Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Tân bộ trưởng Giáo dục nhận được hàng ngàn tin nhắn

Tân bộ trưởng Giáo dục nhận được hàng ngàn tin nhắn

19/04/2016
Mức căn bản

New Education Minister receives thousands of messages

New Minister of Education and Training Phung Xuan Nha yesterday said that after being appointed as new minister of education, he had received of thousands of SMS messages making suggestions for the development of the education and training sector.

He was speaking at his first meeting with the Party Civil Affairs Committee and heads of agencies under the ministry.

According to Minister Nha, education and training reform and development require the attention of not only the ministry but also other ministries and the entire society.

At the event, General Secretary of the State Council for Professor Title Professor Tran Van Nhung, proposed some measures to implement the Party’s Resolution 29 on basic and comprehensive reform of Vietnam’s education.

He proposed the ministry to promote every local and foreign resource and get experiences domestically and abroad to train generations of Vietnamese with the personality of Vietnamese.

They would be capable of competing in human resources from other nations fairly, healthily and efficiently in the integration phase which has brought not only advantages but also challenges.

Young generations of Vietnam must be proficient in two strategic tools of the current age including information technology and English, he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Tân bộ trưởng Giáo dục nhận được hàng ngàn tin nhắn

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ông Phùng Xuân Nha hôm qua cho biết sau khi được bổ nhiệm làm bộ trưởng mới, ông đã nhận được hàng nghìn tin nhắn SMS gợi ý cho sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo.

Ông đã phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của mình với Ủy ban và Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ Nội vụ Đảng.

Theo Bộ trưởng Nhạ, cải cách và phát triển giáo dục và đào tạo đòi hỏi sự quan tâm của không chỉ của Bộ mà còn các bộ ngành khác và toàn xã hội.

Tại sự kiện này, Tổng thư ký của Hội đồng giáo sư Nhà nước, Giáo sư Trần Văn Nhung, đề xuất một số biện pháp để thực hiện Nghị quyết 29 của Đảng về cải cách cơ bản và toàn diện giáo dục của Việt Nam.

Ông đề nghị thúc đẩy mọi nguồn lực trong và ngoài nước đồng thời sử dụng kinh nghiệm trong nước và nước ngoài để đào tạo các thế hệ người Việt theo hướng phù hợp.

Họ sẽ có khả năng phải cạnh tranh với nguồn nhân lực đến từ các quốc gia khác một cách công bằng, lành mạnh và hiệu quả trong giai đoạn hội nhập đã mang lại không chỉ lợi thế mà còn cả những khó khăn.

Thế hệ trẻ của Việt Nam phải thành thạo hai công cụ chiến lược của thời đại hiện nay bao gồm công nghệ thông tin và tiếng Anh, ông nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục