Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Thời gian khó khăn đối với các dự án nhà máy lọc dầu tỷ Đô tại Việt Nam

Thời gian khó khăn đối với các dự án nhà máy lọc dầu tỷ Đô tại Việt Nam

07/01/2016
Mức trung cấp

Hard time for billion USD refinery projects in Vietnam

Multi-billion USD refinery projects are being implemented very slowly while the operating Dung Quat oil refinery project has constantly asked the Vietnamese government for support and incentives.

The redundancy of petrochemical products is not only a risk for Nghi Son, but also for Vietnam’s first oil refinery which is operating - Dung Quat Refinery in Quang Ngai Province as its warehouses are about to be fully occupied by inventory products.

One of the refinery projects with the highest committed investment capital in Vietnam is the Nhon Hoi petrochemical project in Binh Dinh Province, central Vietnam.

With capital of $22 billion, the project of PTT Public Company Limited (Thailand) has attracted public attention from the first days. Under the original plan, this giant project would be licensed in June 2015, but this did not happen and the project has not been licensed yet.

Another huge refinery project - the Southern Petrochemical Complex Project of the Long Son Petrochemical Company Limited – has not been implemented favorably.

The similar situation also occurs to the Japan-invested $9.9 billion Nghi Son petrochemical complex project in Nghi Son of Thanh Hoa Province. By August 2015, the implementation progress of the EPC contract reached 63.9%, 6.24% slower than planned.

While Nghi Son oil refinery is under construction, the Vietnam National Oil and Gas Group (PetroVietnam), which must consume all products of this plant, calculated that once Nghi Son oil refinery operates commercially in 2017 and reaches full capacity in 2018, the total supply will exceed demand of about 821,000 m3, particularly the diesel product will be approximately 849,000 m3 in excess.

Therefore, PetroVietnam said that it is a huge difficulty for the group to ensure consumption of all products of Nghi Son oil refinery.

The group has asked the Government Office, the Ministry of Finance, and the Ministry of Industry and Trade to only grant import quotas after ensuring that all products of domestic refineries as Dung Quat and Nghi Son are consumed totally in order to ensure the effectiveness of these projects and to ensure energy security.

The redundancy of petrochemical products is not only a risk for Nghi Son, but also for Vietnam’s first oil refinery which is operating - Dung Quat Refinery in Quang Ngai Province as its warehouses are about to be fully occupied by inventory products. According to PetroVietnam, the current import duty rates for products of Dung Quat oil refinery are still higher than the special preferential tax rates in the free trade agreements.

According to calculations by PetroVietnam, assuming that in the second half of December if clients do not receive goods as schedule, the inventory volume of Dung Quat will be about 190,000 m3, exceeding the maximum capacity of its warehouses of 150,000 m3 for diesel oil.

In this situation, PetroVietnam has asked the Government to consider reducing import duty on diesel oil to 7% for the last months of 2015.

Oil refining development plan should be reviewed

Dr. Ngo Minh Hai, Vice Chairman of the Enterprise Forum Club of the Central Institute for Economic Management, said that incentives and support for refinery projects should be carefully considered to avoid the current situation, when refinery plants had to call for the government’s assistance to sell their products.

Dung Quat is the first refinery in Vietnam, a breakthrough for economic development in Central Vietnam in particular and in the country in general. Therefore, the government gave a lot of privileges to this project. However, as more and more oil refinery projects to be built in Vietnam, the preferential policies should be tightened, he said.

Dr. Hai said it is a problem when oil refinery plants like Dung Quat ask for additional incentives.

Prof. Nguyen Mai, chairman of the Association of Foreign-invested Enterprises, emphasized that the Vietnamese Government should be cautious in developing the petrochemical industry and should dedicate land and human resources to the development of future industries such as electronics and microbiology rather than oil refineries.

Dr. Luu Bich Ho, former Director of the Institute of Strategy Development, also said that the longer incentives for Dung Quat refinery are maintained, the poorer the competitiveness of Dung Quat will be.

"The incentives for other refineries should also be reviewed and they must be based on international practices and commitments,” he added.

The policy of building more refineries is inconsistent with the strategy of industrialization, modernization and international integration, Dr. Ho said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Thời gian khó khăn đối với các dự án nhà máy lọc dầu tỷ Đô tại Việt Nam

Nhiều dự án lọc dầu hàng tỷ USD đang được triển khai rất chậm, trong khi dự án đang hoạt động là nhà máy lọc dầu Dung Quất đã phải liên tục đề nghị chính phủ Việt Nam hỗ trợ và ưu đãi.

Sự dư thừa của sản phẩm hóa dầu không chỉ là một nguy cơ đối với Nghi Sơn, mà còn là đối với nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam dầu đang hoạt động là nhà máy Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi vì nhà kho của nhà máy này đã được lấp đầy bởi các sản phẩm tồn kho.

Một trong những dự án nhà máy lọc dầu với tổng vốn đầu tư cam kết cao nhất ở Việt Nam là dự án hóa dầu Nhơn Hội, tỉnh Bình Định, miền Trung Việt Nam.

Với số vốn là 22 tỷ USD, dự án của Công ty TNHH Công cộng PTT (Thái Lan) đã thu hút sự chú ý của công chúng từ những ngày đầu tiên. Theo kế hoạch ban đầu, dự án khổng lồ này sẽ được cấp phép vào tháng Sáu năm 2015, nhưng điều này đã không xảy ra và dự án đã không được cấp phép.

Một dự án nhà máy lọc dầu lớn khác là Dự án Khu liên hợp hóa dầu miền Nam của Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn - đã không được triển khai thuận lợi.

Tình hình tương tự cũng xảy ra với dự án do Nhật Bản đầu tư với giá trị 9.9 tỷ USD là dự án hóa dầu phức hợp Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đến tháng Tám năm 2015, tiến độ thực hiện hợp đồng EPC đạt 63,9%, chậm hơn so với kế hoạch 6,24%.

Trong khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đang được xây dựng, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) phải tiêu thụ tất cả các sản phẩm của nhà máy này, ước tính rằng sau khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn hoạt động thương mại trong năm 2017 và đạt hết công suất trong năm 2018, tổng nguồn cung sẽ vượt quá nhu cầu khoảng 821.000 m3, đặc biệt là các sản phẩm cho động cơ diesel sẽ có khoảng 849.000 m3 dư thừa.

Vì vậy, PetroVietnam cho biết rằng đó là một khó khăn rất lớn cho tập đoàn này để đảm bảo tiêu thụ được tất cả các sản phẩm của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Tập đoàn đã đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chỉ định hạn ngạch nhập khẩu sau khi đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm của các nhà máy lọc dầu trong nước như Dung Quất và Nghi Sơn được tiêu thụ hoàn toàn để đảm bảo tính hiệu quả của các các dự án và đảm bảo an ninh năng lượng.

Sự dư thừa sản phẩm hóa dầu không chỉ là một nguy cơ đối với nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, mà còn đối với nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam đang hoạt động là Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi vì kho hàng của nó đã được lấp đầy bởi các sản phẩm tồn kho. Theo PetroVietnam, mức thuế suất thuế nhập khẩu hiện hành đối với sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất vẫn còn cao hơn so với thuế suất ưu đãi đặc biệt trong các hiệp định thương mại tự do.

Theo tính toán của PetroVietnam, giả định rằng trong nửa sau của tháng mười hai, nếu khách hàng không nhận được hàng đúng tiến độ, khối lượng hàng tồn kho của Dung Quất sẽ có khoảng 190.000 m3, vượt quá công suất tối đa của nhà kho của nó là 150.000 m3 dầu diesel.

Trong tình huống này, PetroVietnam đã đề nghị Chính phủ xem xét việc giảm thuế nhập khẩu dầu diesel đến 7% cho những tháng cuối cùng của năm 2015.

Kế hoạch phát triển chế biến dầu mỏ nên được xem xét lại

Tiến sĩ Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Diễn đàn doanh nghiệp của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế nói rằng ưu đãi và hỗ trợ dành cho các dự án nhà máy lọc dầu cần được xem xét một cách cẩn thận để tránh tình trạng hiện nay, khi các nhà máy lọc dầu đã phải kêu gọi hỗ trợ từ chính phủ để bán sản phẩm của mình.

Dung Quất là nhà máy lọc dầu đầu tiên tại Việt Nam là một bước đột phá cho sự phát triển kinh tế ở miền Trung Việt Nam nói riêng và cả nước nói chung. Do đó, Chính phủ đã dành nhiều ưu đãi cho dự án này. Tuy nhiên, vì các dự án nhà máy lọc dầu sẽ được xây dựng tại Việt Nam nhiều hơn nữa, các chính sách ưu đãi nên được thắt chặt, ông nói.

Tiến sĩ Hải cho biết vấn đề là khi các nhà máy lọc dầu như Dung Quất xin ưu đãi bổ sung.

GS Nguyễn Mai, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, nhấn mạnh rằng Chính phủ Việt Nam cần thận trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp hóa dầu và nên dành nguồn tài nguyên đất đai và con người cho sự phát triển của ngành công nghiệp trong tương lai như điện tử và vi sinh học hơn là các nhà máy lọc dầu .

Tiến sĩ Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, cũng cho rằng các ưu đãi lâu dài cho nhà máy lọc dầu Dung Quất được duy trì thì khả năng cạnh tranh của Dung Quất sẽ càng kém đi.

"Những ưu đãi cho nhà máy lọc dầu khác cũng nên được xem xét lại và chúng phải được dựa trên thực tiễn cùng các cam kết quốc tế" ông nói thêm.

Các chính sách xây dựng thêm nhà máy lọc dầu là không phù hợp với chiến lược của việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Tiến sĩ Hồ nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

 

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục