Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Theo các chuyên gia Biến đổi khí hậu sẽ trở nên nghiêm trọng hơn ở khu vực Đông Nam Á

Theo các chuyên gia Biến đổi khí hậu sẽ trở nên nghiêm trọng hơn ở khu vực Đông Nam Á

19/08/2015
Mức trung cấp

Climate change will become more severe in Southeast Asia: expert

The region is very vulnerable because most of its population is concentrated along coastlines and heavily reliant on agriculture

Climate change, which already affects the ASEAN region through more intense and frequent heat waves, droughts, floods, and tropical cyclones, will become even more severe, an expert says.

“This is because most of the population and economic activity is concentrated along coastlines, is heavily reliant on agriculture, and has a high dependence on natural resources and forestry,” Peter King, senior policy advisor of the Japan-based Institute for Global Environmental Strategies, said on Monday at a forum in Vientiane, Laos.

“And high levels of poverty would make people more vulnerable,” he said.

King quoted an ADB study as projecting a 4.8-degree Celsius rise in average annual temperature and a 70-centimeter rise in average sea level by 2100 in Indonesia, the Philippines, Thailand and Vietnam, with potentially disastrous consequences, especially for mega-cities. 

King said the environment  in the ASEAN region “continues to degrade in too many places and affects too many people, particularly the poor and vulnerable.”

Biodiversity continues to be threatened and freshwater quality and quantity continues to degrade in highly urbanized and industrial areas, he said.

As chemicals and waste management has shown marginal improvement in recent years, King said “much more needs to be done.”

He called for a number of responses towards sustainable development, including promoting clean energy, minimizing deforestation, and reducing the production and use of hazardous chemicals.

The two-day forum, which ended Monday, attracted more than 100 participants from civil society organizations, universities, and private companies based in the six Greater Mekong Sub-Region countries, which are Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam and China.

Organized by the Thailand Environment Institute and funded by the Swedish International Development Cooperation Agency, the forum updated the regional cooperation and disseminated the results of local research and field activity related to climate change adaptation and water resources management in ASEAN.

Source: Thanhnien News

 

 

Theo các chuyên gia Biến đổi khí hậu sẽ trở nên nghiêm trọng hơn ở khu vực Đông Nam Á

Khu vực này rất dễ bị tổn thương bởi vì hầu hết dân số sống tập trung dọc theo các bờ biển và dựa vào nông nghiệp là chủ yếu.

Biến đổi khí hậu, đã ảnh hưởng đến khu vực ASEAN thông qua qua các đợt nóng trở nên dữ dội hơn và thường xuyên hơn, hạn hán, lũ lụt và các cơn bão nhiệt đới sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, một chuyên gia cho biết.

"Nguyên nhân của điều này là bởi vì hầu hết dân số và hoạt động kinh tế đều tập trung dọc theo bờ biển, chủ yếu dựa vào nông nghiệp và có một sự phụ thuộc lớn vào nguồn tài nguyên thiên nhiên và lâm nghiệp" Peter King, cố vấn chính sách cao cấp của Viện Chiến lược môi trường toàn cầu Nhật Bản, cho biết vào hôm thứ Hai tại một diễn đàn ở Vientiane, Lào.

"Và sự nghèo nàn sẽ làm cho mọi người càng dễ bị tổn thương hơn" ông nói.

Ông King trích dẫn một nghiên cứu của ADB, mỗi năm trung bình nhiệt độ tăng thêm 4,8 độ C và mực nước biển trung bình tăng 70 cm ở Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, điều này dẫn đến những hậu quả tai hại, nhất là đối với thành phố lớn.

Ông King cho biết môi trường trong khu vực ASEAN "sự tiếp tục suy giảm sẽ xảy ra ở nhiều nơi và ảnh hưởng đến nhiều người, đặc biệt là những người nghèo và dễ bị tổn thương."

Đa dạng sinh học tiếp tục bị đe dọa, chất lượng và số lượng nước ngọt tiếp tục bị suy giảm ở các khu vực đô thị hoá và công nghiệp cao, ông nói.

Việc quản lý các hóa chất và chất thải cho thấy sự cải thiện nhẹ trong những năm gần đây, ông King cho biết "cần thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động như vậy."

Ông kêu gọi một số giải pháp theo hướng phát triển bền vững, trong đó có việc thúc đẩy năng lượng sạch, giảm thiểu phá rừng, giảm việc sản xuất và sử dụng hóa chất độc hại.

Diễn đàn diễn ra trong hai ngày, thu hút hơn 100 đại biểu đến từ các tổ chức xã hội dân sự, các trường đại học, và các công ty tư nhân có trụ sở tại các quốc gia khu vực tiểu vùng sông Me Kong, đó là Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc.

Được tổ chức bởi Viện Môi trường Thái Lan và được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển, diễn đàn hợp tác khu vực đã cập nhật và phổ biến các kết quả nghiên cứu, các lĩnh vực hoạt động của địa phương liên quan đến việc thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước trong khu vực ASEAN.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục