Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Tập thể dục giúp đẩy lùi ung thư như thế nào?

Tập thể dục giúp đẩy lùi ung thư như thế nào?

08/04/2015
Mức trung cấp

How exercise may aid cancer treatment

In a new study involving mice, aerobic exercise slowed the growth of breast cancer tumors and made the cancer more sensitive to chemotherapy. The results raise the possibility that exercise may change the biology of some malignant tumors, potentially making them easier to treat.

Scientists and clinicians have known for some time that solid tumors can create their own, peculiar ecosystem within the body. As a tumor grows, it sends out biochemical signals that prompt the creation of additional blood vessels to provide the expanding tumor with more oxygen. Oxygen is, of course, important for cell health, including in normal tissue.

But in some tumors, these new blood vessels begin to proliferate so wildly that they create a "jumble and tumble" of tubes that can curl around and choke one another, reducing blood supply and oxygen to the tumor, says Mark W. Dewhirst, the Gustavo S. Montana Professor of Radiation Oncology at Duke University School of Medicine and senior author of the new study.

As a result, the tumor becomes hypoxic; it exists in an environment with little oxygen.

That condition might seem desirable, since it is fundamentally unhealthy for living tissue to be starved of oxygen. But unfortunately, Dr. Dewhirst says, hypoxia also can make tumors relatively impervious to treatment. Chemotherapy drugs and radiation work better in conjunction with oxygen.

"It's a bad sign from a clinical perspective when a tumor is hypoxic," Dr. Dewhirst says.

For years, he and his colleagues have been looking for ways to increase oxygen flow to tumors. There have been trials in animals and people of substances that alter the biochemical signals from the tumors and lead to slower, more normal blood vessel growth to the tumor and reduced hypoxia.

But the benefits of this approach have so far been fleeting; eventually the blood vessels leading to the tumor tend to overgrow again like untended vines and hypoxia returns.

So Dr. Dewhirst and colleagues from Massachusetts General Hospital in Boston and Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York City began to consider exercise.

Aerobic exercise is known to increase the flow of oxygen-rich blood to tissues. It's one of the hallmarks of the activity.

So for the new study, which was published this month in The Journal of the National Cancer Institute, the scientists decided to formally test exercise as a means of altering tumor hypoxia. They began by surgically implanting mouse breast cancer cells into female mice.

The scientists did not use human cells, because they would have had to dial down the animals' immune systems to avoid rejection and wanted to be able to observe interactions between exercise and the animals' normal immune response.

The mice were then divided into groups that either remained sedentary after surgery or ran at will on wheels in their cages.

In both groups, the tumors took hold and grew, but the growth was significantly slower in the runners. Additional testing showed that the blood vessels feeding the tumors in these animals were healthier than in the sedentary mice. As a result, the runners' tumors were less hypoxic.

Next, using another group of mice with breast cancer, the scientists had a quarter of the animals remain sedentary. Another quarter of the animals ran on wheels. A third group received a standard drug used in chemotherapy treatment of breast cancer while remaining sedentary. And the final group exercised and received the chemotherapy drug.

After 12 days — a lengthy period in the life of an adult mouse — the animals were reassessed. The tumors in the sedentary animals were, as expected, large and hypoxic.

But exercise and chemotherapy each had slowed tumor growth. The group that had exercised had smaller tumors than did the sedentary mice. So did the animals that had received the chemotherapy drug.

However the mice that simultaneously had exercised and received chemotherapy showed the best outcome, with the smallest tumors by a significant margin.

That result suggests, Dr. Dewhirst says, that exercise had made the breast cancer tumors in the mice more amenable to the chemotherapy. By making the tumors less hypoxic — and paradoxically healthier, he says — exercise "also had made those tumors easier to kill."

At the same time, exercise seems to have fought the tumors independently of the chemotherapy drugs. In the animals that ran but did not receive chemotherapy, Dr. Dewhirst says, the scientists found blood markers indicating a high degree of tumor cell death, although just how exercise was prompting cancer cells to die remains unclear.

Of course, this study was small and involved mice, not people. There is not yet scientific evidence showing that exercise affects tumor biology in people as it did in the mice in this study.

Still, exercise is advisable and generally tolerable for people undergoing cancer treatment, says study co-author Lee W. Jones, an exercise scientist at Memorial Sloan Kettering whose lab creates customized exercise regimens for patients undergoing treatment at the center.

The American Cancer Society also recommends exercise to improve the quality of life among cancer survivors. Obviously, though, consult with your physician before starting any program.

Meanwhile, Dr. Dewhirst has begun follow-up mouse experiments using a different type of breast cancer cell that grows more slowly than the cells used in this study and is a better approximation of human breast cancer, he says. He also hopes to study other types of cancerous tumors in future studies.

Source: New York Times

 

 

Tập thể dục giúp đẩy lùi ung thư như thế nào?

Trong một nghiên cứu mới liên quan đến chuột, tập thể dục aerobic giúp làm chậm lại sự phát triển của các khối u ung thư vú và khiến ung thư nhạy cảm hơn với hóa trị liệu. Kết quả đưa ra khả năng rằng tập thể dục có thể thay đổi sinh học của một số khối u ác tính, có khả năng giúp điều trị dễ dàng hơn.

Các nhà khoa học và các bác sĩ lâm sàng đã biết từ trước rằng các khối u rắn có thể tạo ra, hệ sinh thái đặc thù riêng của chúng trong cơ thể con người. Như một khối u phát triển, nó sẽ gửi ra tín hiệu sinh hóa nhắc việc tạo ra các mạch máu để cung cấp thêm các khối u mở rộng với nhiều oxy hơn. Oxy tất nhiên rất quan trọng đối với sức khoẻ tế bào, kể cả trong các mô bình thường.

Nhưng trong một số khối u, các mạch máu mới bắt đầu sinh sôi nảy nở rất dữ dội chúng tạo ra một "mớ bòng bong" các ống có thể cuộn tròn lại và siết chặt nhau, làm giảm nguồn cung cấp máu và oxy cho các khối u, ông Mark W. Dewhirst, Gustavo S. Montana tiến sĩ về bức xạ ung thư học tại Duke University School of Medicine và là tác giả chính của nghiên cứu mới nói.

Kết quả là, các khối u trở nên thiếu oxy; nó tồn tại trong một môi trường với ít oxy.

Điều đó có vẻ hấp dẫn, vì cơ bản là các mô sống không thể thiếu oxy. Nhưng thật không may, giáo sư Dewhirst nói, tình trạng thiếu oxy cũng có thể làm cho khối u tương đối trơ với điều trị. Thuốc hóa trị liệu và xạ trị sẽ làm việc tốt hơn khi được kết hợp với oxy.

"Đó là một dấu hiệu xấu từ góc độ lâm sàng khi một khối u não thiếu oxy" Tiến sĩ Dewhirst nói.

Trong nhiều năm, ông và các đồng nghiệp của ông đã tìm cách để tăng lưu lượng oxy đến các khối u. Đã có những thử nghiệm trên động vật và con người với các chất làm thay đổi các tín hiệu sinh hóa từ các khối u và dẫn dắt chậm hơn tín hiệu đó, tăng trưởng mạch máu nhiều hơn bình thường để các khối u và giảm tình trạng thiếu oxy.

Nhưng những lợi ích của phương pháp này cho đến nay chỉ lướt nhanh; cuối cùng các mạch máu dẫn đến các khối u có xu hướng mọc che kín lại như dây leo không được canh tác và lại trở về tình trạng thiếu oxy.

Vì vậy, tiến sĩ Dewhirst và các đồng nghiệp ở Bệnh viện đa khoa Massachusetts ở Boston và Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở thành phố New York bắt đầu xem xét đến việc tập thể dục.

 

Tập aerobic được biết đến như là cách đề tăng khả năng lưu thông của máu giàu oxy đến các mô. Đó là một trong những điểm nổi bật của hoạt động này.

Vì vậy, đối với các nghiên cứu mới, được công bố trong tháng này trên tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia, các nhà khoa học quyết định chính thức thử nghiệm tập thể dục như một phương tiện thay đổi các khối u bị giảm oxy. Họ bắt đầu bằng cách phẫu thuật cấy ghép tế bào ung thư vú chuột vào chuột cái.

Các nhà khoa học đã không sử dụng các tế bào của con người, vì họ sẽ phải quay xuống những con vật "hệ thống miễn dịch của các con vật để tránh bị từ chối và muốn có thể quan sát được sự tương tác giữa tập thể dục và các động vật" phản ứng miễn dịch bình thường.

Những con chuột sau đó được chia thành các nhóm hoặc là vẫn ít vận động sau khi phẫu thuật hoặc chạy theo ý muốn trên những bánh xe trong lồng.

Trong cả hai nhóm, các khối u đã giữ và tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng chậm hơn đáng kể ở các con chuột thường xuyên vận đông. Kiểm tra sau đó cho thấy các mạch máu nuôi dưỡng các khối u ở những động vật lành mạnh hơn ở những con chuột ít vận động. Kết quả là, các khối u của những con chuột thường chạy ít thiếu oxy.

Tiếp theo, sử dụng một nhóm các con chuột bị ung thư vú, các nhà khoa học đã có một phần tư các con chuột vẫn còn ít vận động. Một phần tư khác chạy trên bánh xe. Một nhóm thứ ba nhận được một loại thuốc tiêu chuẩn được sử dụng trong quá trình điều trị ung thư vú trong khi còn lại ít vận động. Và nhóm cuối cùng tập thể dục và nhận các loại thuốc hóa trị liệu.

Sau 12 ngày - một khoảng thời gian dài trong cuộc sống của một con chuột trưởng thành - những con vật được đánh giá lại. Như mong đợi khối u ở các vật ít vận động rất lớn và thiếu oxy.

Nhưng trên mỗi cá thể có các bài tập và hóa trị liệu có khối u phát triển chậm lại. Các nhóm đã thực hiện có khối u nhỏ hơn so với những con chuột ít vận động. Vì vậy, đã làm các con vật đã nhận được các loại thuốc hóa trị liệu.

Tuy nhiên những con chuột đồng thời đã thực hiện và nhận được hóa trị liệu cho thấy các kết quả tốt nhất, với những khối u nhỏ đi đáng kể.

Kết quả đó cho thấy, tiến sĩ Dewhirst nói, tập thể dục đã làm cho khối u ung thư vú ở trên những con chuột tiếp nhận dễ dàng các hóa trị liệu. Bằng cách làm cho các khối u ít bị thiếu oxy - và nghịch lý lành mạnh, ông nói - tập thể dục "cũng đã khiến những khối u dễ bị tiêu diệt."

Đồng thời, tập thể dục dường như đã chiến đấu với khối u độc lập của các loại thuốc hóa trị. Trong các động vật hay chạy, nhưng đã không nhận được hóa trị liệu, bác sĩ Dewhirst nói, các nhà khoa học tìm thấy dấu hiệu máu cho thấy một mức độ cao của sự chết của tế bào khối u, mặc dù cách tập thể dục khiến các tế bào ung thư chết đi vẫn chưa rõ ràng.

Tất nhiên, nghiên cứu này ứng dụng trên những con chuột nhỏ, không phải là người. Vẫn chưa có bằng chứng khoa học cho thấy rằng tập thể dục ảnh hưởng đến khối u sinh học ở trên người như nó đã làm trong những con chuột trong nghiên cứu này.

Tuy nhiên, tập thể dục được khuyến khích và nói chung là chấp nhận được đối với những người đang điều trị ung thư, đồng tác giả nghiên cứu Lee W. Jones cho biết, một nhà khoa học tại Memorial Sloan Kettering có phòng thí nghiệm tạo ra phác đồ tập thể dục tùy biến cho các bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm.

Hiệp hội Ung thư Mỹ cũng khuyến cáo tập thể dục để cải thiện chất lượng cuộc sống những người sống sót sau ung thư. Tuy nhiên, rõ ràng là phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình nào.

Trong khi đó, tiến sĩ Dewhirst đã bắt đầu thí nghiệm chuột theo dõi bằng cách sử dụng một loại khác của tế bào ung thư vú mọc chậm hơn so với các tế bào được sử dụng trong nghiên cứu này và là một xấp xỉ giống với bệnh ung thư vú ở người, ông nói. Ông cũng hy vọng để nghiên cứu các loại khác của các khối u ung thư trong các nghiên cứu trong tương lai.

Dịch bởi: Trúc Quỳnh

 

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục