Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Thị trường bia của Việt Nam được cơ cấu lại

Thị trường bia của Việt Nam được cơ cấu lại

21/06/2015
Mức trung cấp

Vietnamese brewery market to be restructured

The Vietnamese brewery market is dominated by three major players. However, the face of the market may be change in the near future as a new company has arrived.

Anheuser-Busch InBev, the Belgian-based brewery group, the biggest brewery manufacturer in the world, inaugurated a 100 million liter brewery in Binh Duong province in late May.

According to Ricardo Vasques, general director of AB InBev Vietnam, Budweiser will conquer Vietnamese hearts with high quality and wonderful flavor. As the brewery is located in Binh Duong province, Vietnamese will be able to taste fresh beer and enjoy its special flavor.

An analyst noted that since it came to Vietnam, the manufacturer has been organizing events to draw the attention of Vietnamese drinkers to Budweiser brand. It sponsored a football tournament in HCM City and brought a team of footballers to the UK to attend friendship matches.

Phan Dang Tuat, chair of Sabeco, commented that the Belgium beer manufacturer made a very impressive presence in Vietnam. 

When asked to comment about the competition in the market in the time to come, Tuat said “the world has changed a lot”. 

“The time of big fish swallowing small fish no longer exists,” he commented. “It is now the time of fast fish killing slow fish. Big fish will also be killed if it is slow.”

An analyst said Tuat’s comment about the market situation is “reasonable”. The manufacturers’ large operation scale will not determine success. 

Huda Hue, for example, sells its products in the central region only, but is successful. Similarly, Su Tu Trang beer has gained satisfactory business results through its products are available only in the southwestern region.

“Sabeco will turn it into many fast fish which can squeeze into every corner of the market to avoid the other fish which attempt to obtain our market share,” Tuat said.

There are many different market segments in the beer market, each of which is being dominated by the big players. 

High-end products account for 7 percent of the market share. The market segment is controlled by Heineken, Tiger and Sapporo. Meanwhile, popular products, accounting for 60 percent of market share, are provided mostly by Habeco, Sabeco and Dai Viet. 

As consumers nowadays tend to be choosier, an analyst said that developing high-end products, which now make up only 7 percent of the market share, is a reasonable decision.

Source: VIETNAMNET

 

 

Thị trường bia của Việt Nam được cơ cấu lại

Thị trường bia Việt bị chi phối bởi ba hãng lớn. Tuy nhiên, bộ mặt của thị trường có thể thay đổi trong tương lai gần khi một công ty mới đã đến Việt Nam.

Anheuser - Busch InBev, tập đoàn sàn xuất bia của Bỉ, nhà sản xuất bia lớn nhất thế giới, đã khánh thành một nhà máy bia 100 triệu lít tại tỉnh Bình Dương vào cuối tháng 5.

Theo ông Ricardo Vasques, Tổng giám đốc của AB InBev Việt Nam, Budweiser sẽ chinh phục trái tim người Việt với chất lượng cao và hương vị tuyệt vời. Nhà máy bia được đặt tại tỉnh Bình Dương, người Việt Nam sẽ có thể nếm bia tươi và thưởng thức hương vị đặc biệt của nó.

Một nhà phân tích lưu ý rằng kể từ khi đến Việt Nam, nhà sản xuất nói trên đã tổ chức nhiều sự kiện nhằm thu hút sự chú ý của những người Việt uống Budweiser cho thương hiệu. Hãng bia đã tài trợ một giải đấu bóng đá tại TP HCM và đưa một nhóm các cầu thủ bóng đá Anh để tham dự một trận đấu giao hữu.

Ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch HĐQT của Sabeco, nhận xét rằng nhà sản xuất bia Bỉ đã có một sự ra mắt rất ấn tượng ở Việt Nam.

Khi được yêu cầu bình luận về sự cạnh tranh trên thị trường trong thời gian tới, ông Tuất cho biết "thế giới đã thay đổi rất nhiều".

"Thời mà cá lớn nuốt cá nhỏ đã không còn tồn tại" ông nhận xét. "Bây giờ là thời điểm cá nhanh giết chết cá chậm. Cá lớn cũng sẽ bị giết nếu nó chậm chạp."

Một nhà phân tích cho biết bình luận của ông Tuất về tình hình thị trường là "hợp lý" ". Quy mô hoạt động lớn của nhà sản xuất sẽ không quyết định thành công.

Ví dụ Huda Huế, chỉ bán sản phẩm của mình trong khu vực miền trung, nhưng lại rất thành công. Kết quả kinh doanh khả quan cũng tương tự như vậy, bia Sư Tử Trắng đạt được thông qua các sản phẩm của mình trong khu vực Tây Nam Bộ.

"Sabeco đã trở thành nhiều con cá nhanh chóng mà có thể len lỏi vào mọi ngõ ngách của thị trường để tránh những con cá khác đang cố gắng có được thị phần của họ" ông Tuất nói.

Có rất nhiều phân khúc khác nhau trong thị trường bia, mỗi phân khúc trong số đó đang được thống trị bởi các hãng lớn.

Các sản phẩm cao cấp chiếm 7% thị phần. Phân khúc thị trường này được kiểm soát bởi Heineken, Tiger và Sapporo. Trong khi đó, các sản phẩm phổ biến, chiếm 605 thị phần, được cung cấp chủ yếu bởi Habeco, Sabeco và Đại Việt.

Người tiêu dùng ngày nay có xu hướng kén chọn, một nhà phân tích nói rằng việc phát triển các sản phẩm cao cấp, mà hiện nay chỉ chiếm 7% thị phần, là một quyết định hợp lý.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục