Bài viết liên quan:

Jupiter and the monkey

There was once a baby show among the Animals in the forest. Jupiter provided the prize. Of course all the proud mammas from far and near brought their babies. But none got there earlier than Mother Monkey. Proudly she presented her baby among the other contestants.

As you can imagine, there was quite a laugh when the Animals saw the ugly flat-nosed, hairless, pop-eyed little creature.

"Laugh if you will," said the Mother Monkey. "Though Jupiter may not give him the prize, I know that he is the prettiest, the sweetest, the dearest darling in the world."

Mother love is blind.

Source: Library of Congress Aesop Tales

 

 

Thần Jupiter và con khỉ

Có một lần, có một chương trình cho các muông thú trong rừng, Jupiter tài trợ giải thưởng. Dĩ nhiên các bà mẹ rất tự hào từ khắp nơi xa gần đến tham dự cùng với con cái của họ. Nhưng không một ai đến sớm bằng mẹ khỉ. Tự hào giới thiệu con của mình giỏi hơn những con khác.

Cũng như bạn tưởng tượng đấy, có khá nhiều tiếng cười khi nhìn thấy một sinh vật xấu xí có mũi tẹt, đầu trọc, mắt lồi.

"Muốn cười thì cứ cười" mẹ khỉ nói. " Dù thần Jupiter có thể không trao giải thưởng cho con tôi, tôi biết rằng nó là đứa đẹp nhất, duyên dáng nhất, thương yêu nhất trên thế giới này".

Mẹ yêu con không điều kiện

 

Dịch bởi: AdamDuong