Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Thuế môi trường làm giá nhiên liệu ở Việt Nam tăng cao

Thuế môi trường làm giá nhiên liệu ở Việt Nam tăng cao

24/05/2015
Mức căn bản

Environmental tax causes fuel prices to soar in Vietnam

It is said that we should never tell the same lie twice, but this seems to be the case of the argument that a“higher environmental tax does not mean higher fuel prices,” which was put forward during both of Vietnam’s fuel price increases over the last two weeks.

Vietnam’s petrol prices have gained 18 percent in 15 days, now selling at VND20,430 a liter following the latest VND1,200 per liter hike on Wednesday. (US$1 = VND21,770)

The Ministry of Industry and Trade and its finance counterpart said the price hike was inevitable thanks to the rise on the global market, and that the new VND3,000 per liter environmental tax is not to blame.

The tax used to be only VND1,000 before the higher rate was applied on May 1.

Along with the new environmental tax, the Ministry of Finance cut the fuel import duty to 20 percent from 35 percent, saying it would thus help keep retail fuel prices unchanged.

But the two price hikes this month prove the opposite.

Every liter of petrol imported into Vietnam was taxed VND3,945 under the old 35 percent duty, and it is subject to a VND2,254 tax pursuant to the new rate.

The reduced import duty therefore helped lower the base petrol price by VND1,691 a liter. Retail prices will be determined on the basis of this base rate.

But when the extra VND2,000 a liter environmental tax is counted, the base price increases by VND309 a liter, which means the higher environmental tax does affect retail price.

Vietnam has to import 70 percent of its fuel demand, mostly from Singapore. The import price from this market rose 2.7 percent between April 30 and May 20, whereas the domestic retail price was hiked 18 percent during the same period.

The Southeast Asian country consumes some 38 million liters of fuel on a daily basis, according to the Vietnam Fuel Association.

With a population of 90 million, each Vietnamese spends VND8,626 on their daily usage of 0.42 liter of fuel, or a monthly sum of VND258,780.

This is equal to some seven percent of their monthly income, given a GDP per capita of $169 a month, according to data by the General Statistics Office.

This p is high compared to other Southeast Asian countries, where fuel costs only account for 0.5 – 3.5 percent of individual income.

Sandeep Mahajan, lead economist of the World Bank Group in Vietnam, said fuel costs are “sensitive” to businesses and consumers, so any tax increase must come with supportive policies.

But Vietnamese consumers and businesses always fail to enjoy lower fuel prices even when global prices are slumping.

When global crude oil shrank to below $60 a barrel last year, Vietnam increased the fuel import duty to 40 percent, preventing domestic fuel prices from being slashed.

The finance ministry said the tax increase was meant to make up for the losses to the state budget caused by declining oil prices.

When Vietnam is forced to reduce the fuel import duties under the integration roadmap of several trade pacts, the ministry came up with the higher environmental tax rate for no purpose other than to offset the loss to state coffers.

These tax policies have prevented local consumers from enjoying reasonable fuel prices, whereas firms face difficulty in planning their business with the volatile fuel costs.

Local experts now wonder whom the fuel management policies benefit, when both the public and companies are hurt.

Source: Tuoitre News

 

Thuế môi trường gây nên giá nhiên liệu tăng cao tại Việt Nam

Có ý kiến cho rằng, chúng ta không nên nói giống như là được pháp luật chấp nhận hai lần, nhưng đó có thể xem như sự tranh luận về tình hình thực tế là "thuế môi trường cao không có nghĩa là giá nhiên liêu cao hơn", ý kiến đó được đưa ra sau khi giá nhiên liệu của Việt Nam liên tục tăng trong suốt hai tuần vừa qua.

Giá xăng dầu của Việt Nam đã tăng 18% trong vòng 15 ngày, giá bán hiện tại là 20430 (đồng/ lít),sau đợt tăng đột xuất gần nhât 1.200 (đồng/ lít) vào hôm thứ tư. (1 USD= 21770 VND)

Theo như Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng giá tăng đột xuất là điều không tránh khỏi khi thị trường thế giới trổi dậy, và mới nhất đó là 3000 đồng/ lít cho thuế môi trường chứ không phải như những chỉ trích gần đây.

Thuế sử dụng chỉ là 1000 đồng trước khi giá cao hơn đã được áp dụng vào ngày 1 tháng 5.

Áp dụng theo thuế môi trường mới, Bộ trưởng Bộ Tài chính cắt giảm thuế hải quan nhập khẩu nhiên liệu từ 35% xuống còn 20%, nói như vậy có nghĩa là điều đó sẽ giúp không thay đổi giá bán lẻ nhiên liệu.

Nhưng hai lần tăng giá đột xuất tháng này chứng minh điều ngược lại.

Mỗi lít nhiên liệu đã nhập vào Việt Nam bị đánh thuế 3945 đồng theo mức cũ 35% thuế hải quan và là 2254 đồng khi thực hiện theo giá mới.

Giảm thuế nhập khẩu, vì vậy giá nhiên liệu đã giảm 1691 đồng / lít. Giá bán sẽ được định rõ trên cơ sở của giá gốc này.

Nhưng khi 2000 đồng/ lít thuế môi trường được tính thêm vào thì giá gốc tăng 309 đồng/ lít, điều đó có nghĩa là thuế môi trường cao hơn ảnh hưởng đến giá bán lẻ.

Việt Nam đã nhập khẩu 70% nhu cầu nhiên liệu, chủ yếu là từ Singapore. Giá nhập khẩu từ thị trường này đã tăng 2,7% từ 30/4 đến 20/5, nhưng trái lại trong thị trường nội địa, giá bán lẻ đã tăng đột xuất 18% trong suốt thời kỳ đó.

Các quốc gia Đông Nam Á tiêu thụ 38 triệu lít nhiên liệu trong một ngày, theo như Hiệp hội Nhiên liệu Việt Nam.

Với dân số 90 triệu người, mỗi người Việt Nam tốn 8626 cho cả một ngày sử dụng 0.42 lít nhiên liệu hoặc tổng số tiền hàng tháng là 258780 đồng.

Điều này ngang bằng với 7% thu nhập hàng tháng của họ, đã mất đi một khoản GDP bình quân theo đầu người 169 USD một tháng, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê.

Đó là cao khi so với các nước Đông Nam Á khác, nơi có chi phí nhiên liệu chỉ phải trả từ 0.5-3.5% thu nhập cá nhân.

Sandeep Mahajan, nhà kinh tế học của Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho biết chi phí nhiên liệu là "vấn đề nhạy cảm" đến doanh nghiệp và người tiêu dùng, vì vậy bất kỳ sự gia tăng giá thuế đều phải cần đến các chính sách hỗ trợ.

Nhưng người tiêu dùng Việt Nam và các doanh nghiệp luôn không được hưởng giá nhiên liệu thấp hơn trong khi giá trị trường toàn cầu sụt giảm nhanh chóng.

Khi giá dầu thô thế giới lùi lại dưới 60 USD một thùng vào năm ngoái, Việt Nam tăng thuế nhập khẩu lên 40%, đối phó với giá nhiên liệu trong nước sẽ hạ.

Bộ trưởng Tài chính cho rằng việc tăng thuế là làm cho những thiệt hại ngân sách nhà nước ở mức trung bình do giá dầu xuống dốc.

Khi Việt Nam bị buộc giảm thuế nhập khẩu nhiên liệu dưới sự thống nhất lộ trình của một số hiệp ước thương mại, bộ trưởng đưa ra mức thuế môi trường cao hơn không mục đích nào khác hơn là bù đắp lại thiệt hại cho kho bạc nhà nước.

Những chính sách thuế này đã làm bộ phận người tiêu dùng không có được giá nhiên liệu hợp lí, trong khi đó những công ty đối mặt với khó khăn trong kế hoạch kinh doanh của họ với sự bất ổn định giá nhiên liệu.

Bộ phận những nhà chuyên môn lúc này tỏ ra ngạc nhiên về lợi ích những chính sách quản lý nhiên liệu trong khi cả cộng đồng và những công ty đều bị thiệt hại.

 

Dịch bởi: phianhcep519

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục