Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch chi 5,5 tỷ USD cho các dự án giao thông vận tải đến năm 2020

Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch chi 5,5 tỷ USD cho các dự án giao thông vận tải đến năm 2020

04/09/2015
Mức căn bản

Ho Chi Minh City plans $5.5 billion for transport projects through 2020

The metropolis spent $1.73 billion between 2011-2015 on new roads but failed to upgrade its public transport system

Authority in Ho Chi Minh City plans to pump VND124.2 trillion (US$5.54 billion) into transport projects over the next five years, a three-fold increase from the fund earmarked for the 2011-2015 period, local media reported on Wednesday.

More than 44 percent of the fund will come from the city budget, and the rest from different sources including the state budget and private investors.

The HCMC People's Committee was quoted as saying that part of the fund will be distributed to projects aimed for reducing traffic congestion and accidents around the city, and some for new roads connecting the city with nearby provinces.

With nearly VND39 trillion ($1.73 billion) spent on the transport sector since 2011, HCMC has achieved most of its transport objectives, but its public transport system is still underdeveloped with no express buses and subways, the authority said.

Public transport was expected to meet 15 percent of the city's demand. However, the system can currently serve only 9.8 percent of the population, it said.

Early this month HCMC authority announced a $140-million project to build the city's first bus rapid transit line with the World Bank funding about 88.5 percent of the cost.

Construction is slated to start this year, and the 23-kilometer line will start operating in December 2018 with 28 buses.

The city's first metro line linking District 1 and District 9 is being built at a cost of $2.49 billion. Work is expected to complete in 2020. 

Source: Thanhnien News

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch chi 5,5 tỷ USD cho các dự án giao thông vận tải đến năm 2020

Thành phố đã dành 1,73tỷ USD trong giữa năm 2011-2015 vào việc xây dựng những con đường mới, nhưng đã thất bại trong việc nâng cấp hệ thống giao thông công cộng.

Các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch đưa thêm 5,54 tỷ USD vào các dự án giao thông trong năm năm tiếp theo, nguồn vốn tăng gấp 3 lần so với số đã dành cho giai đoạn 2011-2015, phương tiện truyền thông trong nước đưa tin.

Hơn 44% của quỹ đầu tư sẽ đến từ ngân sách của thành phố và phần còn lại sẽ đến từ các nguồn khác nhau bao gồm ngân sách nhà nước và các nhà đầu tư tư nhân.

Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã được trích lời rằng một phần của quỹ sẽ được phân phối cho các dự án nhằm mục đích làm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên toàn thành phố, và dành một số cho việc làm những con đường mới liên kết thành phố với các tỉnh lân cận.

Với gần 39 nghìn tỷ đồng dành cho ngành giao thông vận tải từ năm 2011, TP Hồ Chí Minh đã đạt được hầu hết các mục tiêu của mình, nhưng hệ thống giao thông công cộng của nó vẫn còn kém phát triển, chưa có xe buýt cao tốc và tàu điện ngầm, chính quyền cho biết.

Giao thông công cộng được dự kiến sẽ đáp ứng 15% nhu cầu của thành phố. Tuy nhiên, hệ thống hiện tại chỉ có thể phục vụ cho 9,8% dân số.

Đầu tháng trước chính quyền TP HCM đã công bố một dự án 140 triệu USD để xây dựng đường xe buýt vận chuyển nhanh đầu tiên của thành phố với sự tài trợ khoảng 88,5% chi phí từ Ngân hàng Thế giới .

Việc xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu trong năm nay, và tuyến xe dài 23 km sẽ bắt đầu hoạt động trong tháng 12 năm 2018 với 28 xe buýt.

Tuyến metro đầu tiên của thành phố nối quận 1 và quận 9 đang được xây dựng với chi phí 2,49 tỷ USD. Công việc được dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục