Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra lệnh cho các loại phương tiện chuyển sang dùng nhiên liệu sinh học

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra lệnh cho các loại phương tiện chuyển sang dùng nhiên liệu sinh học

15/07/2015
Mức trung cấp

HCMC orders official vehicles to switch to biofuel

The ethanol blend E5 struggles to find a market as some gas stations are dropping it

Ho Chi Minh City has announced a plan to make all government offices and state-owned companies switch to a locally-produced biogasoline product that has not been selling well. 

Six months after it was introduced, the 5-percent ethanol blend E5 hardly left any impression among local consumers, who still prefer the popular 92-octane gasoline (A92) to the environmentally friendly alternative.

Tat Thanh Cang, vice chairman of the city, said it is going to order users of official vehicles to use the new fuel, local media reported.

“Only then can the city encourage more people to switch to E5,” he said, cited by Thoi bao Kinh te Saigon (Saigon Times).

He said the new customers will quickly raise sales of the biofuel, which are currently very low compared to the city’s total fuel consumption.

But it’s not clear when the order will take effect.

The city had 58 has stations selling E5 at the beginning, and it planned to add 115 by the end of June.

But a recent report from the trade department said only 55 stations are selling it.

E5 is now selling at VND20,050 per liter, only 1.6 percent cheaper than 92-RON.

While the government has not managed to set an attractive price, many stations have poorly promoted the new fuel. They were not willing to invest in new gas pumps suitable for E5 as they were afraid that it would not pay off.

Representatives from major retailers like Saigon Petro or PVOil said at a recent conference that the consumption remains low as the city government still gives sellers and consumers a choice.

They said when most gas stations are selling both E5 and 92-RON, the biofuel product will not be able to compete with the other.

They said the city should make the stations sell only E5, like some provinces in the central region.

Source: Thanhnien News

 

 

TP Hồ Chí Minh chính thức ra lệnh cho các loại phương tiện chuyển sang dùng nhiên liệu sinh học

Xăng sinh học E5 phải đấu tranh để tìm chỗ đứng trên thị trường.

Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố một kế hoạch để áp dụng cho tất cả các văn phòng chính phủ và các công ty nhà nước chuyển sang dùng xăng sinh học được sản xuất trong nước mà hiện tại không được ưa chuộng.

Sau Sáu tháng được giới thiệu, xăng sinh học E5 hầu như không để lại bất kỳ ấn tượng đối với người tiêu dùng trong nước, những người vẫn thích loại xăng A92 phổ biến hơn loại xăng mới có thể thay thế để thân thiện hơn với môi trường.

Ông Tất Thành Cang, phó chủ tịch thành phố cho biết đơn vị này sẽ chính thức đề nghị người sử dụng các loại phương tiện chuyển sang sử dụng loại nhiên liệu mới, phương tiện truyền thông trong nước đưa tin.

"Thành phố chỉ có thể khuyến khích nhiều người chuyển sang sử dụng xăng E5" ông nói, được trích dẫn bởi Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

Ông cho biết các khách hàng mới sẽ nhanh chóng nâng cao doanh số bán hàng của loại nhiên liệu sinh học nói trên, mà hiện đang có doanh số rất thấp so với tổng mức tiêu thụ nhiên liệu trong thành phố.

Nhưng không biết khi nào điều lệnh trên sẽ có hiệu lực.

Thành phố này đã có 58 trạm có bán xăng E5 từ lúc bắt đầu và có kế hoạch mở thêm 115 trạm khác vào cuối tháng Sáu.

Nhưng theo một báo cáo gần đây từ các bộ phận thương mại cho biết chỉ có 55 trạm xăng đang bán E5.

Xăng E5 đang được bán với giá 20,050 đồng mỗi lít, rẻ hơn so với xăng A92 - RON chỉ có 1,6%.

Trong khi chính phủ đã không quản lý để đưa ra một mức giá hấp dẫn, dẫn đến tình trạng tiêu thụ kém ở nhiều trạm xăng. Họ không sẵn sàng đầu tư vào máy bơm khí mới phù hợp cho xăng E5 vì họ sợ rằng sẽ không lấy lại vốn được.

Đại diện từ các nhà bán lẻ lớn như Sài Gòn Petro hoặc PVOil cho biết tại một cuộc họp gần đây, vì mức tiêu thụ của loại xăng này vẫn quá thấp nên chính quyền thành phố vẫn để cho người bán hàng và người tiêu dùng một sự lựa chọn.

Họ nói rằng khi hầu hết các trạm xăng đang bán cả xăng E5 và xăng A92 - RON, loại xăng sinh học sẽ không thể cạnh tranh với các sản phẩm còn lại.

Họ cho biết thành phố nên cho xây dựng các trạm xăng chỉ bán loại xăng E5, giống như một số tỉnh ở khu vực miền Trung.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục