Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Theo các chuyên gia: Số lượng người già tăng nhanh đe dọa hệ thống lương hưu của Việt Nam

Theo các chuyên gia: Số lượng người già tăng nhanh đe dọa hệ thống lương hưu của Việt Nam

09/07/2015
Mức trung cấp

Rapidly aging population threatens Vietnam’s pension system: experts

Vietnam has more than 9.5 million older people and almost half of them has no pension

Rapid aging will leave Vietnam with one third of population over 60 years old in 2030, seriously overloading its fragile social welfare and pension system, according to a conference on Wednesday.

“Vietnam’s population has been aging too fast. The proportion of the elderly in less than 20 years will become equal to Japan's while per capita income in Vietnam is much lower,” said Nguyen Ngoc Quynh of the United Nations Population Fund (UNFPA).

Income insecurity will threaten independence, dignity and self-esteem of older people, he said.

With its population entering aged phase, Vietnam will also face harmful trans-generational consequences.

A migrant worker in Hanoi, who wanted to remain unnamed, said he has been supporting his parents over the past years.

“However, things have become more difficult, especially when my children began to go to school. I am afraid that I could not support them and my younger siblings further,” he said.

Government statistics show Vietnam has more than 9.5 million people of 60 years old and over in 2014. Nearly half of them do not have any pension or financial support.

The government currently grants support to older people of 80 years old and over. However, the support of merely VND80,000-180,000 (US$3.7-8.3) a month barely meets their basic needs.

Worse challenges

With a rapidly aging population, Vietnam will face many challenges in improving its pension and social welfare for the elderly, experts said.

A World Bank’s report released last month found that East Asia and the Pacific is aging faster than any region in history, driven primarily by a rapid decline in fertility and increased longevity.

Transitioning from an aging to an aged society, where people of 65 and above account for 14 percent or more of the total population, took the UK 45 years, the US 69 years and France 115 years.

For Vietnam, this transition would come in a mere 15 years, and complete well before the 2040s, the report forecast.

According to a 2013 survey by UNFPA, more than 30 percent of the elderly in Vietnam are still working and most are self-employed with low and unstable income.

Older people in Vietnam are still working for an average of 35 hours a week for men and 32 hours a week for women, according to the survey.

Quynh said that ensuring stable income for the elderly is become more important for Vietnam.

A policy to improve income of the elderly in Mexico has seen a 7 percent reduction in the number of older women suffering from mild depression, he said.

While nearly half of older people in Vietnam do not have pension, the social insurance fund is already facing threats of being overloaded, prompting proposals to increase retirement age.

In Vietnam, retirement age for men is 60 and women is 55. Vietnam Social Insurance has proposed to increase that to 62 for men and 60 for women.

Quynh said that aging does not only affect a small population group.

“It’s also a shock that hit any individual, family and the society and an important issue to consider for any one in any age group,” he said.

The government should find answers to the questions like how people’s income sources change as they age or how traditional systems of family support change.

Source: Thanhnien News

 

Theo các chuyên gia: Số người già tăng nhanh đe dọa hệ thống lương hưu của Việt Nam

Việt Nam có hơn 9,5 triệu người cao tuổi và gần một nửa trong số họ không có lương hưu

Vào năm 2030 một phần ba dân số Việt Nam sẽ trên 60 tuổi, tình trạng quá tải nghiêm trọng trong hệ thống an sinh xã hội và trợ cấp sẽ đè nặng lên sự mỏng manh của nó, theo một cuộc họp vào hôm thứ Tư.

"Dân số của Việt Nam đang bị lão hóa quá nhanh. Tỷ lệ người già trong vòng chưa đầy 20 năm sẽ bằng với Nhật Bản trong khi thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam thấp hơn nhiều" ông Nguyễn Ngọc Quỳnh nhân viên của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cho biết.

Mất đi thu nhập ổn định sẽ đe dọa sự độc lập về tài chính, nhân phẩm và lòng tự trọng của người lớn tuổi, ông nói.

Bước vào giai đoạn dân số già, Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với những hậu quả xấu xuyên thế hệ.

Một công nhân nhập cư tại Hà Nội, người muốn được giấu tên cho biết ông đã nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ cha mẹ của mình trong những năm qua.

"Tuy nhiên, mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là khi con tôi bắt đầu đi học. Tôi sợ rằng tôi không thể chăm lo cho chúng và hỗ trợ các đứa em của tôi" anh nói.

Theo số liệu thống kê của chính phủ cho Việt Nam có hơn 9,5 triệu người từ hơn 60 tuổi trở lên trong năm 2014. Gần một nửa trong số họ không có bất kỳ các khoản trợ cấp hoặc hỗ trợ tài chính nào.

Chính phủ hiện chỉ cấp hỗ trợ cho người già 80 tuổi trở lên. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ chỉ 80,000-180,000 đồng (3,7-8,3 USD) một tháng hầu như không đáp ứng được các nhu cầu cơ bản của họ.

Những thách thức khó khăn

Với dân số già đi nhanh chóng, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc cải thiện dệ thống lương hưu và phúc lợi xã hội của mình cho người cao tuổi, các chuyên gia cho biết.

Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới phát hành vào tháng trước cho thấy rằng dân số của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đang già đi nhanh hơn bất kỳ khu vực nào khác trong lịch sử, chủ yếu là do sự suy giảm nhanh chóng trong khả năng sinh sản và sự gia tăng tuổi thọ.

Chuyển từ một xã hội lão hóa sang một xã hội già, nơi mà dân số trên 65 tuổi chiếm 14% hoặc hơn trong tổng số dân số, kéo dài ở Anh trong 45 năm, Mỹ trong 69 năm và Pháp là 115 năm.

Đối với Việt Nam, quá trình chuyển đổi này sẽ xảy ra chỉ trong 15 năm, và hoàn thành trước những năm 2040, theo các báo cáo dự báo.

Theo một cuộc khảo sát vào năm 2013 của UNFPA, hơn 30% của người cao tuổi ở Việt Nam vẫn đang làm việc và hầu hết là lao động tự do có thu nhập thấp và không ổn định.

Người già ở Việt Nam vẫn còn đang làm việc trung bình 35 giờ một tuần đối với nam giới và 32 giờ một tuần đối với phụ nữ, theo khảo sát.

Ông Quỳnh nói rằng việc đảm bảo thu nhập ổn định cho người cao tuổi lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với Việt Nam.

Một chính sách để cải thiện thu nhập cho người cao tuổi ở Mexico đã giảm 7% sớ lượng các phụ nữ lớn tuổi bị trầm cảm nhẹ, ông nói.

Trong khi gần một nửa số người già ở Việt Nam không có lương hưu, bảo hiểm xã hội đã phải đối mặt với mối đe dọa bị quá tải dẫn đến đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu.

Ở Việt Nam, tuổi nghỉ hưu đối với nam là 60 và với nữ là 55. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu đến 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ.

Ông Quỳnh nói rằng lão hóa dân số không chỉ ảnh hưởng đến một nhóm dân số nhỏ.

"Nó còn là một cú sốc đối với bất kỳ cá nhân, gia đình và xã hội và là vấn đề quan trọng cần được xem xét cho bất kỳ ai trong bất cứ lứa tuổi nào" ông nói.

Chính phủ cần phải tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi như làm thế nào mà các nguồn thu nhập của người dân thay đổi khi họ lớn tuổi hơn hoặc làm thế nào hỗ trợ sự thay đổi trong truyền thống gia đình.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục