Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Thị trường viễn thông của Việt Nam kiếm được 15 tỷ USD doanh thu trong năm 2015

Thị trường viễn thông của Việt Nam kiếm được 15 tỷ USD doanh thu trong năm 2015

13/01/2016
Mức trung cấp

Vietnam’s telecom market earns US$15 billion revenue in 2015

In 2015, local telecom companies obtained a total estimated revenue of over VND340 trillion ($15 billion) and paid taxes of VND48.88 trillion ($2.16 billion), according to a report by the Ministry of Information and Communications.

In 2015 MobiFone developed the highest number of new subscribers, with 15 million, up by nearly 54% compared with 2014.

Vietnamese telecom businesses had over 24 million subscribers in the year, the report said.

Of the three major telecom companies (MobiFone, VinaPhone, Viettel), two exceeded their yearly plan for revenue. Specifically, MobiFone earned VND36.9 trillion ($1.8 billion) of revenue and profit of VND7.4 trillion ($370 million), slightly exceeding the set target for the year. Its rate of return on equity (ROE) was estimated at nearly 50%.

The Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT), the owner of VinaPhone, also achieved revenue targets with more than VND89 trillion ($4.9 billion) and profit of nearly VND3.3 trillion ($1.6 billion).

Viettel obtained revenue of VND222.7 trillion ($11 billion), 13% more than 2014 but did not fulfill its yearly plan. This firm made a profit before tax of about VND45.8 trillion ($2.2 billion), and its ROE was nearly 41%.

In 2015 MobiFone developed the highest number of new subscribers, with 15 million, up by nearly 54% compared with 2014.

Viettel had 6 million new subscribers, of which three quarters were in overseas markets. Currently Viettel has 72.9 million subscribers.

VNPT-VinaPhone had only 3.3 million new subscribers compared to the end of 2014, reaching 29.7 million subscribers in total.

The report also said that the revenue of Vietnammobile, the smallest network owned by Hanoi Telecom in 2015 reached VND9,950 billion, with nearly 11 million subscribers and it paid taxes of VND177 billion.

$1 = VND22.5

Source: VIETNAMNET

 

 

Thị trường viễn thông của Việt Nam kiếm được 15 tỷ USD doanh thu trong năm 2015

Trong năm 2015, các công ty viễn thông trong nước đã có được doanh thu tổng số ước tính trên 340 tỷ đồng và trả 48.88 nghìn tỷ đồng tiền thuế, theo một báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong năm 2015 MobiFone có số lượng thuê bao mới cao nhất, với 15 triệu, tăng gần 54% so với năm 2014.

Doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đã có hơn 24 triệu thuê bao trong năm nay, báo cáo cho biết.

Trong số ba công ty viễn thông lớn (MobiFone, VinaPhone, Viettel), có hai doanh nghiệp vượt kế hoạch doanh thu hàng năm của họ. Cụ thể, MobiFone thu 36.9 nghìn tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận là 7,4 nghìn tỷ đồng, hơi vượt chỉ tiêu đề ra cho cả năm. Lãi suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ước tính đạt gần 50%.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), chủ sở hữu của VinaPhone, cũng đạt được mục tiêu doanh thu với hơn 89 nghìn tỷ và lợi nhuận gần 3,3 nghìn tỷ đồng.

Viettel đạt doanh thu 222.7 nghìn tỷ đồng, cao hơn 13% so với năm 2014 nhưng đã không đạt được kế hoạch năm. Doanh nghiệp này đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 45.8 tỷ và ROE gần 41%.

Năm 2015 MobiFone phát triển số lượng cao nhất của các thuê bao mới, với 15 triệu, tăng gần 54% so với năm 2014.

Viettel đã có 6 triệu thuê bao mới, trong đó ba phần tư là ở thị trường nước ngoài. Hiện nay Viettel có 72,9 triệu thuê bao.

VNPT-VinaPhone đã có 3,3 triệu thuê bao mới so với cuối năm 2014, đạt 29,7 triệu thuê bao trên tổng số.

Báo cáo cũng cho biết, doanh thu của Vietnammobile, nhà mạng nhỏ nhất thuộc sở hữu của Hà Nội Telecom trong năm 2015 đạt 9,950 tỷ đồng, với gần 11 triệu thuê bao và trả thuế 177 tỷ đồng.

$ 1 = 22.5 VND

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục