Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. TP. Hồ Chí Minh tuyên bố sẽ cắt giảm, miễn nhiệm cán bộ làm việc không hiệu quả

TP. Hồ Chí Minh tuyên bố sẽ cắt giảm, miễn nhiệm cán bộ làm việc không hiệu quả

26/11/2015
Mức trung cấp

HCM City vows to cut waste in organizations, dismiss ineffective staff

In a market economy, work is measured by productivity and efficiency, not by professional degrees.

The proposal has been lauded by the leaders of research institutes who say productivity, not a degree, will decide whether officials deserve their pay.

Pham Van Duc from the Vietnam Academy of Social Sciences said HCM City Department said the interior affairs department has made a reasonable proposal.

“If someone cannot fulfill his tasks, he must be excluded from the apparatus, no matter who he is or how high a degree he has,” Duc said. “We don’t care about degrees, we care about the efficiency.”

Dang Canh Khanh, former head of the Youth Institute, agreeing with Duc, saying that the existence of incapable PhDs and masters in state agencies’ apparatus will hold back the development of the country.

“We pay money for work, not for vain glory,” he commented.

He went on to say that training establishments try to produce as many masters and PhDs as possible, while Vietnam needs skilled workers and real experts in many different fields, not officials who have nothing except titles and degrees.

In other words, Vietnam has many researchers, but doesn’t have many real workers. Meanwhile, those with high education levels are not always people efficient in their works as they don’t have practical experience.

The Youth Institute, for example, needs researchers who have deep knowledge about youth. Therefore, Khanh highly appreciates researchers who have experience in the work and have comprehensive knowledge in psychology, sociology and social work.

However, Khanh, though advocating the Interior Affairs Department’s idea, warned that problems will arise when implementing it.

“It is a tradition for Vietnamese to respect intellect and talent. The people with high education levels and high degrees automatically receive respect from society,” he explained. 

Le Ngoc Thanh, head of the HCM City Geography Institute, said there should be criteria to assess the productivity of the staff with doctorates and master's degrees.

“It is necessary to point out what ‘effective’ and ‘ineffective’ mean,” he said.

However, an analyst commented that it would be not easy to set up criteria to ‘classify PhDs and masters’.

“A master in information technology could be a bad worker in a paper factory,” he explained. 

“In many cases, PhDs and masters cannot do the jobs in the fields of their training majors. Meanwhile, a lot of PhDs and professors now undertake the jobs of managers. What will you do then?” he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

TP. Hồ Chí Minh tuyên bố sẽ cắt giảm, miễn nhiệm cán bộ làm việc không hiệu quả

Trong một nền kinh tế thị trường, công việc được đo bởi năng suất và hiệu quả, chứ không phải bởi bằng cấp chuyên môn.

Đề xuất này đã được ca ngợi bởi các nhà lãnh đạo của các viện nghiên cứu những người cho rằng năng suất chứ không phải bằng cấp sẽ quyết định liệu các cán bộ có xứng đáng lương của họ.

Phạm Văn Đức từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết cục TP HCM cho biết bộ phận các vấn đề nội thất đã thực hiện một đề nghị hợp lý.

"Nếu một người nào đó không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, người đó phải được loại trừ khỏi bộ máy, bất kể anh ta là ai hoặc những bằng cấp cao mà anh ta có" ông Đức nói. " Chúng tôi không quan tâm đến bằng cấp, chúng tôi quan tâm đến hiệu suất. "

Ông Đặng Cảnh Khanh, nguyên Viện trưởng Học viện Tuổi trẻ đồng ý với ông Đức rằng sự tồn tại của các tiến sĩ và thạc sĩ không có khả năng trong bộ máy cơ quan nhà nước sẽ kìm hãm sự phát triển của đất nước.

"Chúng tôi phải trả tiền cho công việc, không phải vì vinh quang vô ích" ông nhận xét.

Ông tiếp tục nói rằng các cơ sở đào tạo cố gắng để đào tạo ra càng nhiều thạc sĩ và tiến sĩ càng tốt, trong khi Việt Nam cần các công nhân lành nghề và chuyên gia thực sự trong nhiều lĩnh vực khác nhau, không phải những quan chức người không có gì ngoại trừ chức danh và bằng cấp.

Nói cách khác, Việt Nam có nhiều nhà nghiên cứu, nhưng không có nhiều người lao động thực sự. Trong khi đó, những người có trình độ học vấn cao không phải lúc nào cũng là người làm việc hiệu quả vì họ không có kinh nghiệm thực tế.

Học viện Tuổi trẻ là ví dụ, các nhà nghiên cứu cần có kiến thức sâu về tuổi trẻ. Vì vậy, ông Khanh đánh giá cao các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm trong công việc và có kiến thức toàn diện về tâm lý học, xã hội học và công tác xã hội.

Tuy nhiên, mặc dù ông Khanh ủng hộ ý tưởng của Bộ Nội vụ nhưng cũng cảnh báo các vấn đề sẽ nảy sinh khi thực hiện nó.

"Việt Nam tôn trọng trí tuệ và tài năng, đó là một truyền thống. Những người có trình độ giáo dục cao và bằng cấp cao sẽ tự động nhận được sự tôn trọng từ xã hội" ông giải thích.

Ông Lê Ngọc Thanh, Viện trưởng Viện Địa lý Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết có phải là tiêu chí để đánh giá năng suất của các nhân viên có học vị tiến sĩ và thạc sĩ.

"Đó là cần thiết để chỉ ra 'hiệu quả' và 'không hiệu quả' là những gì" ông nói.

Tuy nhiên, một nhà phân tích nhận xét rằng sẽ không dễ dàng để thiết lập các tiêu chí để 'phân loại bằng tiến sĩ và thạc sĩ'.

"Một thạc sĩ về công nghệ thông tin có thể là một nhân viên tệ trong một nhà máy giấy", ông giải thích.

"Trong nhiều trường hợp các tiến sĩ và thạc sĩ không thể làm các công việc trong các lĩnh vực là chuyên ngành đào tạo của họ. Trong khi đó, rất nhiều tiến sĩ và giáo sư hiện đang đảm nhận các công việc của nhà quản lý. Bạn sẽ làm gì sau đó? " Ông nói

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục