Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Thấy bằng tai và nghe bằng mắt

Thấy bằng tai và nghe bằng mắt

21/09/2015
Mức trung cấp

Nghe tiếng Anh với chủ đề phổ biến | Thấy bằng tai và nghe bằng mắt

See With Your Ears; Hear With Your Eyes

We see with our eyes and hear with our ears. At least that’s the conventional way to do things, but no one is calling Neil Harbisson conventional. Neil is colorblind. Unlike many colorblind people, who are unable to see just a few specific colors, like red or blue, Neil can’t see any colors except for grey. He has spent his whole life experiencing the world as only different shades of grey. That is until recently.

Neil now has the ability to see using his ears. He has implanted an antenna into his skull. It’s not attached to a headband or a hat. The antenna is attached directly to the back of his skull at one end, bends over the top of his head, and has a light sensor on the other end. This light sensor records the colors and sends this information to a chip embedded in his skull. The chip translates these colors into a sound.

This allows Neil to experience each color as its own unique sound. The red of a traffic light translates into one tone, while the green of a tree translates into a different tone. In this way, he has created a sound vocabulary for all the colors we see with our eyes.

Neil’s translation of color into sound has become so deep that it also works in reverse. When he hears sounds, they translate into colors for him. When a telephone rings or a glass breaks, he experiences these sounds as color. As an artist, this blending of sight and sound has allowed him to create unique works of art.

Neil is a trained musician, and he creates sound portraits by translating the colors in paintings and photos into sounds. He also is a painter and has painted all kinds of sounds including human voices. He once painted a speech by Martin Luther King and another by Hitler.

The definition of a cyborg is someone who is part human and part machine. Neil embraces his cyborg identity fully. He says, “I don’t feel like I’m using technology or wearing technology. I feel like I am technology. I don’t think of my antenna as a device – it’s a body part.” Some people believe that humans have stopped evolving, but perhaps people like Neil are on the cutting edge of a new type of evolution.

Source: Deep English

 

 

 

Thấy bằng tai và nghe bằng mắt

Chúng ta nhìn thấy bằng mắt và nghe bằng đôi tai. Ít nhất đó là cách thông thường để làm điều gì, nhưng không có ai gọi Neil Harbisson là bình thường. Neil bị mù màu. Không giống như nhiều người bị mù màu, những người mà không thể nhìn thấy chỉ một vài màu sắc cụ thể, như màu đỏ hoặc màu xanh, Neil không thể nhìn thấy bất kỳ màu trừ màu xám. Ông đã dành cả cuộc đời mình để trải nghiệm thế giới mà chỉ có các sắc thái khác nhau của màu xám. Cho đến gần đây.

Neil hiện nay có khả năng nhìn bằng đôi tai của mình. Ông đã được cấy ghép một ăng-ten vào hộp sọ của mình. Nó không kết nối với một cái băng-đô hay một chiếc mũ. Một đầu các ăng-ten được gắn trực tiếp vào mặt sau của hộp sọ của ông, uốn cong lên phía trên đỉnh đầu và có một cảm biến ánh sáng ở đầu còn lại. Cảm biến ánh sáng này ghi lại màu sắc và gửi thông tin này tới một con chip nhúng trong hộp sọ. Con chip sẽ dịch các màu sắc trở thành âm thanh.

Điều này cho phép Neil trải nghiệm từng màu sắc bằng âm thanh - cách độc đáo của riêng mình. Màu đỏ của chiếc đèn giao thông sẽ chuyển thành một giai điệu, trong khi màu xanh của cây sẽ chuyển thành một giai điệu khác. Bằng cách này, ông đã tạo ra một bảng từ vựng âm thanh cho tất cả các màu sắc mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường.

Sự dịch màu sắc thành âm thanh của Neil đã trở nên khó lường vì nó cũng có tác dụng ngược. Khi ông nghe thấy âm thanh, các thiết bị sẽ chuyển chúng thành màu sắc cho anh ta. Khi điện thoại reo hay kính bị vỡ, ông trải nghiệm những âm thanh bằng màu sắc. Là một nghệ sĩ, sự pha trộn giữa thị giác và âm thanh đã cho phép ông tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Neil là một nhạc sĩ được đào tạo và ông đã tạo ra những bức chân dung âm thanh bằng cách dịch màu sắc trong các bức tranh và hình ảnh thành âm thanh. Ông cũng là một họa sĩ và đã vẽ tất cả các loại âm thanh bao gồm cả tiếng nói của con người. Ông đã từng vẽ lại một bài phát biểu của Martin Luther King và một bài khác bởi Hitler.

Định nghĩa của một "cyborg" là người có một nửa là con người và có một nửa là máy móc. Neil hoàn toàn là một "cyborg" điển hình. Ông nói rằng, "Tôi không cảm thấy như tôi đang sử dụng công nghệ hoặc mang các thiết bị công nghệ. Tôi cảm thấy như mình là công nghệ. Tôi không nghĩ các ăng-ten là một thiết bị - đó là một phần cơ thể". Một số người tin rằng con người đã ngừng phát triển, nhưng có lẽ những người như Neil đang ở rìa cắt của một loại mới của sự tiến hóa.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục