Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. Thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi người dân di chuyển khỏi 31 khu vực dễ bị sạt lở đất

Thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi người dân di chuyển khỏi 31 khu vực dễ bị sạt lở đất

12/09/2015
Mức căn bản

Ho Chi Minh City urged to relocate residents from 31 landslide-prone areas

The Ho Chi Minh City Transport Department has urged the municipal administration to direct authorities of three districts to urgently evacuate residents from 31 locations deemed most vulnerable to serious landslides.

A recent survey by the department found that 44 areas in these districts are prone to landslides, 31 of which are considered under especially dangerous situation.

The situation in the ten other locations are classified as dangerous, and the remaining three, less dangerous.

The 31 areas most vulnerable to the disaster are in Nha Be District, District 2 and District 8, according to the transport department.

The administrations of these districts should relocate all residents and their assets to safer places as soon as possible, it urged.

The dangerous and less dangerous locations have been identified in the districts of Can Gio, Binh Thanh, and Thu Duc.

The said survey has been conducted by the department in conjunction with the steering boards for flood and storm prevention and control of the city and its 24 districts.

The survey focused on residential areas located alongside the rivers, arroyos and canals across the city, according to the department.  

Source: Tuoitre News

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi người dân di chuyển khỏi 31 khu vực dễ bị sạt lở đất

Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi chính quyền thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng của ba Quận/ huyện phải sơ tán khẩn cấp người dân ở 31 địa điểm được coi là dễ bị tổn thương nhất do sạt lở đất nghiêm trọng.

Một cuộc khảo sát gần đây của bộ phát hiện ra rằng 44 khu vực ở các Quận có nguy cơ lở đất, 31 trong số đó nằm trong tình huống đặc biệt nguy hiểm.

Tình hình ở mười địa điểm khác được xếp loại nguy hiểm, và 3 điểm còn lại ít nguy hiểm hơn.

31 khu vực dễ bị tổn thương nhất là tại huyện Nhà Bè, Quận 2 và Quận 8, theo Bộ giao thông vận tải.

Chính quyền của các huyện phải di dời tất cả các cư dân và tài sản của họ đến những nơi an toàn hơn càng sớm càng tốt.

Các địa điểm nguy hiểm và ít nguy hiểm được xác định ở các huyện Cần Giờ, Bình Thạnh và Thủ Đức.

Các cuộc khảo sát đã được tiến hành bởi các Bộ giao thông vận tải kết hợp với Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của thành phố và 24 Quận/ Huyện.

Các cuộc điều tra tập trung vào các khu vực dân cư nằm dọc theo các con sông và kênh rạch trên toàn thành phố, Bộ cho biết.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục