Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Thịt gà từ Mỹ đủ chất lượng để gia nhập thị trường Việt Nam

Thịt gà từ Mỹ đủ chất lượng để gia nhập thị trường Việt Nam

27/08/2015
Mức căn bản

Chicken from US qualified to enter Vietnamese market

 All frozen chicken meat from the US has been certified as meeting food safety standards of the US Department of Agriculture before they are imported to Vietnam, according to the Ministry of Agriculture and Rural Development.

In a written statement sent to the press, the ministry’s Department of Animal Health said in the first seven months of this year, over 45,600 tonnes of frozen chicken meat, 97 percent of which were chicken thighs, entered Vietnam through Ho Chi Minh City border gate and Hai Phong port.

Samples have been taken from all batches of imported chicken products for testing, with only one batch of 749kg of breaded chicken found to have been contaminated with Salmonella bacterium, which was then destroyed.

In July, 35 samples of imported US chicken products were tested, with 17 samples found to contain some antibiotics but well within the permissible levels.

Regarding the temporary import and re-export of meat, the Department said all activities in this field are conducted in northern provinces via Hai Phong and Cai Lan ports.

The department said that goods must be sealed off in refrigerated containers, put under strict supervision of the relevant authorities and then re-exported through border gates in the northern borderline.

The Department affirms it will continue to keep close control of meat import.

On May 1 this year, Vietnam temporarily halted import of live poultry and unprocessed poultry products from 13 US states where bird flu outbreaks have been reported.

The US Department of Agriculture also announced it will not issue quarantine certificates for poultry from the bird flu-affected states.

Source: VIETNAMNET

 

 

Thịt gà từ Mỹ đủ chất lượng để gia nhập thị trường Việt Nam

Tất cả các loại thịt gà đông lạnh từ Mỹ đều đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Mỹ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong một tuyên bố bằng văn bản gửi đến báo chí, Bộ Thú y cho biết trong bảy tháng đầu năm nay, hơn 45.600 tấn thịt gà đông lạnh, 97% trong số đó là đùi gà, được nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu Thành phố Hồ Chí Minh và cảng Hải Phòng.

Các mẫu vật đã được lấy từ tất cả các lô sản phẩm thịt gà nhập khẩu để kiểm tra, chỉ có một lô 749kg thịt gà tẩm bột bị phát hiện nhiễm vi khuẩn Salmonella, và sau đó đã bị tiêu hủy.

Trong tháng Bảy, 35 mẫu sản phẩm thịt gà Mỹ nhập khẩu đã được thử nghiệm, trong đó có 17 mẫu phát hiện có chứa một số loại thuốc kháng sinh nhưng cũng nằm trong mức cho phép.

Bộ cho biết tất cả các hoạt động nhập và tái xuất khẩu trong lĩnh vực này được tiến hành ở các tỉnh phía Bắc qua các cảng Hải Phòng và Cái Lân.

Các ban ngành cho rằng hàng hóa phải được niêm phong trong container lạnh, đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan liên quan và sau đó tái xuất qua cửa khẩu biên giới phía Bắc.

Bộ khẳng định sẽ tiếp tục giữ quyền kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu thịt.

Ngày 1 tháng Năm năm nay, Việt Nam tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sống và các sản phẩm gia cầm chưa qua chế biến từ 13 bang của nước Mỹ, nơi bùng phát dịch cúm gia cầm đã được báo cáo.

Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng tuyên bố sẽ không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho gia cầm từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch cúm gia cầm.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục