Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Tỉnh Bình Dương truy thu Công ty Cổ phần Đại Nam số tiền 4,5 triệu USD

Tỉnh Bình Dương truy thu Công ty Cổ phần Đại Nam số tiền 4,5 triệu USD

26/08/2015
Mức trung cấp

Binh Duong Province fines Dai Nam JSC $4.5 million

 Authorities in the southern province of Binh Duong yesterday slapped the Dai Nam Joint Stock Company, which owns Dai Nam Tourism Park, with back taxes and fines of VND99 billion (US$4.5 million).

 Dai Nam Park.

Inspections of the company's books from 2009 to 2014 found it had not accurately followed accounting norms and ended up paying VND97.7 billion ($4.45 million) less in taxes than it should have, they said.

Its other violations include deviating from the licence terms in terms of number of floors and size at four construction sites and failing to get licences for 167 completed structures.

The company has used around 25 hectares of land at Dai Nam Tourism Park without getting approval; it sold land plots instead of apartments at Song Than 3 Industrial Park; it completed a trade centre in 2011 but has not put it to use as agreed until now; eight of its projects lack the official report about environment impacts, with some also failing to report environment protection measures and others not having solid waste collection system or waste water treatment system.

"Binh Duong Province appreciates the contribution of Dai Nam Joint Stock Company to the province's development but violations must be penalised," Tran Thanh Liem, deputy chairman of the Province People's Committee, said.

But he admitted that related authorities were partly responsible for many of the violations due to their incompetence.

Dai Nam Joint Stock Company was established in 1996 and operates in real estate, factory lease, industrial park technical infrastructure, urban residential development, and tourism. Dai Nam Tourism Park is a highly popular amusement destination. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Tỉnh Bình Dương truy thu Công ty Cổ phần Đại Nam số tiền 4,5 triệu USD

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương hôm qua đã truy thu Công ty cổ phần Đại Nam, đơn vị sở hữu Công viên Du lịch Đại Nam, số tiền 99 tỷ đồng (4.500.000 USD).

Khu du lịch Đại Nam

Qua việc kiểm tra sổ sách của công ty từ năm 2009-2014 cho thấy công ty này đã không tuân thủ một cách chính xác các chỉ tiêu kế toán và đã trả thiếu 97.7 tỷ đồng(4.450.000 USD) tiền thuế.

Một số vi phạm khác bao gồm sự sai lệch trong các điều khoản cấp phép về số tầng và kích thước tại bốn địa điểm xây dựng và không được cấp giấy phép cho 167 công trình đã hoàn thành.

Công ty đã sử dụng khoảng 25 ha đất tại Khu Du lịch Đại Nam mà không nhận được phê duyệt; họ bán thửa đất này thay vì những căn hộ tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 ; đơn vị này cũng hoàn thành một trung tâm thương mại trong năm 2011, nhưng đã không đưa vào sử dụng như thỏa thuận cho đến bây giờ ; tám trong số các dự án của họ thiếu các báo cáo chính thức về tác động đến môi trường, cùng với một số khác cũng không có báo cáo về các biện pháp bảo vệ môi trường và những không có hệ thống thu gom chất thải rắn hoặc hệ thống xử lý nước thải.

"Tỉnh Bình Dương đánh giá cao sự đóng góp của Công ty Cổ phần Đại Nam đến sự phát triển của tỉnh nhưng các vi phạm cần phải bị trừng phạt" ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cho biết.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng chính quyền cũng có một phần trách nhiệm trong việc để nhiều vi phạm xảy ra do sự thiếu năng lực của họ.

Công ty Cổ phần Đại Nam được thành lập vào năm 1996 và hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, cho thuê nhà xưởng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, phát triển dân cư đô thị và du lịch. Công viên Du lịch Đại Nam là một điểm đến vui chơi giải trí rất nổi tiếng.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục