Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Tàu thanh niên Đông Nam Á sẽ đến Việt Nam trong tháng này

Tàu thanh niên Đông Nam Á sẽ đến Việt Nam trong tháng này

16/11/2015
Mức trung cấp

Southeast Asian youth ship to anchor in Vietnam this month

More than 300 young people from ASEAN countries and Japan aboard the Ship for Southeast Asian Young Programme will arrive in Ho Chi Minh City on November 17 as part of their 40-day trip to explore the participating countries.

Following a welcome ceremony, the delegates will pay a courtesy visit to municipal leaders and engage in an exchange with their local peers, the Ho Chi Minh Communist Youth Union’s Chapter in HCM City revealed at a press briefing on November 11.

During their five-day stay in HCM City, they will visit historical relic sites and have a chance to live with local families to better understand Vietnamese people’s lifestyle and culture.

The young delegates will then leave HCM City for Yangon, Myanmar.

The ship started its tour on November 5 from Japan. Apart from Vietnam and Myanmar, it will dock in the Philippines, Laos and Malaysia, and then return to Japan for the final ceremonies.

Launched in 1974 based on a statement issued in the same year by Japan and Southeast Asian countries, the programme aims to promote friendship and mutual understanding among the participating nations, broaden their perspective on the world, and to strengthen their spirit of international cooperation.

Vietnam joined the programme in1995.

Source: VIETNAMNET

 

 

Tàu thanh niên Đông Nam Á sẽ đến Việt Nam trong tháng này

Hơn 300 người trẻ từ các nước ASEAN và Nhật Bản trên chiếc tàu cho Chương trình Đông Nam Á trẻ sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 11 như là một phần của chuyến đi 40 ngày khám phá những nước tham gia.

Sau lễ đón, các đại biểu sẽ thăm xã giao lãnh đạo thành phố và tham gia vào một cuộc trao đổi với các đồng nghiệp trong nước của họ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại TP HCM tiết lộ tại một cuộc họp báo vào ngày 11 tháng 11.

Trong thời gian năm ngày nghỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh, họ sẽ đến thăm các khu di tích lịch sử và có một cơ hội để sống với các gia đình địa phương để hiểu rõ hơn về lối sống và văn hóa của người Việt Nam.

Các đại biểu trẻ sau đó sẽ rời thành phố HCM đến Yangon, Myanmar.

Con tàu bắt đầu chuyến đi của mình vào ngày 05 tháng 11 từ Nhật Bản. Ngoài Việt Nam và Myanmar, nó sẽ cập cảng Philippines, Lào và Malaysia, và sau đó quay trở lại Nhật Bản cho các nghi lễ chính thức.

Ra mắt vào năm 1974 dựa trên một tuyên bố đưa ra trong cùng một năm của Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, các chương trình nhằm thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia tham gia, mở rộng quan điểm của họ về thế giới và để củng cố tinh thần hợp tác quốc tế.

Việt Nam tham gia chương trình vào năm 1995.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục