Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với cuộc khủng hoảng giáo viên

Thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với cuộc khủng hoảng giáo viên

14/08/2015
Mức trung cấp

HCM City faces teacher crisis

Numerous teachers in math, physics, chemistry and literature are looking for jobs at HCM City high schools, but the demand is modest. Meanwhile, the city’s education department has found it difficult to recruit nursery school teachers and teachers of English for primary schools.

Nguyen Huynh Long, head of the Personnel Division of the HCM City Education and Training Department, noted though the competition ratio was just 1:2, it was still difficult to find suitable candidates because there were too many teachers in some subjects and few in others.

The number of candidates applying for the posts of math, physics, chemistry and literature teachers was very high, but the demand is low. As schools in the city have enough teachers in these subjects, they do not want to recruit more. 

Meanwhile, there were few candidates for the posts of technology, agriculture & industrial technique teachers.

In 2014, the schools in the city wanted 77 math teachers, but 148 applied for post. As for physics, the city wanted 51, while there were 129 applications. The same thing occurred with social science subjects.

An analyst commented that teacher development programming has led to the excess of teachers in some subjects and shortage in others. Meanwhile, high school teachers find it more difficult to get jobs.

According to the headmaster of a high school in Binh Thanh district, pedagogy schools every year produce thousands of graduates and many of them are jobless after the graduation. 

A high percentage of graduates do not return to their home villages after finishing schools, but stay in HCM City and try to look for jobs there.

While high schools refuse new teachers, district education sub-departments complained they cannot find teachers for nursery schools and teachers of English for primary schools.

Luu Hong Uyen, head of district 6’s education sub-department, said the district needs many teachers for new primary schools with 2,000 students.

“We want 120 teachers this year. We still lack 10 teachers for nursery and primary schools,” Uyen said.

In Thu Duc district, the state-owned preschools can satisfy only 40 percent of the demand, which means that other children will have to go to private schools. 

Meanwhile, non-state schools have been reported acking 200 teachers.

Primary schools all complain they lack teachers of English, but there are not enough candidates, or the candidates are not sufficiently qualified.

Source: VIETNAMNET

 

Thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với cuộc khủng hoảng giáo viên

Có nhiều giáo viên các môn toán, vật lý, hóa học và văn học đang tìm kiếm việc làm tại các trường THPT ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nhu cầu của các trường là khá khiêm tốn. Trong khi đó, Bộ giáo dục thành phố lại gặp khó khăn khi tuyển dụng giáo viên cho các trường mẫu giáo và giáo viên tiếng Anh cho các trường tiểu học.

Ông Nguyễn Huỳnh Long, Trưởng phòng Nhân sự của Bộ Giáo dục và Đào tạo TP HCM lưu ý rằng mặc dù tỷ lệ cạnh tranh chỉ là 1: 2, nhưng việc tìm kiếm ứng viên phù hợp khá khó khăn bởi vì có quá nhiều giáo viên ở một số môn và quá ít ở các bộ môn khác.

Số ứng cử viên nộp hồ sơ cho vị trí giáo viên các môn toán học, vật lý, hóa học và văn học là rất nhiều, nhưng nhu cầu lại thấp. Tại các trường học trong thành phố đã có đủ giáo viên cho các môn này và họ không muốn tuyển thêm.

Trong khi đó, chỉ có một vài ứng cử viên cho các môn như công nghệ, nông nghiệp & kỹ thuật công nghiệp.

Trong năm 2014, các trường học trong thành phố muốn tuyển 77 giáo viên môn toán, nhưng có tới 148 hồ sơ. Như đối với môn vật lý, số lượng cần tuyển là 51, trong khi có tới 129 hồ sơ. Điều tương tự cũng xảy ra với các môn khoa học xã hội.

Một nhà phân tích nhận xét rằng chương trình đào tạo giáo viên đã dẫn đến sự dư thừa của các giáo viên ở một số môn và thiếu hụt ở những môn khác. Trong khi đó, các giáo viên THPT còn gặp nhiều khó khăn hơn để tìm được việc làm.

Theo hiệu trưởng của một trường trung học ở quận Bình Thạnh, trường sư phạm hàng năm đào tạo ra hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp và nhiều người trong số họ đang bị thất nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Một số lượng lớn sinh viên tốt nghiệp không muốn trở về quê sau khi học xong, mà muốn ở lại trong thành phố HCM và cố gắng để tìm kiếm công việc tại đây.

Trong khi các trường THPT từ chối nhận thêm giáo viên mới, Phòng giáo dục các quận lại than phiền rằng họ không thể tìm thấy giáo viên cho các trường mầm non và giáo viên tiếng Anh cho các trường tiểu học.

Bà Lưu Hồng Uyên, người đứng đầu của phòng giáo dục quận 6, cho biết quận cần nhiều giáo viên cho các trường tiểu học mới với hơn 2.000 học sinh.

"Chúng tôi cần tuyển 120 giáo viên trong năm nay. Chúng tôi vẫn còn thiếu 10 giáo viên cho các trường mầm non và trường tiểu học" bà Uyên nói.

Tại quận Thủ Đức, các trường mầm non công lập chỉ có thể đáp ứng 40% nhu cầu, có nghĩa là những đứa trẻ khác sẽ phải đến học ở các trường tư thục.

Trong khi đó, các trường ngoài công lập đã được báo cáo là thiếu đến 200 giáo viên.

Tất cả các trường tiểu học đều phàn nàn rằng họ thiếu giáo viên tiếng Anh, nhưng không có đủ các ứng cử viên, hoặc các ứng cử viên không đủ trình độ.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục