "April is the cruellest month..." (opening line to  TS Eliot's The Waste Land)..  

4. "It was a bright cold day in April, and the clocks  were striking thirteen," (opening line of George  Orwell's 1984).  

5. 'April' was the 250th most common name for a  baby girl in the UK in 2013. In the US it was 423rd.  

6. According to a recent analysis, April showers  more often than not do not bring May flowers.  

7. According to the Oxford Dictionary an 'April  gentleman' once meant 'a foolish man; specifically  a newly-married husband, considered as a fool.'  

8. "Men are April when they woo, December when  they wed," (Shakespeare, As You Like It).  

9. Four US Presidents were born and four died  during the month of April; in the UK three prime  ministers were born and three died in April. 

10. No film with 'April' in its title, or actress named  'April' has won an Oscar but in 1994 April Ferry was  nominated for Best Costume Design for 'Maverick'. 

Source: Express.co.uk

 

 

Top 10 sự thật về tháng 4

Tháng 4 là tháng thế giới thú cưng và là tháng nâng cao nhận thức ung thư đường ruột

1. Ở Anh, Tháng 4 là tháng thế giới thú cưng và là tháng nâng cao nhận thức ung thư đường ruột

2. Ở Mỹ, Tháng 4 là tháng nhận thức về toán, stress và STD và đó là tháng trên thế giới tuyên dương dòng nhạc Jazz

3. Tháng 4 là tháng tàn bạo nhất.......(được trích trong tác phẩm The Waste Land của TS Eliot's)

4. "Một ngày mát mẻ trong lành trong tháng 4 và đồng hồ đã điểm đến 13 giờ" (trích lời của George Orwell's năm 1984)

5. Tháng 4 (April) là tháng được mọi người đặt tên có mức độ phổ biến hạng 25 cho một bé gái ở Anh vào năm 2013 và hạng 423 ở Mỹ

6. Theo như phân tích gần đây, tháng 4 có mưa thường xuyên nhưng không làm nảy nở các loài hoa vào tháng 5

7. Theo như từ điển Oxford là quý ông tháng 4 có nghĩa là người đàn ông ngu ngốc và đặc biệt nếu đó là một người chồng mới cưới xem như một người vừa bị lừa.

8. Đàn ông là tháng 4 khi họ tán tỉnh, tháng 12 khi họ kết hôn (Shakespeare, As you kike it)

9. 4 tổng thống Mỹ được sinh ra và 4 người chết trong tháng 4, ở Anh 3 thủ tướng được sinh ra và 3 người đã chết trong tháng 4.

10. Không có bộ phim nào giành giải khi công chiếu trong tháng 4, hay là tên diễn viên nữ "tháng 4" đoạt giải Oscar nhưng vào tháng 4 năm 1994 Ferry đã được đề cử cho Thiết kế trang phục xuất sắc nhất cho Maverick.

 

Dịch bởi: GiangLe03111990

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2018

4 giá trị cốt lõi trong chương trình học tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ CEP

Đây là những giá trị quan trọng nhất và cũng là những điều tâm huyết nhất mà chúng tôi, những người nhìn giáo dục như một quá trình tự học hỏi, tự thay đổi và hoàn thiện bản thân trước…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục