Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Theo các chuyên gia: Sử dụng thẻ rút tiền ở Việt Nam không được an toàn

Theo các chuyên gia: Sử dụng thẻ rút tiền ở Việt Nam không được an toàn

16/06/2015
Mức căn bản

Experts: Card usage insecure in Vietnam

ATM cards account for 88% of total bank cards in the country and international debit cards for a mere 4.22%, heard the two-day conference that ended in Hanoi on Tuesday. As ATM cards were issued based on old technology, it is easy for criminal organizations to fake them and steal personal data of cardholders.

Nguyen Dang Hung, deputy general director of Vietnam National Financial Switching Joint Stock Company (Banknetvn), told the event that banks should apply modern technology for their cards in the face of rising card fraud in this market.

“Although many banks have installed surveillance devices and cameras at their ATM booths to prevent card fraud, many cardholders have still fallen victim to information theft,” Hung said.

As many as 350 counterfeit cards were detected in 2011 with losses amounting to VND62.5 billion (US$3 million). In 2013, some Bulgarians installed devices at a number of ATM booths in Nha Trang City of Khanh Hoa Province to steal cardholder data and then withdrew over VND100 million from their bank accounts.

A Chinese was discovered to use 14 fake cards with different bank brands to get money from ATM machines last year.

Experts at Banking Vietnam 2015 called for local banks to switch to chip cards to enhance security and protect customers from losses. Many countries have issued chip cards to minimize fraud as it is hard to fake chip cards.

Malaysia used to be one of the countries with the biggest number of fake cards in the world, but the country has changed all magnetic cards into chip ones.

Hung noted that as countries like Malaysia have shifted to using chip cards, more criminal organizations and individuals might have moved to Vietnam.

According to experts, banks are hesitant to switch to chip cards as it costs an additional US$1 to issue one chip card compared to the magnetic version.

Experts also urged banks to enhance security measures for electronic payment systems and payment services on advanced technologies to minimize crime-related losses.

According to a 2014 report of security firm Kaspersky, there were nearly two million attacks using money stealing malware via online banking services last year. Vietnam ranked seventh in terms of vulnerabilities for card users.

Source: THESAIGONTIMES

 

 

Theo các chuyên gia: Sử dụng thẻ rút tiền ở Việt Nam không được an toàn

Khoảng 88% thẻ ngân hàng ATM đang được sử dụng trong nước và 4,22 % thẻ ghi nợ nội địa, đã có một hội nghị cách thúc cách đây 2 ngày diễn ra tại Hà nội. Khi mà thẻ ATM ban hành theo công nghệ cũ thì nó dễ bị làm giả và ăn cắp thông tin cá nhân.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần tài chính quốc gia Việt Nam đã cho biết các ngân hàng nên áp dụng kỹ thuật hiện đại khi mà tình hình gian lận thẻ trên thị trường ngày càng gia tăng

Ông Hùng nói" Mặc dù nhiều ngân hàng đã lắp đặt các thiết bị theo dõi và lắp camera tại các bốt rút tiền ATM nhưng nhiều thông tin cá nhân vẫn bị đánh cắp"

Có đến 350 thẻ giả đã được phát hiện vào năm 2011 làm thiệt hại đến 62,5 triệu VND (tương đương 3 triệu USD). Vào năm 2013, một số người nước ngoài Bulgarian đã thiết lập tài khoản tại điểm giao dịch thẻ ATM ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để ăn cắp thông tin khách hàng và sau đó đã sử dụng thẻ rút hơn 100 triệu đồng.

Một người Trung quốc đã bị phát hiện khi sử dụng 14 thẻ giả với những chi nhánh ngân hàng khác nhau để rút tiền tại các điểm giao dịch ATM vào năm ngoái

Tại Banking 2015, Các chuyên gia ngân hàng đã kêu gọi các ngân hàng địa phương chuyển đổi sử dụng thẻ chip để nâng cao tính bảo mật cho khách hàng. Nhiều quốc gia đã ban hành thẻ chip để làm giảm thiểu gian lận khi mà thẻ chip khó làm giả

Malaysia là một trong những quốc gia sử dụng số lượng thể giả nhiều nhất trên thế giới, nhưng quốc gia này đã chuyển đổitất cả thẻ từ sang thẻ chip

Ông Hùng lưu ý khi các quốc gia như Malaysia đã chuyển đổi sử dụng thẻ chip, thì tội phạm sẽ có thể dịch chuyển đến Việt Nam

Theo như nhận định từ phía chuyên gia, các ngân hàng đang do dự để chuyển đổi sang thẻ chip vì chi phí làm thẻ chip cao hơn thẻ từ 1 USD cho mỗi thẻ.

Các chuyên gia cũng cảnh báo các ngân hàng tăng cường biện pháp an ninh cho các hệ thống thanh toán bằng điện tử và các dịch vụ thanh toán dựa trên công nghệ cao để giảm thiểu thiệt hại

Theo như thống báo vào năm 2014 của an ninh mạng Kasperky, đã có gần 2 triệu tấn công bằng phần mềm độc hại để ăn cắp tiền thông qua các dịch vụ ngân hàng trực tuyến vào năm ngoái. Việt nam xếp thứ 7 về tính bảo mật cho người sử dụng thẻ

 

Dịch bởi: GiangLe03111990

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục