Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Thương mại điện tử đang phát triển trên nền tảng điện thoại di động

Thương mại điện tử đang phát triển trên nền tảng điện thoại di động

12/09/2015
Mức trung cấp

E-commerce growing on mobile platform

Consumers are becoming increasingly used to shopping online, with e-commerce enterprises saying online transactions are growing strongly.

According to the organizers of the BigOff Online Friday on August 28, which is the largest promotion for online shopping in the country, 700 enterprises were involved with more than 11,000 promotional products. Websites attracted over 444,000 visitors and the event proved that e-commerce is becoming increasingly popular and throwing out a competitive challenge to traditional retail models.

At a recent workshop on e-commerce apps for mobile phones held in Ho Chi Minh City, Mr. Tran Huu Linh, Director of the Vietnam E-commerce and Information Technology Agency (VECITA) under the Ministry of Industry and Trade said that e-commerce is thriving with the rise of digital technology. “The e-commerce model is no longer limited to computer platforms but is developing strongly on the mobile phone platform as well,” he said. “This will be the main trend for e-commerce over the next five years.”

A VECITA report pointed out that 34 per cent of Vietnam’s population, or more than 30 million people, now access the internet on their mobile phone. One-third of the spent time online is on a mobile phone. All transactions, from procurement and payment to information exchange, are being conducted on mobile phones. E-commerce enterprises are therefore actively transferring from the computer to the mobile platform to stay abreast of consumer trends.

According to a report released by Opera MediaWorks and the Asia Pacific Mobile Marketing Association, Vietnam is among the Top 4 countries in the Asia-Pacific region recording rapid growth in the number of smartphone users. Based on data from 400 million internet users, the report revealed that the rate of smartphone users in Asia-Pacific has continued to grow rapidly, on par with the rest of the world. India, Indonesia, Vietnam, and the Philippines are recording the highest growth.

Vietnam has the highest traffic in the region, with every user in the country using 85MB per month, which is close to the global average of 90MB per month. Such ps are certainly good news for the development of e-commerce on mobile platforms in a new market such as Vietnam.

However, Ms. Vu Hoang Yen, Marketing Director of Zalora Vietnam, said that business on mobile platforms will also face many challenges. The small screens on smartphone are unable to show all product details, with customers having to move through pages to find information. And when purchasing online, buyers can only see images of products without physically touching or trying them. Mobile phone users also tend to be on the move, which affects their concentration levels.

Despite the challenges, mobile phones have key features such as high flexibility and connectivity. This also helps e-commerce enterprises measure the number of customers because those who download apps are usually loyal customers.

The trend of using mobile devices for shopping is definitely on the rise. Mr. Tran Hai Linh, General Director of Sendo, said that in 2014 some 30 per cent of visitors used a mobile phone to purchase its products, accounting for only 5 per cent of total sales. Sixty per cent of visitors now use mobile phones, accounting for 30 per cent of sales.

Changes in shopping habits among consumers have required enterprises consider smartphones as a useful tool for their business. They must change their marketing plans and sales activities. Mr. Linh, however, believes that enterprises must choose the e-commerce model that is most suitable for them. “Don’t simply follow the trend if your current business model has high efficiency,” is his advice.

Source: VIETNAMNET

 

 

Thương mại điện tử đang phát triển trên nền tảng điện thoại di động

Người tiêu dùng đang ngày càng thích việc mua sắm trực tuyến, các doanh nghiệp thương mại điện tử nói rằng giao dịch trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ.

Theo các nhà tổ chức BigOff Online vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, đó là chương trình khuyến mãi lớn nhất cho việc mua sắm trực tuyến trên cả nước, 700 doanh nghiệp tham gia với hơn 11.000 sản phẩm quảng cáo. Các trang web đã thu hút hơn 444.000 khách tham quan và sự kiện này đã chứng minh rằng thương mại điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến và tung ra một thách thức cạnh tranh với các mô hình bán lẻ truyền thống.

Tại một hội thảo gần đây về ứng dụng thương mại điện tử cho điện thoại di động được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Hữu Linh, Giám đốc của Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin Việt Nam ( VECITA ) thuộc Bộ Công Thương cho rằng, thương mại điện tử phát triển mạnh với sự bùng nổ của công nghệ kỹ thuật số. "Các mô hình thương mại điện tử không còn giới hạn trên máy tính mà còn đang phát triển mạnh mẽ trên điện thoại di động" ông cho biết. "Đây sẽ là xu hướng chính cho thương mại điện tử trong năm năm tiếp theo."

Một báo cáo của VECITA chỉ ra rằng 34% dân số của Việt Nam, tương đương hơn 30 triệu dân, hiện đang truy cập internet trên điện thoại di động của họ. Một phần ba trong số đó dành thời gian online trên điện thoại di động. Tất cả các giao dịch, từ việc mua sắm, thanh toán và trao đổi thông tin đang được tiến hành trên điện thoại di động. Do đó các doanh nghiệp thương mại điện tử chủ động chuyển từ máy tính sang ứng dụng di động để theo kịp xu hướng tiêu dùng.

Theo một báo cáo của Opera MediaWorks và Hiệp hội Mobile Marketing Châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam là một trong 4 nước hàng đầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng về số lượng người sử dụng điện thoại thông minh. Dựa trên dữ liệu từ 400 triệu người sử dụng internet, báo cáo tiết lộ rằng tỷ lệ người sử dụng điện thoại thông minh ở châu Á - Thái Bình Dương sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng, ngang với phần còn lại của thế giới. Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và Philippines đang ghi lại sự tăng trưởng cao nhất.

Việt Nam có lưu lượng truy cập cao nhất trong khu vực, với mỗi người dùng trong nước sử dụng 85MB mỗi tháng, gần với mức trung bình toàn cầu là 90MB mỗi tháng. Những con số như vậy là chắc chắn tin tốt cho sự phát triển của thương mại điện tử trên nền tảng điện thoại di động trong một thị trường mới như Việt Nam.

Tuy nhiên, bà Vũ Hoàng Yến, Giám đốc Marketing của Zalora Việt Nam cho rằng kinh doanh trên nền tảng điện thoại di động cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Màn hình của điện thoại thông minh nhỏ nên không thể hiển thị tất cả chi tiết sản phẩm, khách hàng phải di chuyển thông qua các trang web để tìm kiếm thông tin. Và khi mua hàng trực tuyến, người mua chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của sản phẩm mà không có thể chạm vào hay dùng thử chúng. Người sử dụng điện thoại di động cũng có xu hướng di chuyển làm ảnh hưởng đến sự tập trung của họ.

Bất chấp những thách thức, điện thoại di động có các tính năng quan trọng khác như tính linh hoạt cao và dễ dàng kết nối. Điều này cũng giúp các doanh nghiệp thương mại điện tử đo lường được số lượng khách hàng vì những người tải về các ứng dụng thường là khách hàng trung thành.

Xu hướng sử dụng các thiết bị di động để mua sắm chắc chắn đang trên đà tăng trưởng. Ông Trần Hải Linh, Tổng giám đốc của Sendo cho biết trong năm 2014 có khoảng 30% khách đã sử dụng điện thoại di động để mua sản phẩm của mình, chỉ chiếm 5% của tổng doanh thu. 60% khách truy cập bây giờ sử dụng điện thoại di động, chiếm 30% của doanh số bán hàng.

Những thay đổi trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng đã khiến các doanh nghiệp cân nhắc về điện thoại thông minh như là một công cụ hữu ích cho việc kinh doanh của họ. Họ phải thay đổi kế hoạch tiếp thị và các hoạt động bán hàng. Ông Linh cũng cho rằng các doanh nghiệp phải lựa chọn mô hình thương mại điện tử phù hợp nhất cho họ. "Không nhất thiết phải chạy theo xu hướng, nếu mô hình kinh doanh hiện tại của bạn có hiệu quả cao" là lời khuyên của ông.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục