Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Tại sao Singapore cấm nhai kẹo cao su

Tại sao Singapore cấm nhai kẹo cao su

01/04/2015
Mức trung cấp

Why Singapore banned chewing gum

Lee Kuan Yew, who died on Monday at the age of 91, is famed as the man who turned Singapore from a small port into a global trading hub. But he also insisted on tidiness and good behaviour - and personified the country's ban on chewing gum. What was it about gum he so disliked?

For a while after the gum ban was introduced in 1992 it was all foreign journalists wanted to talk about, Lee Kuan Yew complained later, in conversation with US writer Tom Plate. That and caning, as a form of punishment.

The ban remains one of the best-known aspects of life in Singapore, along with the country's laws against litter, graffiti, jaywalking, spitting, expelling "mucous from the nose" and urinating anywhere but in a toilet. (If it's a public toilet, you are legally required to flush it.)

When Singapore became independent in 1965 it was a tiny country with few resources, so Lee, the country's first prime minister, hatched a survival plan. This hinged on making the city state a "first-world oasis in a third-world region".

Before very long, Singapore was outstripping other developed countries in terms of its cleanliness, clipped lawns, and efficient transport system. The Cambridge-educated Lee, it seems, was aiming for perfection.

"For many years as a visiting columnist, I too chewed over the puzzle of the chewing gum conundrum, but came to understand that the tendency to stick the remains of the gum in every which place was viewed by the authorities as a palpable attack on Singapore's ambition to be perfect," writes Plate, in his book Giants of Asia: Conversations with Lee Kuan Yew.

"That is, it was anti-utopian. It was gumming up the works. As far as LKY and his team were concerned, the yucky habit, commonplace in the old days, was a palpable enemy of progress. The way to edge forward toward utopia was simple: simply outlaw chewing gum."

By the time the gum ban was implemented, Lee had completed 31 years as prime minister, and had become "senior minister", a big power behind the scenes.

"We were called a nanny state," he told the BBC's Peter Day in 2000. "But the result is that we are today better behaved and we live in a more agreeable place than 30 years ago."

At that time, Lee was pushing for a "new burst of creativity in business" and Day "hesitantly" suggested that chewing gum stuck to the pavements might be a sign that the desired new spirit of creativity had arrived.

Lee grimaced.

"Putting chewing gum on our subway train doors so they don't open, I don't call that creativity. I call that mischief-making," Lee replied. "If you can't think because you can't chew, try a banana."

Lee felt there was a public policy solution to everything, Plate says, even that gum on the pavement, or the doors of the "mass rapid transit" trains. "He was what I call a pragmatic utopian," Plate says. "He woke up in the morning and said, 'How can I make it better today?'"

Gum is, anyway, "largely legally chewable" nowadays, Plate says.

It has always been legal to bring small amounts into the country for one's own use.

Since 2004 - as a result of the US-Singapore Free Trade Agreement - pharmacists and dentists have also been allowed to sell "therapeutic" gum, to customers with a medical prescription. This includes standard sugar-free gum.

You'd still face a steep fine for spitting out the chewed gum and leaving it as litter.

"We joke about these policies... we Singaporeans describe Singapore as a 'fine city' - a tongue-in-cheek reference to the many fines that can be imposed for various types of social misconduct," says Eugene Tan, an associate professor of law at the Singapore Management University.

And despite the change in the law in 2004, "one would be hard-pressed to find people chewing gum in Singapore," Tan says.

He personally doesn't miss it.

"The footpaths look a lot nicer without the ugly gum marks," he says.

A Singaporean student studying in London, Pei-yi Yu, also sees advantages in going gum-free.

"I have often had the unpleasant experience of getting my body parts into contact with both fresh and stale chewing gum in lecture theatres and classrooms," across the UK, he says.

In Singapore "we have a clean environment" he adds - thanks to Lee.

Plate, who has visited Singapore more than a dozen times, has never had any problem complying with the law, though he says his Berkeley-educated wife was tempted to walk on the grass.

Singapore is "excessively cleaned, overpriced and over-policed," he says - not that different from his own home town, Beverly Hills in California.

Source: BBC

 

 

Tại sao Singapore cấm nhai kẹo cao su

Lý Quang Diệu, người đã qua đời hôm thứ hai ngày 23/03/2015 ở tuổi 91, nổi tiếng là người đã biến Singapore từ một cảng nhỏ thành một trung tâm thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh vào sự ngăn nắp, hành vi tốt và bộ mặt quốc gia nên đã cấm nhai kẹo cao su. Điều gì về kẹo cao su mà ông rất không thích?

Trong một thời gian sau khi lệnh cấm kẹo cao su đã được ban hành vào năm 1992 nó đã được tất cả các nhà báo nước ngoài quan tâm đến điều này. Lý Quang Diệu sau này đã giải thích trong một cuộc trò chuyện với nhà văn Mỹ Tom Plate – Hình phạt và nghiêm cứu nhai kẹo cao su giống như việc đánh đòn vì làm việc sai.

Lệnh cấm vẫn là một trong những khía cạnh nổi tiếng nhất của cuộc sống ở Singapore, cùng với pháp luật của quốc gia cấm xả rác, cấm vẽ bậy, băng qua đường ẩu, khạc nhổ, xì mũi và tiểu tiện bừa bãi trong nhà vệ sinh. (Nếu đó là một nhà vệ sinh công cộng, bạn được yêu cầu một cách hợp pháp để tuôn ra nó.)

Khi Singapore giành được độc lập vào năm 1965 đó là một quốc gia nhỏ bé với rất ít tài nguyên, vì vậy ông Lý, thủ tướng đầu tiên của đất nước, nảy ra một kế hoạch để quốc đảo này được tồn tại. Điều này là tiền đề để thành phố trở thành "ốc đảo đầu tiên trên thế giới tọa lạc ở một khu vực thế giới thứ ba".

Rất lâu trước đây, Singapore đã vượt xa các nước phát triển khác về sự sạch sẽ của nó, giảm sử dụng túi ny-lon, và cắt bớt hệ thống giao thông hiệu quả. Phương thức giáo dục của ông Lý, có vẻ như, được nhắm đến sự hoàn hảo.

 

"Như một nhà báo đến thăm sau nhiều năm, tôi cũng thử qua câu đố hóc búa về việc nhai kẹo cao su, nhưng tôi đã hiểu rằng việc ăn và nhả bã kẹo cao su mọi nơi đã được các cơ quan chức năng nhận thức rõ và hơn nữa đó một cuộc tấn công mãnh liệt vào tham vọng trở thành một Singapore hoàn hảo", Plate viết, trong cuốn sách của ông Những người vĩ đại ở châu Á: về Cuộc trò chuyện với Lý Quang Diệu.

"Đó là một lệnh cấm không tưởng. Nó được dán lên các công trình. Theo như Lý Quang Diệu và nhóm của ông đã rất lo lắng, những thói quen khó ưa, phổ biến trong những ngày trước, phải là kẻ thù với thói quen xấu mới có thể cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ. Con đường đi đến sự hoàn hảo rất đơn giản: chỉ cần cấm nhai kẹo cao su".

Qua thời gian lệnh cấm kẹo cao su đã được thực hiện, Ông Lý đã hoàn thành 31 năm làm thủ tướng và đã trở thành "lão tướng", một quyền lực lớn đằng sau hậu trường.

"Chúng tôi bị gọi là một nhà nước vú em" ông nói với Peter Day của BBC vào năm 2000. "Nhưng kết quả là chúng tôi có ngày hôm nay tốt hơn và chúng tôi sống ở một nơi dễ chịu hơn 30 năm trước đây"

Tại thời điểm đó, Ông Lý đã thúc đẩy "một sự bứt phá mới của sự sáng tạo trong kinh doanh" nhưng Ngày "Do dự" lại cổ súy nhai kẹo cao su dính trên vỉa hè có thể là một dấu hiệu cho thấy một tinh thần mong muốn sự sáng tạo đã đến.

Ông Lý nhăn nhó.

"Dán kẹo cao su vào cửa tàu điện ngầm của chúng tôi thay vì mở cửa bình thường, tôi không gọi đó sáng tạo. Tôi gọi đó nghịch ngợm" Lee trả lời. "Nếu bạn không thể nghĩ vì bạn không thể nhai cái gì đó, hãy thử nhai một quả chuối"

Ông Lý cảm thấy có một giải pháp chính sách công cho tất cả mọi thứ, Plate cho biết, thậm chí là kẹo cao su trên vỉa hè, hoặc các cửa ra vào của các xe lửa tốc hành. "Ông ấy là một người thực dụng không tưởng" Plate nói. Ông ấy thức dậy vào buổi sáng và nói "Làm thế nào tôi có thể làm cho nó tốt hơn ngày hôm nay?"

Kẹo cao su, dù sao hiện nay "phần lớn được nhai một cách hợp pháp", Plate nói.

Nó luôn luôn là hợp pháp để mang một lượng nhỏ vào quốc đảo này để sử dụng riêng cho mình.

Từ năm 2004 - như là kết quả của quan hệ Mỹ – Singapore Hiệp định Thương mại Tự do - dược sĩ và bác sĩ nha khoa cũng đã được phép bán kẹo cao su "điều trị" cho khách hàng với một đơn thuốc. Điều này cũng kèm theo tiêu chuẩn cao su không đường với đúng tiêu chí kê đơn mới được bán.

Bạn sẽ vẫn phải đối mặt với mức tiền phạt cao cho việc phun ra kẹo cao su đã nhai và để lại nó như rác.

"Chúng tôi nói đùa về những chính sách ... chúng tôi mô tả Singapore như một 'thành phố mẫu mực' – cách gọi đùa cho việc phạt tiền có thể được áp dụng cho nhiều hành vi sai trái khác nhau trong xã hội" Eugene Tan, một phó giáo sư về pháp luật tại trường Đại học Quản lý Singapore.

Và bất chấp những thay đổi trong luật pháp trong năm 2004, "sẽ khó để tìm thấy những người nhai kẹo cao su ở Singapore", Tan nói.

Ông đã không quên khoảng thời gian đó.

"Các con đường nhỏ trông đẹp hơn rất nhiều mà không có dấu kẹo cao su xấu xí," ông nói.

 

Một học sinh Singapore học tập tại London, Pei Yu-yi, cũng nhìn thấy lợi thế  của việc chấm dứt nhai kẹo cao su bừa bãi.

"Tôi thường có những trải nghiệm khó chịu thực sự khi tôi thấy bã kẹo cao su mới và cũ trong giảng đường, lớp học" trên khắp nước Anh, anh nói.

Ở Singapore "chúng tôi có một môi trường sạch sẽ", anh cho biết thêm – "tất cả là nhờ ông Lý".

Plate, người đã đến thăm Singapore hàng tá lần, chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề gì về việc tuân thủ pháp luật, mặc dù ông nói rằng với người vợ có nhận thức cao của ông, bà Berkeley đã bị cám dỗ khi dạo bộ trên bãi cỏ.

Singapore là "quá sạch, quá mắc và quá an ninh" ông nói - không khác so với thành phố quê hương Beverly Hills ở California của mình.

Dịch bởi: Trúc Quỳnh

 

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục