Bài viết liên quan:

The Young Thief and His Mother

A YOUNG Man had been caught in a daring act of theft and had been condemned to be executed for it. He expressed his desire to see his Mother, and to speak with her before he was led to execution, and of course this was granted. When his Mother came to him he said: “I want to whisper to you,” and when she brought her ear near him, he nearly bit it off. All the bystanders were horrified, and asked him what he could mean by such brutal and inhuman conduct. “It is to punish her,” he said. “When I was young I began with stealing little things, and brought them home to Mother. Instead of rebuking and punishing me, she laughed and said: ‘It will not be noticed.’ It is because of her that I am here today.”
“He is right, woman,” said the Priest: the Lord hath said:
“TRAIN UP A CHILD IN THE WAY HE SHOULD GO; AND WHEN HE IS OLD HE WILL NOT DEPART THEREFROM.”

Tên trộm nhí và mẹ của cậu ta

Một người đàn ông trẻ tuổi đã bị bắt trong lúc đang ăn trộm và đã bị pháp luật kết án cho tội danh đó. Anh ta đã bày tỏ mong muốn được gặp mẹ mình, và nói chuyện với bà trước khi bị phán quyết, và dĩ nhiên đã được cho phép. Khi mẹ anh ta đến gần anh nói: “Con muốn nói thầm với mẹ” và khi bà đã ghé sát tai vào gần anh, anh ta lại gần cắn vào nó. Tất cả những người xem đều kinh hãi và hỏi anh ta làm vậy là có ý gì, bởi đó là cách cư xử vô nhân đạo. “Đó là hình phạt cho bà ấy” anh ta nói “khi tôi còn nhỏ tôi đã bắt đầu với việc trộm cắp những thứ lặt vặt và mang chúng về nhà cho mẹ. Thay vì khiển trách và trừng phạt tôi, bà lại cười và nói “Nó sẽ không gây sự chú ý đâu”. Đó là lí do có tôi ngày hôm nay” “Anh ấy nói đúng” một nữ tu nói. Thánh đã dạy rằng: “Hãy chỉ cho con trẻ con đường chúng nên đi, và khi chúng già đi chúng sẽ không rời khỏi con đường ấy”

Dịch bởi Linh Nguyễn