Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Tại sao là phí dịch vụ 3G tại Việt Nam lại rẻ?

Tại sao là phí dịch vụ 3G tại Việt Nam lại rẻ?

15/07/2015
Mức trung cấp

Why are 3G service fees in Vietnam cheap?

The 3G data service fees in Vietnam are surprisingly low partly due to competition between network operators, which have been lowering the selling prices.

Reports by international institutions all show that the 3G service fee in Vietnam is equal to 44.3-46.1 percent of the average level in the world, and 44.6 - 47.8 percent of developing countries.

The Wall Street Journal (WSJ) recently reported that the 3G service fee in Vietnam is the cheapest in the world. It also said Vietnam is one of the fastest growing markets of Facebook.

The newspaper, while noting that Vietnam has more internet users than any other country in South East Asia and Vietnamese government officials also like Facebook, pointed out that in Vietnam, clients have to pay VND60,000, or $3 per gigabyte they use.

Analysts say the Vietnamese telecom market has certain advantages which allow mobile network operators to set 3G service fees at low levels.

Stiff competition exists among service providers in the Vietnamese market, especially since October 2009, when 3G services began to be provided in Vietnam. The stiff competition is created by the Vietnamese policy on opening the market and eliminating a monopoly.

The Vietnam Post and Telecommunication Group (VNPT) lost its monopoly status in 2015 and since then, the market has been controlled by three biggest network operators – VinaPhone, MobiFone and Viettel. 

The stiff competition among the three big players has led to a continued fee decrease.

The 3G service providers in Vietnam all have begun providing 3G services after a long period of providing 2G services and earning big money from 2G-based voice call and SMS services. They have abundant capital from 2G services to develop infrastructure items for 3G.

In the first phase of development, 3G services did not bring profits to mobile network operators. However, they accepted losses in the first years in exchange for the development in the number of subscribers. 

Since they provide many different kinds of services, they can offset the losses incurred with 3G services by profits made from other services.

Thanks to the young population, mobile devices are very popular. Meanwhile, smartphones and other devices, necessary for using 3G services, are getting cheaper and cheaper in Vietnam.

A report showed that 36 percent of Vietnamese people access the internet with their smartphones. However, Vietnamese are still not satisfied with what they receive. 

 

Source: VIETNAMNET

 

 

Tại sao phí dịch vụ 3G tại Việt Nam lại rẻ?

Chi phí dịch vụ dữ liệu 3G ở Việt Nam thấp một cách đáng ngạc nhiên một phần là do sự cạnh tranh giữa các nhà khai thác mạng khiến giá bán giảm xuống.

Theo báo cáo của các tổ chức quốc tế đều cho thấy các khoản phí dịch vụ 3G tại Việt Nam bằng 44,3%-46,1% mức trung bình trên thế giới, và 44,6%-47,8% của các nước đang phát triển.

The Wall Street Journal (WSJ ) vừa thông báo rằng các khoản phí dịch vụ 3G ở Việt Nam là rẻ nhất trên thế giới. Nó cũng cho biết Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất của Facebook.

Tờ báo cũng lưu ý rằng Việt Nam sử dụng internet nhiều hơn bất kỳ nước nào khác trong khu vực Đông Nam Á và các quan chức chính phủ Việt Nam cũng thích Facebook, đồng thời chỉ ra rằng ở Việt Nam, khách hàng phải trả 60.000 đồng hoặc 3 USD cho mỗi gigabyte họ sử dụng.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường viễn thông Việt Nam có những lợi thế nhất định cho phép các nhà khai thác mạng di động để thiết lập chi phí dịch vụ 3G với mức giá thấp.

Sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp dịch vụ hiện hữu ở thị trường Việt Nam, đặc biệt là kể từ tháng 10 năm 2009, khi dịch vụ 3G bắt đầu được cung cấp tại Việt Nam. Sự cạnh tranh gay gắt được tạo ra bởi các chính sách của Việt Nam về mở cửa thị trường và loại bỏ sự độc quyền.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) bị mất tình trạng độc quyền của mình vào năm 2015 và kể từ đó, thị trường đã được chi phối bởi ba nhà khai thác mạng lớn nhất đó là VinaPhone, MobiFone và Viettel.

Các nhà cung cấp dịch vụ 3G tại Việt Nam đều đã bắt đầu cung cấp dịch vụ 3G sau một thời gian dài cung cấp các dịch vụ 2G và kiếm bộn tiền từ các cuộc gọi thoại và SMS dịch vụ 2G . Họ có nguồn vốn dồi dào từ các dịch vụ 2G để phát triển cơ sở hạ tầng cho 3G.

Trong giai đoạn đầu của sự phát triển, dịch vụ 3G đã không mang lại lợi nhuận cho các nhà khai thác mạng di động. Tuy nhiên, họ chấp nhận thua lỗ trong những năm đầu tiên để đổi lấy sự phát triển về số lượng thuê bao.

Kể từ khi họ cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau, họ có thể bù đắp các khoản lỗ phát sinh với các dịch vụ 3G do lợi nhuận thu được từ các dịch vụ khác.

Nhờ dân số trẻ nên các thiết bị di động đang rất phổ biến. Trong khi đó, điện thoại thông minh và các thiết bị khác rất cần thiết cho việc sử dụng dịch vụ 3G, đang trở nên rẻ hơn và rẻ hơn ở Việt Nam.

Một báo cáo cho thấy rằng 36% người Việt truy cập internet bằng điện thoại thông minh của họ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa hài lòng với những gì họ nhận được.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục