Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Thành phố thì quá đông trong khi làng mạc vắng người: tình thế tiến thoái lưỡng nan về di trú của Việt Nam

Thành phố thì quá đông trong khi làng mạc vắng người: tình thế tiến thoái lưỡng nan về di trú của Việt Nam

07/01/2016
Mức trung cấp

Packed cities, empty villages: Vietnam's migration dilemma

Vietnam's cities are struggling to cope with the huge numbers of people abandoning the grind of country life, while only the elderly and the young are left in the villages.

This picture taken on September 21, 2015 shows two migrant workers having lunch at a small restaurant run by migrants Le Van Mung and Ngoc Anh (not pictured) in Hanoi. Some 7.5 million people moved to Vietnam's cities between 2000 and 2010, according to World Bankfigures, an urbanization rate of 4.1 percent. Photo: Hoang Dinh Nam/AFP

When Vu Thi Linh moved her family from their spacious rural home to a tiny rented room in Hanoi, she hoped her children would be able to get the education she never had.

The Linhs are among hundreds of thousands of people moving to Vietnam's bulging capital and southern Ho Chi Minh City every year, part of what the World Bank says is one of the fastest rates of urbanization in Asia.

But as economic growth accelerates, Vietnam's cities are struggling to cope with the huge numbers of people abandoning the grind of country life, while only the elderly and the young are left in the villages.

Linh moved to Hanoi in June after her two daughters won a place at a university in the capital.

"I didn't think life in the city was exciting, but because of my children's future, I've had to change my opinion," she told AFP.

"They have become more educated and now they don't want to come back to live in the countryside."

Since decades of war ended in 1975, Vietnam has developed rapidly from an impoverished nation plagued by food shortages to a middle-income country and World Trade Organization member.

Despite lingering issues in the banking and state-run sector, gross domestic product (GDP) is growing faster than expected this year and analysts say Vietnam is one of the only countries in Southeast Asian with swiftly rising exports.

Some 70 percent of the 90 million-strong population still lives off farming in rural areas, but top party leaders have said they want a "modern and industrialized nation by 2035".

Many move to the cities to work in export-orientated manufacturing -- often in industrial zones on the outskirts of big urban centers -- construction and services.

Better wages

For many of these new arrivals, life is not easy.

Linh has swapped 500 square meters (600 square yards) of garden and fruit trees and a vegetable plot in northern Thai Binh province for a 20-square-meter rented room she shares with her two daughters.

But the 300,000 dong ($13) she brings in each day as a cleaner and scrap metal collector is considerably more than what she would make in her village.

Le Van Mung moved to Hanoi a decade ago and has few regrets.

"Life in the countryside is too hard. We cannot make much money and we have to work really hard in the fields," he said.

Originally from northern Ha Nam province, Mung now works as an electrician and his wife runs a small restaurant. Together they earn some $600 a month -- enough to pay for rent and schooling for their two children.

"Life is also not easy here in Hanoi. But we're trying to earn money for our children. I think they will have better lives than we do," he said.

Some 7.5 million people moved to Vietnam's cities between 2000 and 2010, according to World Bank figures, an urbanization rate of 4.1 percent. Among the 14 countries the Bank refers to as East Asia, only neighboring Laos and Cambodia have higher rates, it said.

Vietnam now has 23 million people living in cities, making it the sixth most urbanized country in East Asia, a major -- and rapid -- change.

"There are more well-paying jobs and opportunities than in the countryside," said Dang Nguyen Anh, director of Vietnam's Institute of Sociology in Hanoi.

Moreover, younger generations have turned their back on the traditional rural lifestyle.

"It is difficult to resist the attraction of city life," Anh told AFP.

Creaking infrastructure

Officials say around 100,000 people move to the capital every year and some 130,000 move to southern business hub Ho Chi Minh City.

For a country where the phrase "go home" translates literally to "go back to the countryside", this is a major transformation.

The new arrivals -- mostly students and unskilled workers -- bring benefits, but also put "pressure on culture, education, traffic, health care," said Hanoi city official Pham Van Thanh.

Hanoi and Ho Chi Minh City have been struggling to build enough infrastructure -- roads, water supplies and drainage can hardly keep pace with the city's growth.

Traffic congestion has become a major issue, while schools and hospitals are overloaded, experts say.

In Ho Chi Minh City, some 85,000 new pupils enter the schooling system each year and, in some areas, up to half of these may be from other provinces.

Vietnam has a household registration system which makes it more difficult for new arrivals to access free schooling and healthcare in the cities -- although widespread corruption means there are ways around this.

Authorities make "no effort to minimize the number of migrants," Hanoi official Thanh said.

But this is also hurting rural areas. Whole swathes of the countryside are now made up of the elderly and the very young -- with all the working-age adults heading to major cities or industrial zones.

Sociologist Anh said the changes are entirely understandable. "If you find a good job, you will not want to return to your former homeland," he said.

Source: Thanhnien News

 

 

Thành phố thì quá đông trong khi làng mạc vắng người: tình thế tiến thoái lưỡng nan di trú của Việt Nam

Các thành phố của Việt Nam đang phải vật lộn để đối phó với lượng lớn người dân rời bỏ quê hương, trong khi chỉ có người già và trẻ nhỏ bị bỏ lại trong các làng quê.

Bức ảnh này chụp vào ngày 21 tháng 9 năm 2015 cho thấy hai công nhân nhập cư dang ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ được vận hành bởi những người nhập cư là ông Lê Văn Mừng và Ngọc Anh (không ảnh) tại Hà Nội. Có 7,5 triệu người di chuyển đến các thành phố của Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2010, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, tốc độ đô thị hóa là 4,1%. Ảnh: Hoàng Đình Nam / AFP

Khi Vũ Thị Linh chuyển gia đình từ ngôi nhà rộng rãi ở nông thôn của họ đến một căn phòng nhỏ thuê ở Hà Nội, cô hy vọng con mình sẽ có thể để có được nền giáo dục mà cô chưa bao giờ có.

Gia Đình của Linh là một trong số hàng trăm ngàn người dân di chuyển đến thủ đô của Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm, một phần những gì mà Ngân hàng Thế giới cho biết là một trong những nước có tỷ lệ đô thị hóa nhanh nhất của châu Á.

Nhưng vì tăng trưởng kinh tế tăng tốc, các thành phố của Việt Nam đang phải vật lộn để đối phó với số lượng lớn người dân từ bỏ quê hương, trong khi chỉ có người già và trẻ nhỏ bị bỏ lại trong làng.

Linh đã chuyển đến Hà Nội vào tháng Sáu sau khi hai cô con gái đã giành được vị trí tại một trường đại học ở Thủ Đô này.

"Tôi không nghĩ rằng cuộc sống trong thành phố thú vị, nhưng vì tương lai của các con tôi, tôi đã phải thay đổi quan điểm của mình" cô nói với AFP.

"Chúng trở nên có học thức hơn và bây giờ chúng không muốn trở lại sống ở nông thôn."

Kể từ thập niên của chiến tranh đã kết thúc vào năm 1975, Việt Nam đã phát triển nhanh chóng từ một nước nghèo khó bị cản bởi thiếu lương thực thành một nước thu nhập trung bình và thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới.

Mặc dù gặp phải nhiều vấn đề kéo dài trong lĩnh vực ngân hàng và nhà nước, nhưng tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong năm nay và các nhà phân tích nói rằng Việt Nam là một trong những nước trong khu vực Đông Nam Á có kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh chóng.

Khoảng 70% số dân 90 triệu vẫn sống chủ yếu nhờ vào nông nghiệp ở các vùng nông thôn, nhưng các nhà lãnh đạo Đảng hàng đầu đã nói rằng họ muốn có một "Quốc gia hiện đại và công nghiệp hóa vào năm 2035".

Nhiều người di chuyển đến các thành phố để làm việc trong ngành sản xuất định hướng xuất khẩu - nằm trong các khu công nghiệp ở vùng ngoại ô của các đô thị lớn - xây dựng và dịch vụ.

Mức lương tốt hơn

Đối với nhiều người trong số những người mới đến, cuộc sống không hề dễ dàng.

Linh đã đổi khu vườn và cây ăn quả 500 mét vuông (600 yard vuông) và một lô rau ở phía bắc tỉnh Thái Bình để thuê nột phòng trọ 20 mét vuông và chia sẻ nó với hai cô con gái.

Nhưng 300.000 đồng, cô kiếm được mỗi ngày nhờ dọn dep và thu mua phế liệu kim loại nhiều hơn đáng kể so với những gì cô kiếm được ở làng của mình.

Anh Lê Văn Mừng đã chuyển đến Hà Nội từ một thập kỷ trước và có vài điều hối tiếc.

"Cuộc sống ở nông thôn quá khó khăn. Chúng tôi không thể kiếm được nhiều tiền và chúng tôi phải làm việc thực sự khó khăn trên các cánh đồng" ông nói.

Nguyên quán ở tỉnh Hà Nam, anh Mừng hiện đang làm việc như một thợ điện và vợ của anh điều hành một quán ăn nhỏ. Cùng nhau, họ kiếm được 600 USD một tháng - đủ để trả tiền thuê nhà và việc học hành cho hai con của họ.

"Cuộc sống cũng không phải là dễ dàng ở Hà Nội. Nhưng chúng tôi đang cố gắng để kiếm tiền cho con em chúng tôi. Tôi nghĩ rằng chúng sẽ có cuộc sống tốt hơn so với chúng tôi" ông nói.

7,5 triệu người đã di chuyển đến các thành phố của Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2010, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, tốc độ đô thị hóa là 4,1%. Trong số 14 quốc gia Ngân hàng đề cập đến ở Đông Nam Á, chỉ có láng giềng Lào và Campuchia có tỷ lệ cao hơn.

Việt Nam hiện có 23 triệu người sống ở các thành phố, khiến Việt Nam đứng thứ sáu trong số các nước đô thị hoá nhất ở Đông Nam Á, Sự thay đổi lớn và nhanh chóng.

"Nhiều công việc có mức lương cao và cơ hội nhiều hơn ở nông thôn" bà Đặng Nguyên Anh, giám đốc của Viện Xã hội học của Việt Nam tại Hà Nội cho biết.

Hơn nữa, thế hệ trẻ đã quay lưng lại với lối sống nông thôn truyền thống.

"Thật khó để cưỡng lại sự hấp dẫn của cuộc sống thành thị" bà Anh nói với AFP.

Cơ sở hạ tầng ọp ẹp

Các quan chức cho biết khoảng 100.000 người chuyển đến thủ đô mỗi năm và 130.000 người di chuyển đến trung tâm kinh tế phía Nam là Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với một đất nước mà cụm từ "về nhà" được dịch theo nghĩa đen là "trở về vùng quê", đây là một biến đổi lớn.

Những người mới chuyển đến - chủ yếu là sinh viên và lao động phổ thông - mang lại lợi ích, nhưng cũng tạo "áp lực về văn hóa, giáo dục, giao thông, chăm sóc sức khỏe", quan chức thành phố Hà Nội ông Phạm Văn Thanh cho biết.

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã phải vật lộn để xây dựng cơ sở hạ tầng - đường giao thông, cấp nước và thoát nước khó có thể theo kịp với sự phát triển của thành phố.

Ùn tắc giao thông đã trở thành một vấn đề lớn, cùng với đó các trường học và bệnh viện quá tải, các chuyên gia nói.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, có 85.000 học sinh mới nhập học mỗi năm và trong một số khu vực, một nửa số này có thể là từ các tỉnh khác.

Việt Nam có một hệ thống đăng ký hộ khẩu khiến cho người dân mới chuyển đến gặp khó khăn trong việc tiếp cận với giáo dục và chăm sóc sức khỏe ở các thành phố - mặc dù tham nhũng tràn lan cũng góp phần tạo ra điều này.

Các nhà chức trách "không có nỗ lực để giảm thiểu số lượng người di cư", quan chức Hà Nội ông Thanh nói.

Nhưng điều này cũng làm tổn thương các vùng nông thôn. Những vùng quê hiện nay chỉ có những người cao tuổi và trẻ em - với tất cả những người trưởng thành trong độ tuổi lao động đều tới các thành phố lớn, khu công nghiệp.

Nhà xã hội học Anh cho biết những thay đổi này là hoàn toàn dễ hiểu. "Nếu bạn tìm thấy một công việc tốt, bạn sẽ không muốn quay trở lại quê hương cũ của bạn," ông nói.

 

Dịch bởi: Trúc Quỳnh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục