Bài viết liên quan:

CRAVE MORE LOSE WHAT YOU HAVE

Once a lion was roaming in the jungle in search of a prey. Luckily, he saw a rabbit sleeping fast under a tree. He was delighted to get a meal with no efforts at all.

The lion was about to spring at the sleeping rabbit when he caught sight of a deer passing by. He thought of going for a bigger prey, as it would be a much nicer meal.

So, he chased the deer but failed to overtake it. He gave up the attempt and returned to the place where the rabbit was sleeping.

Reaching there, the lion saw that the small animal was no longer there. As it was getting dark, it was difficult for the lion to look out for another prey and so he had to remain hungry.

"I have been served right. Had I contented myself with the rabbit, I would not have starved at least", murmured the lion.

What we learn from this story is that greed for more causes loss of what one already has.

Source: Kids Front

 

 

 

Tham thì thâm

Ngày xưa, có một con sư tử đến một khu rừng nọ để săn mồi. May mắn thay, anh ta đã nhìn thấy một con thỏ đang ngủ say dưới cái cây. Anh ta đã rất vui khi không cần bất cứ nỗ lực nào mà cũng có một bữa ăn.

Sư tử đang chuẩn bị vồ con thỏ đang ngủ nhưng anh ấy nhìn thấy một con nai đi ngang qua. Anh ấy nghĩ sẽ đuổi theo con mồi to hơn vì nó sẽ là một bữa ăn thịnh soạn.

Vì vậy, anh ấy đã đuổi theo con nai nhưng đã thất bại. Anh ấy đã từ bỏ ý định và đã quay lại với con thỏ đang ngủ.

Nhưng tại nơi đó, sư tử đã không thấy con thỏ còn ở đó. Khi mà trời bắt đầu tối lại,sư tử rất khó để tìm kiếm con mồi khác và anh ấy đành phải chịu đói.

"Tôi chắc hẳn đã có một bữa tối. Nếu như tôi đã hài lòng với những gì mình có, ít nhất tôi không bị đói",Sư tử lẩm bẩm.

Chúng ta rút ra bài học của câu chuyện này là: Tham thì thâm

 

Dịch bởi: GiangLe03111990