Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Tên miền Việt Nam được quảng bá

Tên miền Việt Nam được quảng bá

28/03/2016
Mức căn bản

VN web domain usage promoted

The Viet Nam Internet Network Information Centre and HCM City’s Information and Telecommunication Department signed a co-operation agreement yesterday (March 22) on telecommunication and management of internet resources from 2016 to 2021.

The aim of the agreement is to increase the role of State management of internet resources, including domain and IP addresses, and to publicise and disseminate to the public legal regulations. Inspection of internet domain registration services are also part of the agreement.

The two sides will organise seminars and offer training to increase awareness about the need to register and use national internet domain “.vn”, the Vietnamese domain.

They will also co-operate in promoting inspections of international domain registration and usage in HCM City; and exchange databases and information about internet usage and development to each other.

In 2016, the two sides will organise a seminar on how to protect Vietnamese brand names with domain “.vn”, with the aim of increasing awareness about registering and using the national domain and Vietnamese domain for HCM City and neighbouring provinces.

Another conference about new legal documents related to internet resources will be held in the second quarter this year.

A course will be offered on usage trends for new internet address version of IPv6. The aim is to have HCM City lead all IPv6 implementation and application under the national plan.

Source: VIETNAMNET

 

 

Tên miền Việt Nam được quảng bá.

Trung tâm thông tin mạng Internet và sở thông tin - truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã ký một thỏa thuận hợp tác ngày hôm qua (tháng 22) về viễn thông và quản lý tài nguyên Internet 2016-2021.

Mục tiêu của sự thỏa thuậnlà nhằm gia tăng vai trò của quản lý Nhà nước của nguồn mạng thông tin, bao gồm địa chỉ miền và địa chỉ IP, và để cộng đồng và phổ biến những những quy định pháp luật xã hội. Sự xem xét kỹ lưỡng của sự đăng ký dịch vụ internet vùng miền cũng là một phần của sự thỏa thuận

Hai bên sẽ tổ chức những hội nghị và đề nghị đào tạo nhằm gia tăng sự nhận thức về sự cần thiết để đăng ký và sử dụng internet nội địa".vn", vùng Việt Nam.

Chúng tôi cũng sẽ hợp tác trong việc đẩy mạnh kiểm tra của việc đăng ký vùng quốc tế và sử dụng ở TP.HCM; và thay đổi dữ liệu cơ sở và thông tin về sử dụng internet và phát triển lẫn nhau.

Vào năm 2016, hai bên sẽ tổ chức một hội nghị chuyên đề làm như thế nào để bảo vệ thương hiệu tên Việt Nam với vùng miền ."vn", với mục tiêu của sự gia tăng nhận thức về đăng ký và sử dụng vùng miền nội địa và vùng miền người Việt nam ở TP Hồ Chí Minh và những tỉnh lân cận.

Hội nghị khác về hồ sơ pháp lý mới được liên quan để nguồn internet sẽ được hoạt động vào quý II năm nay.

Một khóa học sẽ được đề nghị trên phương hướng sử dụng dành cho địa chỉ internet phiên bản mới của IPv6. Mục đích là để TP Hồ Chí Minh dẫn dắt thực thi tất cả và áp dụng IPv6 thuộc dự án quốc gia.

 

Dịch bởi: GiangLe

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục