Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Thực phẩm hữu cơ mang lại lợi nhuận cao hơn cách trồng trọt thông thường

Thực phẩm hữu cơ mang lại lợi nhuận cao hơn cách trồng trọt thông thường

29/06/2015
Mức căn bản

Organic Farming More Profitable Than Conventional Farming, Study Finds

There’s good news for organic food lovers: Organic farming is more profitable than conventional farming, and thus should be sustainable for the years to come, according to a recently published study by Washington State University researchers.

Contrary to public perceptions, organic farmers actually earn more than conventional farmers when they charge premium prices for their crops—about 22 to 35 percent more, the researchers found.

The study, published in the Proceedings of the National Academy of Sciences journal, was the result of surveying 40 years of published literature on conventional and organic farming. In total, the study covered 55 different crops, grown in 14 countries on 5 continents.

Researchers David Crowder and John Reganold compared costs and revenue for conventional versus organic farming systems in dollars per hectare.

Though organic farming usually involves higher labor costs because the farms are not using any pesticides or synthetic fertilizers, the farms also save money by not purchasing those resources. Thus, the overall cost of operating an organic farm is about the same as operating a conventional farm, the study found.

The overall cost of operating an organic farm is about the same as operating a conventional farm, the study found.

The researchers also revealed another unexpected finding: Even when organic farmers had 10 to 18 percent less crop yield than conventional farmers, they only needed to charge a 5 to 7 percent price premium to earn the same profits as the latter.

In reality, organic farmers usually charge 29 to 32 percent more for their crops than conventional farmers—making their businesses highly profitable.

The authors note that they did not calculate the environmental benefits organic farming offers, such as preventing soil erosion or chemicals fertilizer from leaching into groundwater, which are factors many environmentally friendly consumers are willing to pay more for.

Nevertheless, the results should encourage farmers to convert more of their farms into organic, Crowder and Reganold concluded.

“With only 1 percent of the global agricultural land in organic production, our findings suggest that organic agriculture can continue to expand even if premiums decline,” the scientists wrote. “Moreover, with its environmental benefits, organic agriculture can contribute a larger share in sustainably feeding the world.”

By: Annie Wu

 

 

Canh tác hữu cơ mang lại lợi nhuận cao hơn phương pháp thông thường

Có tin vui cho những người yêu thích thực phẩm hữu cơ: Nông nghiệp hữu cơ có lợi nhuận hơn cách trồng trọt thông thường, và do đó bền vững hơn, theo một nghiên cứu gần đây được công bố bởi các nhà nghiên cứu của Trường Đại học bang Washington.

Trái với nhận thức chung của mọi người, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng thật ra những nông dân trồng trọt theo phương pháp hữu cơ kiếm được nhiều tiền hơn so với nông dân sử dụng phương pháp thông thường vì họ tính giá sản phẩm cây trồng chất lượng đặc biệt, cao hơn khoảng từ 22-35 %.

Nghiên cứu, được công bố trong Tạp chí Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ, là kết quả từ việc khảo sát tất cả tài liệu nghiên cứu trong vòng 40 năm qua về nông nghiệp thông thường và nông nghiệp hữu cơ . Tổng cộng, nghiên cứu  bao gồm 55 loại cây trồng khác nhau, được trồng tại 14 quốc gia trên 5 châu lục.

Hai nhà nghiên cứu David Crowder và John Reganold so sánh chi phí và doanh thu giữa phương pháp canh tác thông thường với hệ thống canh tác hữu cơ bằng đô la cho mỗi héc-ta.

Mặc dù nông nghiệp hữu cơ thường có chi phí lao động cao hơn vì các trang trại không sử dụng bất kỳ loại thuốc trừ sâu hay phân bón tổng hợp nào, các trang trại này cũng tiết kiệm được tiền vì không mua những thứ đó. Như vậy, nghiên cứu cho thấy tổng chi phí vận hành một trang trại hữu cơ về cơ bản là bằng trang trại thông thường.

‘Nghiên cứu cho thấy tổng chi phí vận hành một trang trại hữu cơ về cơ bản là bằng trang trại thông thường.’’

Các nhà nghiên cứu cũng tiết lộ một phát hiện bất ngờ: Ngay cả khi năng suất của trang trại hữu cơ thấp hơn 10 đến 18 % so với năng suất cây trồng theo cách thông thường, chỉ cần tính giá thành tăng thêm 5-7 phần trăm để có thể lấy được lợi nhuận tương đương với cách canh tác thông thường.

Trên thực tế, những nông dân canh tác hữu cơ thường tính giá thành cao hơn 29-32 % so với nông dân canh tác theo phương pháp thông thường – nên việc kinh doanh của họ có lợi nhuận rất cao.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng họ chưa tính toán những lợi ích môi trường mà canh tác hữu cơ mang lại, chẳng hạn như ngăn chặn xói mòn đất hoặc hóa chất phân bón ngấm vào mạch nước ngầm, đó là những yếu tố môi trường mà những người sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để có được.

Tuy nhiên, Crowder và Reganold kết luận rằng các kết quả nghiên cứu vẫn khuyến khích nông dân chuyển đổi sang phương pháp canh tác hữu cơ.

“Với chỉ 1 phần trăm đất nông nghiệp trên toàn thế giới sản xuất theo phương pháp hữu cơ, những phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng nông nghiệp hữu cơ có thể tiếp tục mở rộng ngay cả khi giá thành giảm”, các nhà khoa học cho biết. “Hơn nữa, với những lợi ích về môi trường, nông nghiệp hữu cơ có thể đóng góp một phần lớn hơn trong việc cung cấp thực phẩm cho thế giới một cách bền vững.”

Dịch bởi: Nguyễn Hiền

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục